Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

NOU!!! 18 SEPTEMBRIE 2019

REZULTATE INMATRICULARI PROGRAME DE LICENTA

REZULTATE INMATRICULARI PROGRAME DE MASTER

 

Facultatea de Electronica,  Comunicatii si Calculatoare

Admiterea 2019

 

 

Ofertele educationale ale Facultatii de Electronica, Comunicatii si Calculatoare

 

Studii Licenta

Facultatea

Domeniul

Specializarea

Total locuri

fara

TAXA

Total locuri

cu

TAXA

107

188

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare

 

Inginerie Electronica, Telecomunicatii si

Tehnologii informationale

 

Electronica Aplicata

26

34

Retele si Software de Telecomunicatii

26

19

Calculatoare si Tehnologia Informatiei

Calculatoare

29

71

Inginerie Electrica

Electromecanica

26

64

 
 
Studii MASTER
 

Facultatea

Domeniul

Specializarea

Total locuri fara

TAXA

Total locuri cu

TAXA

 

 

 

49

101

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare

Inginerie Electronica, Telecomunicatii si

Tehnologii informationale

Sisteme Electronice pentru

Conducerea Proceselor Industriale

17

33

Inginerie Electronica si

Sisteme Inteligente

16

34

Inginerie Electrica

 

 

Sisteme de Conversie a Energiei

16

34

 

Prezentare FECC


Calendarul desfasurarii procesului de admitere in cadrul Universitatii din Pitesti - Facultatea de Electronica, Comunicatii si Calculatoare (extrase din regulamentul admitere 2019)


 


Probele de concurs, criteriile de selectie si calculul mediei generale de admitere - Facultatea de Electronica, Comunicatii si Calculatoare (extrase din regulamentul admitere 2019)

 

Licenta

 

Master

 

Dosarul studentului: Extras Articolul 21, pagina 10 din regulament

În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va depune (actele necesare
înscrierii la concursul de admitere):


a) eseul motivational pentru testarea cunostintelor si a capacitatilor cognitive;
b) dosar tip mapa (pus la dispozitia candidatilor la admitere, în valoarea taxei de
înscriere la concurs);
c) fisa de înscriere (pusa la dispozitia candidatilor la admitere, conform Anexei 1);
d) 2 fotografii tip buletin;
e) diploma de bacalaureat în original sau diploma echivalenta (se excepteaza absolventii
promotiei 2018 care pot prezenta adeverinta, daca are consemnata si media de
bacalaureat); candidatii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii
de studii din afara facultatii, vor prezenta :
- copie diploma de bacalaureat (sau a adeverintei); în adeverinta eliberata de institutiile de învatamânt se mentioneaza media generala, mediile obtinute în anii de studii, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
- adeverinta din care sa rezulte ca actul în original a fost depus la alta facultate;
- copie a legitimatiei de concurs de la institutia unde s-a înscris anterior.
f) foaia matricola pentru anii de liceu (original sau copie);
g) adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a
doua specializare);
h) certificat de nastere (original + copie; dupa confruntarea celor doua documente,
originalul se va restitui posesorului);
i) cartea de identitate (original + copie; dupa confruntarea celor doua documente,
originalul se va restitui posesorului);
j) aviz medical eliberat de medicul de familie;
k) chitanta pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
l) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (daca este cazul);
m) candidatii care au efectuat studiile în afara României au obligatia de a prezenta, la
înscrierea la concurs, atestatul de recunoastere a acestor studii eliberat de catre
directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale


Regulament admitere 2019


 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.