Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

► ISTORICUL PROGRAMULUI DE STUDII

Programul de studii Finanțe și Bănci a fost înființat în anul 1998 în cadrul Facultății de Ştiinţe Economice şi Administrative și este acreditat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior începând cu anul 2005.

►  DESCRIEREA PROGRAMULUI DE STUDII  

OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE

Obiectivul general al programului de studii Finanţe şi Bănci este de a forma specialişti în domeniul financiar-bancar care:

- să cunoască şi să înţeleagă conceptele, teoriile şi metodele de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare şi să le utilizeze adecvat în comunicarea profesională;

- să utilizeze cunoştinţele de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte asociate domeniului;

- să elaboreze proiecte profesionale, cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu.

Obiectivele specifice ale programului de studii Finanţe şi Bănci urmăresc dezvoltarea abilităţilor necesare dobândirii următoarelor competenţe profesionale:

- pregătirea de specialişti bine cotaţi din punct de vedere profesional pe piaţa forţei de muncă, în domeniul finanţelor, pentru întreprinderi din toate sectoarele de activitate ale economiei şi pentru toate entităţile economico-financiare care activează în sectorul serviciilor financiare din ţară şi din străinătate, care să îndeplinească următoarele standarde minimale:

♦ soluţionarea în timp real, în condiţii de autonomie restrânsă, a unei probleme reale/ ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale;

♦ realizarea unei lucrări/unui proiect asumându-şi cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă pluridisciplinară;

♦ elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională. 

- îmbunătăţirea continuă a infrastructurii de care dispune în prezent Facultatea de Ştiinte Economice și Drept în pregătirea viitorilor absolvenţi în domeniul contabilităţii;

- reconsiderarea periodică a nomenclatorului de discipline din planul de învăţământ  al programului de studii pentru a răspunde cerinţelor legislaţiei în vigoare şi nevoilor reale a entităţilor economice. 

Aceste obiective au ca finalitate dobândirea următoarelor competenţe profesionale şi competenţe transversale:

Competenţe profesionale (conform grilelor RNCIS):

Competenţa 1 – Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

Competenţa 2 – Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare  

Competenţa 3 – Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţa 4 – Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţa 5 – Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţa 6 – Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţe transversale (conform grilelor RNCIS):

CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă, riguroasă, eficientă şi responsabilă;

CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR ISCO 08 (ocupaţii, posibilităţi de integrare pe piaţa muncii): 

Ocupaţii profesionale ale absolvenţilor programului de studii 
Denumire posturi  Denumire funcţii 

♦ Economist  

♦ Cadru didactic 

Cercetator in finante-banci 241301;

Asistent de cercetare in finante-banci 241302;

Cercetator in gestiune, contabilitate, control financiar 241303;  

Asistent de cercetare in gestiune, contabilitate, control financiar 241304;

Analist financiar 241305;Auditor intern in sectorul public 241306;  

Asistent analist 241307; Specialist bancar 241308;  

Analist financiar bancar 241309;

Asistent bancar 241310;  

Specialist/analist organizare 241311.

Specialisti consultanti in domeniul financiar si al investitiilor 2412:  

Cenzor 241201;

Comisar Garda Financiara 241202;  

Consilier financiar-bancar 241203;  

Expert financiar-bancar 241204;  

Inspector financiar-bancar 241205;

 Inspector asigurari 241206;  

Consultant bugetar 241208;  

Dealer 241209;  

Evaluator 241210;  

Analist investitii 241211;

Manager de fond actiuni/obligatiuni 241212;  

Consultant plasamente valori mobiliare 241213;  

Agent capital de risc 241214;  

Administrator credite 241215;  

 Specialist control risc 241216;  

Specialist evaluare daune 241217;  

Lichidator 241218;

Administrator judiciar 241219;  

Analist pret de revenire/costuri  241220;

Expert fiscal 241221;  

Consultant fiscal 241222;  

Inspector general de banca  241223;

Economist banca 241224;  

Manager banca 241225;  

Manager de operatiuni/produs 241226;  

Manager relatii cu clientii bancii/societate de leasing 241227;  

Trezorier (studii superioare) 241228;

Analist bancar/societate de leasing 241229;  

Ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare) 241230;

Administrator bancar/produs leasing 241231;  

Operator cifru (mesaje cifrate) 241232;  

Proiectant produse bancare 241233;

Consultant bancar 241234;  

Agent compensare (interbancara) 241235;

Referent bancar/societate de leasing 241236;  

Analist credite 241241;  

Inspector de specialitate asigurari 241242;  

Inspector de specialitate subscriere 241243;    

Referent de specialitate asigurari 241244;

Consilier vanzari asigurari 241245;  

Inspector coordonator asigurari 241246;

Inspector de risc 241247;

Specialist sistem asigurari 241250;  

Expert evaluator de intreprinderi 241251;  

Expert evaluator de proprietati imobiliare 241252;  

Expert evaluator de bunuri mobile 241253;  

Expert evaluator de active financiare 241254;  

Planificator/specialist plan sinteze 241255;  

Expert in ingineria costurilor investitionale 241256;

Expert contractare activitati investitionale 241257;  

Expert eficientizare investitii 241259;  

Expert evaluare-actualizare devize generale investitii 241260;  

Expert elaborare-evaluare documentatii achizitii investitionale 241261;

Expert in management activitati investitionale 241262;  

Inspector casier 241264;

Consultant de investitii 241269;  

Specialist control intern in domeniul pietei de capital 241270;

Specialist pentru piata de capital 241271;  

Administrator financiar 263111. 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.