Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

POSTURI VACANTE FSESSP

 

Anul universitar 2021-2022, semestrul II

1. ASISTENT UNIVERSITAR PERIOADA DETERMINATĂ  - poziția 38 din statul de funcții al Departamentul de Științe ale Educației

Calendar concurs

Descriere post vacant asistent perioada determinata

Tematică concurs

Comisia de concurs

Anul universitar 2020-2021, semestrul II

Departamentul de Psihologie, Științe ale comunicării și Asistență socială (DPSCAS)

Lector, poziția 28

DESCRIERE POST

În data de 08.09.2021, ora 12.00, în sala I 308, va avea loc concursul pentru ocuparea postului de lector, poz.28 din Statul de functii al DPSCAS.

La concurs s-a inscris un singur candidat, dl Bogdan George Marinescu. 

Tema prelegerii publice este : Introducere in Sociologia organizationala.

 

Departamentul de Științe ale Educației (DSE)

Asistent, poziția 38

DESCRIERE POST

 

Anul universitar 2019-2020, semestrul I

Departamentul de Științe ale educației (DSE)

Lector universitar, Poziția 39, disciplinele: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ; DIDACTICA DOMENIULUI LIMBĂ ȘI COMUNICARE ; LITERATURĂ PENTRU COPII ; DIDACTCA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE ; LIMBA ENGLEZA

Perioadă înscriere

26.11.2019-06.01.2020

 

 

Data susținerii prelegerii

 27.01.2020

Ora susținerii prelegerii

ora 14.00

Locul susținerii prelegerii

Romana  FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE, Str. Doaga, nr. 11, Piteşti, Telefon 0348/ 453 350, Corp A, Sala 212

 

Engleza  *

Perioadă susținere a probelor de concurs

 

25.01.2020-29.01.2020

 

 

 

Perioadă comunicare a rezultatelor

 

29.01.2020

 

Perioadă de contestații

29.01.20120-30.01.2020

 

 

Tematica probelor de concurs

Romana  *

 

 1. Comunicarea orală și comunicarea scrisă.
 2. Comunicarea didactică în învățământul primar/preșcolar. Formarea competențelor de comunicare orală (particularități, raportul limbă-vorbire-comunicare).
 3. Receptarea si producerea de discurs oral (dimensiunea lingvistică, textuală, discursivă; comunicare verbală, nonverbală, paraverbală).
 4. Povestirea – activitate specifică domeniului experiențial Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii.(Povestirea educatoarei/povestirea copiilor; structura unei activități de povestire; repovestirea; povestirile create de copii)
 5. Particularități ale evaluării în educația timpurie. ( Componentele și formele evaluării – evaluarea inițială/continuă/sumativă;  metode de evaluare – orală/scrisă; observația, portofoliul)
 6. Metode de predare-învățare folosite în activitățile de Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii (metode de comunicare orală/scrisă; metode de explorare sistematică a realității obiective; metode practice; de ex: expunerea, descrierea, explicația, conversația euristică, observarea sistematică și independentă; exercițiul; jocul de rol, dramatizarea, etc.)
 7. Conceptul de literatură pentru copii. Sfera literaturii pentru copii.
 8. Valențe formative ale literaturii pentru copii
 9. Genuri,  specii literare  și teme în literatura pentru copii
 10. Activități specifice formării deprinderilor de scris-citit. Scris-cititul în perioada pre-abecedară, abecedară, postabecedară
 11. General şi particular în receptarea mesajului scris.
 12. Evaluarea randamentului şcolar la lecţiile de limba română. Modele şi criterii de evaluare.  Metode tradiţionale şi alternative. Instrumente de evaluare, tipuri de itemi.
 13. English vocabulary for primary and pre-school education
 14. Cntemporary English language - morphology and syntax

 

Bibliografie

Andrei, M., (2006), Introducere în literatura pentru copii, Ed. Eminescu, Bucureşti.

Bloju, Cristina Loredana, (2013), Metodica predării limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar, Editura Universitaria Craiova;

Bodiștean, F. (2008), Literatura pentru copii și tineret dincolo de ”story”, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință.

Cândroveanu, H., (1988),  Literatura română pentru copii. Scriitori contemporani. București, Ed. Albatros.

Casangiu, L. I. (2007), Literatură română și literatură pentru copii. Note de curs și sugestii de lecturi plurale ale unor opere,  Constanța, Ed. Nautica.

Cornea, P. (1998), Introducere în teoria lecturii, Iași, Ed. Polirom.

Curriculum pentru educația timpurie, 2019, MEN.

Dumitru, Gh., (2007), Metodica activităţilor instructiv-educative în învăţământul primar, Craiova, Ed. Didactica Nova.

Faber, A., (2010), Comunicarea eficientă cu copiii: acasă şi la şcoală, Bucureşti, Editura Curtea Veche.

Harmer, J., (2015), The Practice of English Language Teaching with DVD (Fifth Edition), Pearson Elt.;

Ionescu, M.; Bocoș, M. (2017), Tratat de didactică modernă, Pitești, Ed. Paralela 45.

Lazăr, Adriana, (2018) Limba și Literatura Română pentru învățământul primar – studii de metodică, Târgoviște, Editura Bibliotheca;

Măgirescu, V. L. (2010),  Stimularea și dezvoltarea creativității prin activități de dezvoltarea limbajului, Bacău, Ed. Rovimed Publishers.

Mitu, F.; Antonovici, S. (2005),  Metodica activităților de educare a limbajului în învățământul preșcolar, București, Ed. Humanitas Educational.

Molan, V.; Bănică, L. (2005), Pedagogie pentru învățământ primar și preșcolar. Literatura română și literatura pe înțelesul copiilor, București, MEC.

Molan, Vasile, (2014), Didactica disciplinelor ”Comunicare în limba română” și „Limba și literatura română din învățământul primar, București, Editura Emia;

Mucchielli, A., (2005), Arta de a comunica. Metode, forme și psihologia situațiilor de comunicare., Iaşi, Editura Polirom.

Munteanu A., (2012), General English, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine.

Neacșu, Ioan, Nuță, Silvia, Sârbu, Melania Antoaneta, (2008), Didactica limbii și literaturii române în clasele primare, Craiova, AIUS;

Norel, M.; Bota, O.A., (2012), Didactica domeniului experiențial Limbă și comunicare, Cluj Napoca, Ed. ASCR.

Norel, Mariana, (2010), Didactica limbii și literaturii române pentru învățământul primar, București, Grup Editorial Art;

Pânişoară, O., (2015), Comunicarea eficientă – Ediția a IV-a, Iaşi, Editura Polirom.

Peretti, A., Legrand, I.-A., Boniface, J.,(2001), Tehnici de comunicare, Iaşi, Editura Polirom. Răşcanu, R.,(2001), Psihologie şi comunicare, Bucureşti, Ed.Universităţii.

Prodromou, L.,(2010), Grammar and Vocabulary for First Certificate, Longman.

Şerdean, Ioan, (1988), Didactica limbii române în şcoala primară, Bucureşti, Editura Teora.

Szekely, E., M. (2006), Literatura pentru copii și tineri, ediția a 2-a, revăzută și adăugită, Târgu-Mureș, Editura Universității „Petru Maior“.

Turai, I., (2012) Gramatica limbii engleze, Ed. Corint, București

 

 

Anul universitar 2018-2019, semestrul II

CALENDAR CONCURS

LISTA POSTURILOR VACANTE ÎN UPIT

EXTRAS METODOLOGIA DE CONCURS

 

 

Departamentul de Științe ale educației (DSE)

Lectoruniversitar,Poziția31, disciplinele:Managementulinstituțiilor școlare; Management financiar în instituțiile școlare; Managementul inspecției școlare; Managementul calității totale în educație.

CANDIDAȚI:

Candidatul 1

CV

FIȘĂ DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE

REZULTAT CONCURS

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Lectoruniversitar,Poziția5, disciplinele:Didactica specialității; Instruire asistată de calculator; Didactica domeniului.

CANDIDAȚI:

Candidatul 1

CV

FIȘĂ DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE

REZULTAT CONCURS

 

 

 

 


Anul universitar 2017-2018, semestrul II

CALENDAR CONCURS

LISTA POSTURILOR VACANTE ÎN UPIT

 

Departamentul de Psihologie, Științe ale comunicării și Asistență socială (DPSCAS)

Lector, poziția 31

DESCRIERE POST

REZULTAT CONCURS

Lector, poziția 32

DESCRIERE POST

REZULTAT CONCURS

Lector, poziția 33

DESCRIERE POST

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Lector, poziția 6

DESCRIERE POST

REZULTAT CONCURS

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DPSCAS - posturi în concurs

Anul universitar 2016-2017

 

1. LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR - poziția 24 din statul de funcții al DPSCAS

Descriere post

Calendar concurs

Comisia de concurs

 

 

CANDIDAȚI:

Candidatul 1

CV

FIȘĂ DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE

 

REZULTAT

Lectoruniversitar,Poziția5, disciplinele:Didactica specialității; Instruire asistată de calculator; Didactica domeniului.

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.