Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Cercetare DPSCAS

Cercetarea ştiinţifică se derulează în cadrul laboratoarelor centrului de cercetare unde îşi desfăşoară activitatea cadrele didactice ale departamentului: Centrul de Cercetare pentru Promovarea Excelenţei în Formarea Profesională, centru existent în facultate.

 

Obiectivele principale ale planului de cercetare vizează îmbunătăţirea calităţii activităţii în cercetare prin:

- eficientizarea activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice de la specializarile Departamentului, prin orientarea activităţilor specifice pe direcţiile prioritare stabilite de CNCS;

- participarea la competiţiile de programe de cercetare (granturi) naţionale şi internaţionale;

- implicarea unui număr tot mai mare de studenţi în activitatea de cercetare;

- identificarea şi realizarea unor colaborări cu diferite organizaţii în vederea valorificării potenţialului de cercetare;

 

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice ale specializărilor gestionate de catre DPSCAS se desfăşoară pe numeroase domenii de cercetare.

Temele de cercetare abordate sunt în strânsă legătură cu disciplinele cuprinse în norma didactică pe care o acoperă fiecare titular de disciplină.

 

Pentru specializarea Psihologie, domeniile de cercetare sunt:

            - Psihologie clinică şi psihoterapie

            - Psihologia muncii şi organizaţională

            - Psihologie educaţională

În cadrul acestor domenii de cercetare s-au dezvoltat mai multe teme (direcţii) de cercetare:

*  Psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie

*  Psihologie organizaţională, muncii şi servicii

* Psihologie educaţională şi consiliere vocaţională

* Psihologie socială, judiciară şi militară

 

Particularizând, aceste teme sunt:

 • Cercetarea demersului psihoterapeutic: eficiență și mecanisme
 • Identificarea modalităţilor de optimizare a fiabilităţii sistemelor socio-tehnice
 • Antrenarea competenţelor profesionale ale consultanţilor din domeniul organizaţional şi al resurselor umane
 • Cercetarea imaginarului socio-cultural și al mentalităților în ceea ce priveste devianța fizică, psihică și comportamentală
 • Cunoaşterea caracteristicilor organizaţiilor europene
 • Cercetarea nişelor de dezvoltare specifice actualului context informaţional şi social
 • Cercetarea eficienţei demersului psihoterapeutic în sport, sub toate formele sale şi într-o multitudine de contexte de realizare
 • Mecanisme psihice, personalitate, particularităţi ale vieţii psihice la diferite vârste
 • Cercetarea în educaţie – identificarea unor strategii de optimizare a procesului educational
 • Abordarea şi dezvoltarea carierei într-o lume aflată în schimbare
 • Viața publică și viața personală în mediul rural și urban
 • Viața minorităților etnice și integrarea lor în societate
 • Familia și provocările cu care se confruntă: noi forme de conviețuire, funcții și disfuncții, consiliere și psihoterapie
 • Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie, elemente de psihodiagnostic
 • Formarea profesională: aspecte psihologice și abilități de cercetare

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice ale programului de master Psihologie clinică – evaluare și intervenție se desfăşoară pe domeniul de cercetare Psihologie, direcția de cercetare psihologie clinică,  consiliere psihologică şi psihoterapie.

Temele de cercetare sunt sunt:

 • Cercetarea demersului psihoterapeutic: eficiență și mecanisme
 • Cercetarea imaginarului socio-cultural și al mentalităților în ceea ce priveste devianța fizică, psihică și comportamentală
 • Cercetarea eficienţei demersului psihoterapeutic în sport, sub toate formele sale şi într-o multitudine de contexte de realizare
 • Mecanisme psihice, personalitate, particularităţi ale vieţii psihice la diferite vârste
 • Familia și provocările cu care se confruntă: noi forme de conviețuire, funcții și disfuncții, consiliere și psihoterapie
 • Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie, elemente de psihodiagnostic
 • Formarea profesională: aspecte psihologice și abilități de cercetare

Pentru fiecare dintre temele de cercetare abordate, la nivelul departamentului s-au format colective de cercetare alcătuite din cadre didactice având titlul ştiinţific de doctor, care includ şi studenţi la licență și master. Temele de cercetare abordate sunt în strânsă legătură cu disciplinele cuprinse în norma didactică pe care o acoperă fiecare titular de disciplină.

            Rezultatele cercetării ştiinţifice a personalului didactic ce desfăşoară activităţi în cadrul programului de studii, sunt valorificate prin:

 1. publicarea de articole în reviste de specialitate din ţară sau din străinătate
 2. prezentarea de comunicări la diferite congrese/conferinţe/simpozioane naţionale sau internaţionale
 3. participarea (în calitate de coordonatori sau membri ai echipei de cercetare) la finalizarea a numeroase contracte sau granturi de cercetare obţinute prin competiţie sau încheiate cu mediul economic şi social
 4. elaborarea unui număr însemnat de cărţi sau îndrumare cu scop didactic, editate în edituri recunoscute CNCS şi recomandate studenţilor la disciplinele specializării Psihologie / programului de master Psihologie clinică – evaluare și intervenție.
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.