Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

PLIANT ADMITERE 2019

REGULAMENT privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

FORMULAR PENTRU TESTAREA CUNOȘTINȚELOR SPECIFICE ADMITERE PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

DOMENIUL CONTABILITATE
DOMENIUL FINANȚE
DOMENIUL ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
DOMENIUL DREPT
DOMENIUL ADMINISTRAREA AFACERILOR
DOMENIUL MANAGEMENT
THE FIELD OF MASTER STUDIES: MANAGEMENT

 

Repartizarea locurilor subvenționate și cu taxă pentru programele de studii de master, anul universitar 2019-2020

Probele de concurs, criteriile de selecție și calculul mediei generale de admitere la studii universitare de masterat pe domenii / programe de studii 

Domeniul de studii universitare de master Program de studii Probele de concurs, criteriile de selecție / calculul mediei generale de admitere
Drept Cariere juridice

Medie admitere= 10% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice + 90% Media de la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență

Dreptul contenciosului
Ştiinţe administrative Administraţie publică în contextul integrării europene Medie admitere= 10% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice + 90% Media de la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate Medie admitere= 10% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice + 90% Media de la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență
Contabilitate Contabilitate managerială şi audit contabil Medie admitere= 10% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice + 90% Media de la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență
Management contabil şi informatică de gestiune
Finanţe Economie şi finanţe europene Medie admitere= 10% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice + 90% Media de la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență
Management financiar-bancar şi în asigurări
Management Management strategic şi dezvoltarea afacerilor/Strategic management and business development Medie admitere= 10% Nota obținută în urma evaluării cunoștințelor specifice + 90% Media de la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență
Managementul strategic al resurselor umane

Tematica probelor de concurs pentru programele de studii de masterat aflate în oferta educațională a Facultății de Științe Economice și Drept

Domeniu

Tematica

Bibliografie

Administrarea Afacerilor

Administrarea întreprinderii de comerț, turism, servicii

 1. Diaconu Mihaela, Micu Cristina – Administrarea întreprinderii de comerţ, turism, servicii, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2010
 2. Drăghici Constantin, Mihai Daniela, Brutu Mădălina – Curs de management – teorie şi aplicaţii, Editura Sitech, Craiova, 2008
 3. Diaconu Mihaela – Managementul calităţii, Editura Universitaria, Craiova, 2011

Administrație Publică

Funcția publică și funcționarul public

 

 1. AndreeaDraghici, DoinaPopescu, Ramona Duminică,  Deontologia funcţionarului public, EdituraSitech Craiova, 2014
 2. Mihai Cristian Apostolache, Mihaela Adina Apostolache, Deontologia funcționarului public, Editura Universitară, București, 2014
 3. Dana Apostol Tofan, Drept administrativ. Vol. I, Ediția 3, Editura C.H.Beck, București, 2014

Drept

Drepturile personalității

 

 1. Eugen Chelaru, Drept civil. Persoanele, în reglementarea NCC, ed.4 revizuită și adăugită, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2016.
 2. Eugen Chelaru, Flavius-Antoniu Baias, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. Comentarii pe articole, ed. 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014.
 3. Ungureanu, Ovidiu, Munteanu, Cornelia, Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod Civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011.

Management

Managementul resurselor umane

 1. Armstrong, Michael – A Handbook of Human Resource Management Practice, 10th edition, Kogan Page Publishers, 2006
 2. Cole, G.A. – Managementul personalului, Editura CODECS, Bucureşti, 2000
 3. Lefter, Viorel; Manolescu, Aurel; Marinaș, Cristian-Virgil; Deaconu, Alecsandrina – Managementul resurselor umane, Ed. ProUniversitaria, Bucureşti, 2012
 4. Secară, Carmen – Managementul resurselor umane, Editura Sitech, Craiova, 2013

Contabilitate

Contabilitate financiară

 

 1. ORDIN   Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate Emitent: Ministerul Finanțelor Publice Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 963 din 30 decembrie 2014 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1802_2014.pdf
 2. Ordin Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Publicat în: Monitorul Oficial nr. 21 din 12 ianuarie 2016  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_4160_2015.pdf 
 3. Ordin Nr. 1938/2016 din 17 august 2016 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile emitent: Ministerul Finanţelor Publice Publicat în: monitorul oficial nr. 680 din 2 septembrie 2016 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1938_2016.pdfS
 4. Ghid privind aplicarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/GHIDVAR11aprilie.pdf

Finanţe

 

Finanţe publice

Monedă

 1. Pîrvu Daniela, Apostol Luiza, Bărbulescu Marinela, Stanciu-Tolea Claudia, Finanţe publice, Editura Universităţii din Piteşti, 2016
 2. Stroe, Radu, Armeanu, Dan, Finanţe, ed. a II-a, Biblioteca digitală a Academiei de Studii Economice
 3. Dardac Nicolae, Vâşcu Teodora, Monedă credit, Editura ASE, Bucureşti, 2009
 4. Rădulescu Magdalena, Monedăşi credit, EdituraSitech, Craiova, 2010
 5. Opriţescu Marin, Popescu Jenica, Spulbăr Cristi, Nanu Roxana, Monedă, credit, bănci, Editura Editura Sitech, Craiova, 2008

 

În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va depune următoarele documente:

 • dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la concurs);
 • fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, respectând datele solicitate în Anexa 1);
 • 2 fotografii tip buletin;
 • declaraţie de consimţământ (Anexa 1)
 • diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă;
 • foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie);
 • diploma de licenţă/absolvire în original sau diploma echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei 2019 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte programe de studii de masterat din afara facultăţii, vor prezenta: - adeverinţa din care să rezulte că diploma de licenţă / absolvire în original a fost depusă la altă facultate; - copia legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.
 • foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie);
 • certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);
 • cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);
 • chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
 • dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de studii în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2019-2020;
 • acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
 • candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale;
 • persoanele care candidează pentru granturile de studii repartizate pentru romi vor prezenta o adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a romilor recunoscută oficial.

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.