Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

  DEPARTAMENTUL DE LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE Și ARTE  

 

PREZENTARE

  Actualul Departament Limbă, Literatură, Istorie şi Arte (DLLIA) reuneşte cadre didactice şi programe de studii din domeniul Ştiinţelor umaniste, care continuă tradiţia Filologiei de la Piteşti, înfiinţată cu aproape şase decenii în urmă. Cea mai veche secţie, cea de Franceză – Engleză, a funcţionat din 1974 în cadrul fostului Institut de Învăţământ Superior din Piteşti, devenit în 1990 Universitatea din Piteşti.

   Caracterul de universitate se reflectă în paleta largă de programe de studii oferite de DLLIA.

  De-a lungul timpului, au contribuit la dezvoltarea învăţământului umanist argeşean specialişti recunoscuţi la nivel internaţional: Gabriel Ţepelea, Petre Otu, Cristian Troncotă, Andrei Bantaş, Irina Mavrodin, Virgiliu Ștefănescu- Drăgăneşti, Mariana Tuţescu, Andrei Ionescu, Coman Lupu, Augustin Z.N. Pop, Şerban Cioculescu, Gheorghe Vrabie, Petru-Mihai Gorcea, Gh. N. Dragomirescu, Vasile Vasile, Sabin Păuța şi alţii.  

   În 1997, în cadrul Universităţii din Piteşti, a luat fiinţă specializarea Istorie, acreditată din anul 2004, care cuprinde pregătire la nivel de licenţă şi beneficiază de programe masterale în domeniul istorie.

    Din anul 2002 editează Buletinul Ştiinţific Studii Istorice, care cuprinde materiale şi cercetări de istorie ale cadrelor didactice şi ale studenţilor din cadrul specializării.

  Începând cu 2002, Specializarea Istorie organizează Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor, recunoscută la nivel academic de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

   Domeniul Muzică, înfiinţat în 2001 la Universitatea din Piteşti, este prezent în oferta educaţională a DLLIA, prin programul de licenţă Muzică şi programul de master Educaţie muzicală contemporană, coordonate de un colectiv format din unsprezece cadre didactice care desfăşoară o activitate artistică de impact la nivel naţional şi internaţional. 

   Cel mai nou domeniu din coordonarea DLLIA este Teatru, prin programul de studii Artele spectacolului (Actorie), care se adresează tuturor celor interesaţi să îşi dezvolte aptitudinile artistice şi creează o deschidere culturală mai amplă în regiune.

MISIUNE    În concordanţă cu misiunea Universităţii şi cu solicitările actuale de pe piaţa forţei de muncă regionale şi naţionale, Departamentul de Limbă, literatură, istorie şi arte  prin domeniile și programele coordonate oferă posibilitatea unei educaţii de tip umanist apropiate de valorile şi interesele societăţii româneşti şi ale Uniunii Europene.

 

OBIECTIVE

 
 
 • formarea de traducători, critici și istorici literari, cercetători în domeniul literaturii şi lingvisticii, specialişti în studiul limbii române, franceze, engleze, spaniole și germaneDepartamentul DLLIA are acces gratuit la programul Memsource Academic Edition, un program academic special conceput pentru universități în vederea utilizării în cadrul cursurilor de traducere. 

 • formarea de specialişti în istorie, arheologie, arhivistică, muzeologie;
 • pregătire de specialitate în domeniul muzicii și teatrului;
 • colaborarea cu mediul socio-economic pentru producerea şi transmiterea cunoştinţelor ştiinţifice care contribuie la îmbogăţirea patrimoniului cultural;
 • asigurarea de servicii sociale şi culturale pentru membrii comunităţii academice şi pentru persoane din afara ei, prin dezvoltarea şi difuzarea valorilor culturale, ştiinţifice, realizarea echilibrului necesar între cultura ştiinţifică, tehnologică şi umanistă;
 • promovarea relaţiilor internaţionale;
 • implementarea practicilor didactice europene în vederea formării, în spaţiul naţional, a unei comunităţi intelectuale racordate la valorile europene.

PROGRAME

DE

STUDII

 
Licență

 

Master

DOMENIUL FILOLOGIE – 350 de locuri

 • Traductologie – Limba engleză/Limba franceză. Traduceri în context european
 • Tendințe actuale ale limbii și literaturii române
 • Limbă, cultură și identitate în Europa
 • Limbi moderne și comunicare internațională
 • Literatura română modernă și contemporană
 • Structura limbii române actuale
 • Traductologie – Limba engleză
 • Traductologie – Limba franceză

DOMENIUL ISTORIE - 50 de locuri

DOMENIUL MUZICĂ– 50 de locuri

 • Educație muzicală contemporană
Doctorat Domeniul FILOLOGIE 

Director

Contact

Lect. univ. dr. Adina Dumitru  

E-mail: adina.dumitru@upit.ro

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.