Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

 

 

Centrul de limbi straine LOGOS coordoneaza si organizeaza, conform Statutului, urmatoarele tipuri de activitati de cercetare:

 

- Activitati de cercetare conform axelor tematice specifice Departamentului de Limbi Straine Aplicate: Lingvistica teoretica si aplicata, Limbaje de specialitate, Traductologie, Cultura si civilizatie anglofona, francofona, Didactica limbilor straine.

In cadrul Centrului functioneaza si Centrul de analiză şi cercetare a tehnologiilor pedagogice, conform cu standardul de calitate ARACIS I.P.B.1.2.2. ref.1.: „Realizarea programelor de studiu, în funcţie de forma de învăţământ, este monitorizată şi fundamentată prin structuri interne specializate de tip „centru de analiză şi dezvoltare pedagogică” în care se dezvoltă tehnologii pedagogice novatoare şi eficiente.”

 

Structura Planului intern de cercetare-dezvoltare și inovare (PICDI) al UC 2019

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE LOGOS

Nr.

Direcţii de cercetare

(D.C.)

Teme de cercetare (T.C.)

Unitatea de

cercetare

Colectiv de

cadre didactice

Colectiv de studenți

Rezultate estimate

crt.

1

 

Abordǎri de epistemologie a lingvisticii

 

Centrul de Limbi Strǎine LOGOS

Conf.univ.dr. Laura Cîţu

Conf.univ.dr. Cristina Ungureanu

Conf.univ.dr. Florinela Serbanicǎ

Lect.univ.dr. Ioana Cosma

Lect.univ.dr. Silvia Boncescu

Lect.univ.dr. Nicoleta Mincǎ

Asist.univ.dr. Sorin Enea

Burcea Irina, LSTAC I

Gheorghe Alexandra, LMA III

-depunerea de aplicaţii pentru proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare

- lucrări (articole) în reviste ISI / BDI / neindexate sau susţinute la conferinţe ştiinţifice internaţionale / naţionale

- lucrǎri de licenţǎ/disertaţie

Lingvistica teoretica si aplicata

           

Gramatica imanentǎ a limbilor, modele şi descrieri;

 

Centrul de Limbi Strǎine LOGOS

Conf.univ.dr. Florinela Serbanicǎ

Conf.univ.dr. Bianca Dabu

Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu

Conf.univ.dr. Adina Matrozi

Lect.univ.dr. Angela Iconaru

Lect.univ.dr. Ana-Maria Ionescu

Lect.univ.dr. Mirela Costeleanu

Badea Irina, LSTAC I

Ţecu Oana, LMA III

-depunerea de aplicaţii pentru proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare

- lucrări (articole) în reviste ISI / BDI / neindexate sau susţinute la conferinţe ştiinţifice internaţionale / naţionale

- lucrǎri de licenţǎ/disertaţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea mecanismelor discursului 

 

Centrul de Limbi Strǎine LOGOS

Conf.univ.dr.  Laura Cîţu

Conf.univ.dr. Florinela Serbanicǎ

Lect.univ.dr. Silvia Boncescu

Lect.univ.dr. Laura Ionicǎ

Lect.univ.dr. Cristina Ilinca

Lect.univ.dr.Ana-Maria Ionescu

Nedea Georgiana, LSTAC I

Ştirbu Gabriela, LMA III

-depunerea de aplicaţii pentru proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare

- lucrări (articole) în reviste ISI / BDI / neindexate sau susţinute la conferinţe ştiinţifice internaţionale / naţionale

- lucrǎri de licenţǎ/disertaţie

Lingvistica juridicǎ

 

Centrul de Limbi Strǎine LOGOS

Conf.univ.dr. Laura Cîţu

Conf.univ.dr. Florinela Serbanicǎ

Conf.univ.dr. Adina Matrozi

Lect.univ.dr. Nicoleta Mincǎ

Lect.univ.dr. Maciu Andreea

Enache Mǎdǎlina, LSTAC II

Baţagoi Ionica, LMA III

-depunerea de aplicaţii pentru proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare

- lucrări (articole) în reviste ISI / BDI / neindexate sau susţinute la conferinţe ştiinţifice internaţionale / naţionale

- lucrǎri de licenţǎ/disertaţie

2

Limbaje de specialitate

Limba englezǎ/limba francezǎ/limba germanǎ de specialitate: limbaj juridico-administrativ, limbaj economic, limbaj tehnico-ştiintific, limbaj literar

 

Centrul de Limbi Strǎine LOGOS

Conf.univ.dr. Bianca Dabu

Conf.univ.dr. Cristina Ungureanu

Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu

Conf.univ.dr. Adina Matrozi

Conf.univ.dr. Raluca Niţu

Lect.univ.dr. Nicoleta Mincǎ

Lect.univ.dr. Mirela Costeleanu

Lect.univ.dr. Cristina Ilinca

Lect.univ.dr. Mirela Ivan

Lect.univ.dr. Carmen Bîzu

Lect.univ.dr. Angela Iconaru

Lect.univ.dr. Andreea Moise

Cozmâncǎ Roberta, LSTAC I

Andrei Bianca, LMA III

-depunerea de aplicaţii pentru proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare

- lucrări (articole) în reviste ISI / BDI / neindexate sau susţinute la conferinţe ştiinţifice internaţionale / naţionale

- lucrǎri de licenţǎ/disertaţie

 

 

Terminologie şi amenajare lingvisticǎ

 

Centrul de Limbi Strǎine LOGOS

Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu

Conf.univ.dr. Irina Aldea

Lect.univ.dr. Cristina Ilinca

Lect.univ.dr. Laura Ionicǎ

Lect.univ.dr. Carmen Bîzu

Lect.univ.dr. Gisela Cumpenaşu

Lect.univ.dr. Andreea Moise

Cîrlǎnaru Bianca, LSTAC II

Militaru Anda, LSTAC I

-depunerea de aplicaţii pentru proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare

- lucrări (articole) în reviste ISI / BDI / neindexate sau susţinute la conferinţe ştiinţifice internaţionale / naţionale

- lucrǎri de licenţǎ/disertaţie

3

Traductologie

           

Teoria şi practica traducerii

Centrul de Limbi Strǎine LOGOS

Conf.univ.dr. Laura Cîţu

Conf.univ.dr. Bianca Dabu

Conf.univ.dr. Adina Matrozi

Conf.univ.dr. Irina Aldea

Lect.univ.dr. Ilinca Cristina

Lect.univ.dr. Mirela Ivan

Lect.univ.dr. Gisela Cumpenasu

Lect.univ.dr. Laura Ionica

Asist.univ.dr. Sorin Enea

Tudor Vlad, LSTAC II

Suditu Loredana, LMA III

-depunerea de aplicaţii pentru proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare

- lucrări (articole) în reviste ISI / BDI / neindexate sau susţinute la conferinţe ştiinţifice internaţionale / naţionale

- lucrǎri de licenţǎ/disertaţie

Traducere asistatǎ de calculator

Centrul de Limbi Strǎine LOGOS

Conf.univ.dr. Cristina Ungureanu

Conf.univ.dr. Raluca Niţu

Lect.univ.dr. Cristina Ilinca

Lect.univ.dr. Ana-Maria Ionescu

Lect.univ.dr. Mirela Ivan

Lect.univ.dr. Carmen Bîzu

Miroiu Antonia, LSTAC II

Popa Roxana, LMA III

-depunerea de aplicaţii pentru proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare

- lucrări (articole) în reviste ISI / BDI / neindexate sau susţinute la conferinţe ştiinţifice internaţionale / naţionale

- lucrǎri de licenţǎ/disertaţie

4

Cultura si civilizatie anglofona, francofona

Cultura, civilizaţie şi mentalitǎţi contemporane

Centrul de Limbi Strǎine LOGOS

Conf.univ.dr. Cristina Ungureanu

Conf. univ. dr. Raluca Niţu

Conf.univ.dr. Irina Aldea

Lect.univ.dr. Ioana Cosma

Lect.univ.dr. Ana-Maria Ionescu

Lect.univ.dr. Silvia Boncescu

Tomescu Denisa, LSTAC II

Ionescu Cǎtǎlin, LMA III

-depunerea de aplicaţii pentru proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare

- lucrări (articole) în reviste ISI / BDI / neindexate sau susţinute la conferinţe ştiinţifice internaţionale / naţionale

- lucrǎri de licenţǎ/disertaţie

5

Didactica limbilor straine

 

Didactica generalǎ a limbilor strǎine

 

Centrul de Limbi Strǎine LOGOS

Conf.univ.dr. Bianca Dabu

Lect.univ.dr. Angela Iconaru

Lect.univ.dr. Cristina Ilinca

Lect.univ.dr. Andreea Moise

Lect.univ.dr. Nicoleta Mincǎ

Lect.univ.dr. Mirela Costeleanu

Asist.univ.dr. Sorin Enea

Iordache Raluca, LSTAC II

Malai Ana-Maria, LMA III

-depunerea de aplicaţii pentru proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare

- lucrări (articole) în reviste ISI / BDI / neindexate sau susţinute la conferinţe ştiinţifice internaţionale / naţionale

- lucrǎri de licenţǎ/disertaţie

Didactica limbilor strǎine pentru obiective specifice

Centrul de Limbi Strǎine LOGOS

Conf. univ. dr. Bianca Dabu

Conf.univ.dr. Raluca Niţu

Lect.univ.dr. Ana-Maria Ionescu

Lect.univ.dr. Nicoleta Mincǎ

Lect.univ.dr. Mirela Ivan

Lect.univ.dr. Carmen Bîzu

Lect.univ.dr. Silvia Boncescu

Dogaru Carmen, LSTAC II

Alexe Laura, LSTAC II

-depunerea de aplicaţii pentru proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare

- lucrări (articole) în reviste ISI / BDI / neindexate sau susţinute la conferinţe ştiinţifice internaţionale / naţionale

- lucrǎri de licenţǎ/disertaţie

 

 

Structura Planului intern de cercetare-dezvoltare și inovare (PICDI) al UC 2018

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE LOGOS

Nr.

crt.

Direcţii de cercetare (D.C.)

Teme de cercetare (T.C.)

Colectiv de

cadre didactice

Colectiv de studenți

Rezultate estimate

Facultatea : Teologie, Litere, Istorie și Arte

CLS LOGOS - Departamentul : Limbi Străine Aplicate

1

Lingvistica teoretică și aplicată

Abordări de epistemiologie a lingvisticii

Laura Cîţu, Cristina Ungureanu, Florinela Serbanică, Ioana Cosma, Silvia Boncescu, Nicoleta Mincă

 

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

Proiecte

 

 

Gramatica imanentă a limbilor, modele şi descrieri

Florinela Serbanică, Mirela Costeleanu, Ana-Marina Tomescu, Bianca Dabu, Angela Iconaru,   Adina Matrozi, Ana-Maria Ionescu

 

Descrierea mecanismelor discursului

Laura Cîţu, Florinela Serbanică, Ana-Maria Ionescu, Silvia Boncescu, Laura Ionică, Cristina Ilinca

 

Lingvistica juridică

Laura Cîţu, Matrozi Adina, Ana-Marina Tomescu, Florinela Serbanică, Nicoleta Mincă, Andreea Moise

 

2

Limbaje   de specialitate

Limba engleză/limba franceză/limba germană de specialitate: limbaj  juridico-administrativ, limbaj economic, limbaj tehnico-ştiinţific, limbaj literar

Ana-Marina Tomescu

Adina Matrozi, Bianca Dabu, Cristina Ungureanu, Nicoleta Mincă, Raluca Niţu, Mirela Costeleanu, Cristina Ilinca, Mirela Ivan, Carmen Bîzu, Angela Iconaru, Andreea Moise

Vlad Tudor, LSTAC I

 

 

 

 

 

 

 

 

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

Proiecte

 

 

Terminologie şi amenajare lingvistică

Laura Ionică, Carmen Bîzu, Ana-Marina Tomescu, Irina Aldea, Gisela Cumpenaşu, Andreea Moise

Tomescu Denisa, LSTAC I

Burcea Irina, LMA III

3

Traductologie

Teoria şi practica traducerii

Irina Aldea, Cristina Ilinca, Laura Cîţu, Bianca Dabu, Adina Matrozi, Lect.univ.dr. Mirela Ivan, Gisela Cumpenaşu, Laura Ionică

Gheorghe Alexandra, LMA II

Ionescu Cătălin, LMA II

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

Proiecte

 

 

Traducere asistată de calculator

Cristina Ungureanu

Cristina Ilinca, Ana-Maria Ionescu, Raluca Niţu, Mirela Ivan, Carmen Bîzu

 

4

Cultură şi civilizaţie anglofonă, francofonă

Cultură, civilizaţie şi mentalitati contemporane

Raluca Niţu, Ioana Cosma, Irina Aldea,

Cristina Ungureanu, Ana-Maria Ionescu, Silvia Boncescu, Ioana Cosma

Predescu Maria, LMA I

Lupescu Andreea, LMA I

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

Proiecte

5

Didactica limbilor străine

Didactica generală a limbilor străine

 

Bianca Dabu, Angela Iconaru, Cristina Ilinca, Andreea Moise, Nicoleta Mincă, Mirela Costeleanu

Antal Carmen, LSTAC I

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

Proiecte

 

 

Didactica limbilor străine pentru obiective specifice

(Limba franceză - FLE, FOS, FOU)

(Limba engleză - ESP, EAP)

Raluca Niţu, Ana-Maria Ionescu, Bianca Dabu, Nicoleta Mincă, Mirela Ivan, Carmen Bîzu, Silvia Boncescu

Iordache Raluca, LSTAC I

Nedea Georgiana, LMA III

Tradiţie şi inovaţie în didactica limbilor străine

Florinela Serbanică, Mirela Ivan, Ioana Cosma, Angela Iconaru,

Gisela Cumpenaşu, Mirela Costeleanu, Andreea Moise

Alexe Laura, LSTAC I

Tehnologii informatice în didactica limbilor străine

   Irina Aldea, Nicoleta     Mincă, Ana-Marina Tomescu, Ioana Cosma

Şerbănică Maria, LSTAC I

 

 

 

Structura Planului intern de cercetare-dezvoltare și inovare (PICDI) al UC 2017

 

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE LOGOS

 

 

Nr. crt.

Direcţii de cercetare (D.C.)

Teme de cercetare (T.C.)

Colectiv de cadre didactice

Colectiv de studenți

Rezultate estimate

1.

Lingvistica teoretica si aplicata

 

Abordari de epistemologie a lingvisticii

 

Conf.univ.dr. Laura Citu

Conf.univ.dr. Cristina Ungureanu

Conf.univ.dr. Florinela Serbanica

Lect.univ.dr. Ioana Cosma

Lect.univ.dr. Silvia Boncescu

Lect.univ.dr. Nicoleta Minca

Asist.univ.dr. Sorin Enea

 

Rînceanu Oltiţa, LSTAC II

Burcea Irina Mădălina, LMA II

 

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

 

Gramatica imanenta a limbilor, modele si descrieri

 

Conf.univ.dr. Florinela Serbanica

Lect.univ.dr. Mirela Costeleanu

Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu

Conf.univ.dr. Bianca Dabu

Lect.univ.dr. Angela Iconaru

Conf.univ.dr. Adina Matrozi

Lect.univ.dr. Ana-Maria Ionescu

Dulghier Tatiana, LSTAC II

Militaru  Anda Anamaria, LMA II

 

Cărţi

Manuale – support de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

 

Descrierea mecanismelor discursului

Conf.univ.dr. Florinela Serbanica

Lect.univ.dr.

Ana-Maria Ionescu

Conf.univ.dr.  Laura Citu

Lect.univ.dr. Silvia Boncescu

Lect.univ.dr. Laura Ionica

Lect.univ.dr. Cristina Ilinca

 

Mindrila Daniela, LSTAC II,

Sanda Patricia, LMA III

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

 

Lingvistica juridica

Conf.univ.dr. Laura Citu

Conf.univ.dr. Matrozi Adina

Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu

Conf.univ.dr. Florinela Serbanica

Lect.univ.dr. Nicoleta Minca

Lect.univ.dr. Maciu Andreea

 

 

Predel Alexandra, LSTAC II

Tomescu Denisa, LMA III

 

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

 

2.

Limbaje de specialitate

Limba engleza/limba franceza/limba germana de specialitate: limbaj juridico-administrativ, limbaj economic, limbaj tehnico-stiintific, limbaj literar;

 

Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu

Conf.univ.dr. Adina Matrozi

Conf.univ.dr. Bianca Dabu

Conf.univ.dr. Cristina Ungureanu

Lect.univ.dr. Nicoleta Minca

Lect.univ.dr. Raluca Nitu

Lect.univ.dr. Mirela Costeleanu

Lect.univ.dr. Cristina Ilinca

Lect.univ.dr. Mirela Ivan

Lect.univ.dr. Carmen Bizu

Lect.univ.dr. Angela Iconaru

Lect.univ.dr. Andreea Moise

 

 

Molea Mădălina, LMA III

Nedea Anamaria Georgiana, LMA II

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

 

Terminologie si amenajare lingvistica

Lect.univ.dr. Laura Ionica

Lect.univ.dr. Carmen Bizu

Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu

Conf.univ.dr. Irina Aldea

Lect.univ.dr. Gisela Cumpenasu

Lect.univ.dr. Andreea Moise

Negoescu Anda, LSTAC II

Cîrlănaru Bianca, LMA III

Cărţi

Manuale – support de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

3.

Traductologie

Teoria si practica traducerii

Conf.univ.dr. Irina Aldea

Lect.univ.dr. Ilinca Cristina

Conf.univ.dr. Laura Citu

Conf.univ.dr. Bianca Dabu

Conf.univ.dr. Adina Matrozi

Lect.univ.dr. Mirela Ivan

Lect.univ.dr. Gisela Cumpenasu

Lect.univ.dr. Laura Ionica

Asist.univ.dr. Sorin Enea

 

 

Popescu Dănuţ, LSTAC II

Ivan Ramona, LMA II

Cărţi

Manuale – upport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

 

Traducere asistata de calculator

 

Conf.univ.dr. Cristina Ungureanu

Lect.univ.dr. Cristina Ilinca

Lect.univ.dr. Ana-Maria Ionescu

Conf.univ.dr. Raluca Nitu

Lect.univ.dr. Mirela Ivan

Lect.univ.dr. Carmen Bizu

Orjanu Iuliana, LSTAC II

Ponea Elena Alexandra, LMA II

 

Cărţi

Manuale – upport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

4.

Cultura si civilizatie anglofona, francofona

Cultura, civilizatie si mentalitati contemporane

Conf. Univ. Dr. Raluca Nitu

Lect.univ.dr. Ioana Cosma

Conf.univ.dr. Irina Aldea

Conf.univ.dr. Cristina Ungureanu

Lect.univ.dr. Ana-Maria Ionescu

Lect.univ.dr. Silvia Boncescu

 

Negru Bogdan, LSTAC II

Petculescu Marina, LMA III

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

 

5.

Didactica limbilor straine

 

Didactica generala a limbilor straine

Conf.univ.dr. Bianca Dabu

Lect.univ.dr. Angela Iconaru

Lect.univ.dr. Cristina Ilinca

Lect.univ.dr. Andreea Moise

Lect.univ.dr. Nicoleta Minca

Lect.univ.dr. Mirela Costeleanu

Asist.univ.dr. Sorin Enea

 

 

Vasile Alina, LSTAC II

Groian Constantin, LMA II

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

 

Didactica limbilor straine   pentru obiective specifice

(Limba franceza - FLE, FOS, FOU)

(Limba engleza - ESP, EAP)

Conf.univ.dr. Raluca Nitu

Lect.univ.dr. Ana-Maria Ionescu

Conf. univ. dr. Bianca Dabu

Lect.univ.dr. Nicoleta Minca

Lect.univ.dr. Mirela Ivan

Lect.univ.dr. Carmen Bizu

Lect.univ.dr. Silvia Boncescu

 

 

Stănică Anişoara, LMA III

Vișan Roxana Ionela, LMA II

 

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

 

Traditie si inovatie în didactica limbilor straine

Conf.univ.dr. Florinela Serbanica

Lect.univ.dr. Mirela Ivan

Lect.univ.dr. Ioana Cosma

Lect.univ.dr. Angela Iconaru

Lect.univ.dr. Gisela Cumpenasu

Lect.univ.dr. Mirela Costeleanu

Lect.univ.dr. Andreea Moise

Asist.univ.dr. Sorin Enea

 

Nicolae Valentina, LSTAC II

Badea Irina, LMA II

 

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

 

Tehnologii informatice în didactica limbilor straine.

 

Conf.univ.dr. Irina Aldea

Lect.univ.dr. Nicoleta Minca

Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu

Lect.univ.dr. Ioana Cosma

 

Bărbulescu  Maria Gabriela, LMA II

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

 

 

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.