University of Pitesti

University of Pitesti

Logo incredere
University with a high degree of confidence Logo ARACIS
Româna English Français

Luni, 5 septembrie 2022, ora 10, sala S028, la sediul Facultății de Științe, Ed, Fizică și Informatică va avea loc concursul ptr ocuparea postului de lector poziția 22, din statul de funcții DIMSIA.

Marți, 6 septembrie 2022, ora 10, sala S028, la sediul Facultății de Științe, Ed, Fizică și Informatică va avea loc concursul ptr ocuparea postului de asistent poziția 32, din statul de funcții DIMSIA.

 

Tabel privind componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a

contestațiilor pentru posturile didactice vacante

din sem. II al anului universitar 2021-2022

Data susținerii: 01.09.2022, ora 10.00, Sala S125

Nr. crt.

Poziția postului

Funcția

Nr. ore/ Săpt.

Disciplinele postului

Componența comisiei de concurs

Componența comisiei de soluționare a contestațiilor

1

17

Lect

12,19

 • Microscopie,
 • Redactare si Comunicare Științifică si Profesională,
 • Citologie Vegetală,
 • Citologie Vegetală si Animală,
 • Conservarea Naturii,
 • Histologie Și Embriologie Vegetală si Animală,
 • Metodologia Cercetării Științifice în Biologie,
 • Biologia Solului,
 • Managementul Biodiversității si Ecodiversității,
 • Ecologia Microorganismelor,
 • Biotehnologii Pentru Protecția Mediului

PREȘEDINTE:

Conf.univ.dr. SOARE Liliana Cristina, cristina.soare@upit.ro

MEMBRI

Conf.univ.dr. PĂUNESCU Alina, alina.paunescu@upit.ro

Conf.univ.dr. ȘUȚAN Nicoleta Anca,

Lect.univ.dr. DOBRESCU Codruța Mihaela, codruta.dobrescu@upit.ro

Lect.univ.dr. CONETE Maria Denisa

MEMBRII SUPLEANȚI:

Președinte:

Prof.univ.dr.habil PETRE Marian, marian.petre@upit.ro

MEMBRI

Conf.univ.dr. Popescu Monica, monica.motounu@upit.ro Lect.univ.dr. DELIU Ionica, ionica.deliu@upit.ro

PREȘEDINTE:

Conf.univ.dr. Mihăescu Florina Cristina cristina.mihaescu@upit.ro

MEMBRI:

Lect.univ.dr. Ponepal Maria Cristina, cristina.ponepal@upit.ro

Lect.univ.dr. NEBLEA Angela Monica, monica.neblea@upit.ro

 

 

 

 

 

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Tabel privind componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a

contestațiilor pentru posturile didactice vacante

din sem. I al anului universitar 2021-2022

Data susținerii: 08.02.2022, ora 11.00, Online (Skype)

Departamentul MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

Nr. crt.

Poziția postului

Funcția

Nr. ore/ Săpt.

Disciplinele postului

Componența comisiei de concurs

Componența comisiei de soluționare a contestațiilor

1

22

LECTOR

10

Analiza algoritmilor, Poiectarea și implementarea algoritmilor, Probabilități și statistică

   Președinte: conf.univ.dr. Doru CONSTANTIN

  Membrii comisiei:

 1. Conf.univ.dr. Costel BĂLCĂU
 2. Conf.univ.dr. Doru-Anastasiu POPESCU
 3. Lect.univ.dr. Marius MACARIE
 4. Lect.univ.dr. Florentina-Alina ȘTEFAN

Membrii supleanți:

 1. Lect.univ.dr. Mihaela DUMITRACHE
 2. Lect.univ.dr. Gheorghe NISTOR
 3. Lect.univ.dr. Cristina TUDOSE

Președinte: Lect.univ.dr. Raluca GEORGESCU

Membrii comisiei:

 1. Lect.univ.dr. Antonio-Mihail NUICĂ
 2. Lect.univ.dr. Ionuț DINCĂ


Departamentul de Asistență Medicală și Kinetoterapie

Tabel privind componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a

contestațiilor pentru posturile didactice vacante

din sem. I al anului universitar 2021-2022

Data susținerii 4.02.2022, ora 15.00 / online, link: https://join.skype.com/K1hiQRYbwn6B

Nr. crt.

Poziția postului

Funcția

Nr. ore/ Săpt.

Disciplinele postului

Componența comisiei de concurs

Componența comisiei de soluționare a contestațiilor

1

23

Șef de lucrări

12

Nursing clinic

Nutriție și Dietetică

PREŞEDINTE:

Prof.univ.dr. Constantin CIUCUREL, Universitatea din Piteşti

MEMBRI:

 1. Conf.univ.dr. Adrian TASE, Universitatea din Piteşti
 2. Conf.univ.dr. George Mihail MAN, Universitatea din Piteşti
 3. Conf.univ.dr. Marilena Monica ȚÂNȚU, Universitatea din Piteşti
 4. Șef de lucrări Daniel Corneliu DIACONESCU, Universitatea din Piteşti

MEMBRI SUPLEANŢI:

 1. Prof.univ.dr. Mihai POPESCU, Universitatea din Piteşti
 2. Șef de lucrări Sorina HONȚARU, Universitatea din Piteşti
 3. Șef de lucrări Cristina Mariana STOCHECI, Universitatea din Piteşti

PREȘEDINTE:

Șef de lucrări Cornelia BARBU, Universitatea din Piteşti

 

MEMBRI:

 1. Șef de lucrări Adrian STOICULESCU, Universitatea din Piteşti
 2. Lector univ.dr. Horia TRĂILĂ, Universitatea din Piteşti

 

 

Tabel privind componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a

contestațiilor pentru posturile didactice vacante

din sem. I al anului universitar 2021-2022

Data susținerii 9.02.2022, ora 12.00/ Corp B, sala B 127

Nr. crt.

Poziția postului

Funcția

Nr. ore/ Săpt.

Disciplinele postului

Componența comisiei de concurs

Componența comisiei de soluționare a contestațiilor

1

12

Conferențiar

11

Implicațiile teoretice și aplicative ale Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii (CIF)

Kinetoterapia în afecţiunile cardio-respiratorii

Elemente de terapie ocupaţională

PREŞEDINTE:

Prof.univ.dr. Constantin CIUCUREL, Universitatea din Piteşti

MEMBRI:

 1. Prof.univ.dr. Constantin PEHOIU, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște
 2. Prof.univ.dr. Mircea DĂNOIU, Universitatea din Craiova
 3. Prof.univ.dr. Ion MIHĂILĂ, Universitatea din Piteşti
 4. Conf.univ.dr. Monica IONESCU, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște

MEMBRI SUPLEANŢI:

 1. Conf.univ.dr. Elena Ioana ICONARU, Universitatea din Pitești
 2. Conf.univ.dr. Mihaela ZĂVĂLEANU, Universitatea din Craiova
 3. Conf.univ.dr. Bianca CHERA-FERRARIO, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște

PREȘEDINTE:

Conf.univ.dr. Leonard Julien FLEANCU

 

MEMBRI:

 1. Prof.univ.dr. Silviu Gabriel CIOROIU, Universitatea ”Transilvania” din Brașov
 2. Conf.univ.dr. Gabriela RAVEICA, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău

Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

Tabel privind componenţa comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a
contestaţiilor pentru posturile didactice vacante
din sem. I al anului universitar 2020-2021
Data susţinerii 1.02.2021/ on-line (Zoom)

Nr.

crt.

Poziţia

postului

Funcţia

Nr.

ore/

Săpt.

Disciplinele postului

Componenţa comisiei de concurs

Componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor

1

13

Conferenţiar

11

Gimnastica de bază Management comparat în sport

Metodologia cercetării performanţei sportive Gimnastica în învăţământul liceal şi postliceal Metode de cercetare în ştiinţa sportului şi a educaţiei fizice Strategii didactice specifice activităţilor extracurriculare

PREŞEDINTE:

Conf. univ. dr. Mihăilescu Liviu, Universitatea din

Piteşti

MEMBRI:

Prof. univ. dr. Grosu Emilia, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Dobrescu Tatiana, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău

Prof. univ. dr. Damian Mirela, Universitatea Ovidius din Constanţa

Conf. univ. dr. Manole Carmen, Universitatea din Piteşti

MEMBRI SUPLEANŢI

Conf. univ. dr. Roşu Daniel, Universitatea din Piteşti - preşedinte supleant

Prof. Univ. dr. Moraru Cristina, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

Prof. univ. dr. Mihăilă Ion, Universitatea din Piteşti - membru supleant.

PREŞEDINTE

Conf. univ. dr. Fleancu Leonard, Universitatea din Piteşti

MEMBRI:

Conf. univ. dr. Cojanu Florin, Universitatea din Piteşti

Conf. univ. dr.Popescu Corina , Universitatea din Piteşti

 

 

Departamentul de Ştiinţe ale Naturii

ANUNȚ

privind concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar, poziţia 11, din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe ale Naturii

Data susţinerii 05.02.2021, Corp S, sala S208, ora 10.00

Nr.

crt.

Poziţia

postului

Funcţia

Nr.

ore/

Săpt.

Disciplinele postului

Componenţa comisiei de concurs

Componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor

1

11

Conferenţiar

11

Fitopatologie

Fitopatologie I Fitopatologie II

Micologie

Biologie şi Etiopatogenie

PREŞEDINTE:

Conf.univ.dr. POPESCU Aurel - Universitatea din

Piteşti - aurel n_popescu@yahoo.com

MEMBRI:

Prof.univ.dr.habil MITREA Rodi - Universitatea din

Craiova - rodimitrea@yahoo.com

Conf.univ.dr. IACOMI Betrice Mihaela - USAMV

Bucureşti - b.iacomi@yahoo.fr

Conf.univ.dr. NEAGU Frăsin Loredana-

Universitatea “Valahia” din Târgovişte -

loredana.neagu@valahia.ro

C.S.I dr. SUMEDREA Dorin - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Ştefăneşti, Argeş - dsumedrea@yahoo.com

MEMBRII SUPLEANŢI:

Preşedinte:

Conf.univ.dr. SOARE Liliana Cristina -

Universitatea din Piteşti - soleil_cri@yahoo.com MEMBRI:

Prof.univ.dr. DOBRIN Ionela - USAMV Bucuresti - ioneladobrin@gmail.com

Conf.univ.dr. DINCA Niculae - USAMV Bucureşti - nicudinca@yahoo. com

PREŞEDINTE:

Conf.univ.dr. ŞUŢAN Anca -

Universitatea din Piteşti - ancasutan@yahoo.com

MEMBRI:

Prof. univ. dr. TOFAN Lucica -

Universitatea Ovidius din Constanţa -

lucicatofan@gmail.com

C.S.I dr. MILITARU Madalina -

Institutul de Cercetare -Dezvoltare pentru Pomicultură, Mărăcineni, Argeş - madamilitaru77@yahoo.com

 

METODOLOGIE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE VACANTE ÎN FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZCĂ ŞI INFORMATICĂ în anul universitar 2020-2021

 


 

ANUNŢ PRIVIND COMPONENŢA COMISIILOR DE CONCURS,

A COMISIILOR DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ŞI A DATEI

SUSŢINERII CONCURSULUI PENTRU POSTURILE VACANTE

DIN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

Data susţinerii: 9.09.2020 ora 11.00 Locul desfăşurării: Corp S, Sala 208

Nr. crt.

Poziţia postului

 

Funcţia

Disciplinele postului

 

Componenţa comsiei de concurs

Componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor

1.

10

Conferenţiar

Genetică

Genetică ecologică Genetică generală Biotehnologii vegetale

PREȘEDINTE:

Conf.univ.dr. Liliana Cristina SOARE, Universitatea din Pitești

MEMBRI:

 1. Prof.univ.dr. Mihaela CORNEANU, Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara
 2. Conf.univ.dr. Dorel URECHE, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău
 3. Conf.univ.dr. Mariana NICULESCU, Universitatea din Craiova
 4. Conf.univ.dr. Aurel POPESCU, Universitatea din Piteşti

PREȘEDINTE:

Conf.univ.dr. Monica Popescu, Universitatea din Pitești

MEMBRI:

 1. Prof.univ.dr.habil. Marius Mirodon FĂGĂRAȘ, Universitatea „Ovidius” din Constanţa
 2. Prof.univ.dr.habil. Marius MIHĂŞAN, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

ANUNŢ PRIVIND COMPONENŢA COMISIILOR DE CONCURS,

A COMISIILOR DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ŞI A DATEI

SUSŢINERII CONCURSULUI PENTRU POSTURILE VACANTE

DIN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

Data susţinerii: 9.09.2020 ora 11 Locul desfăşurării: Sala S/SALA S028

 

Nr.crt

Poziția postului

Funcția

Nr.ore

/săp

Disciplinele postului

Componența comisiei de concurs

Componența comisiei de soluționare contestații

1

14

lector

10

Echipamente electrice

Energetică generala Partea electrica a centralelor și

stațiilor

Energetica clasica si nucleara

Președinte: prof.univ.dr. Serban Valeca

Supleant: conf.univ.dr. Daniela Giosanu

 

Membri:

conf. univ. dr. Benedict Oprescu lect univ dr Fianu Sorin

lect univ dr Șuțan Claudiu

lect univ. dr. Mircea Bărbuceanu

 

Supleant: lect univ dr Marinescu Cicerone

Președinte: conf.univ.dr. Mădălina Marian

 

Membri:

Lect univ.dr. Zarioiu Cristina Lect univ.dr. Uleanu Florina

 

ANUNŢ PRIVIND COMPONENŢA COMISIILOR DE CONCURS,

A COMISIILOR DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ŞI A DATEI

SUSŢINERII CONCURSULUI PENTRU POSTURILE VACANTE

DIN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

Data susţinerii: 9.09.2020 ora 12

Locul desfăşurării: Sala Corp Profesoral/Şcoala doctorală

 

Nr crt

Poziţia postului

Funcţia

Disciplinele postului

Componenţa comisiei de concurs

Componenţa comisiei de soluţionare

a contestaţiilor

1

25

Lector

Fundamente ştiinţifice, aplicaţii în kinetoterapie

– fotbal

Metodica predării fotbalului în şcoală

Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive - fotbal

PREŞEDINTE:

Conf. univ. dr. Mihăilescu Liviu, Universitatea din Piteşti

MEMBRI:

 1. Conf. univ. dr. Trandafirescu Gabriel, Universitatea din Piteşti
 2. Conf. univ. dr. Cojanu Florin, Universitatea din Piteşti
 3. Conf. univ. dr. Popescu Corina, Universitatea din Piteşti
 4. Lect. univ. dr. Mihai Ilie, Universitatea din Piteşti

 

MEMBRI SUPLEANŢI

 1. Conf. univ. dr. Roşu Daniel, Universitatea din Piteşti – preşedinte supleant
 2. Lect. univ. dr. Mateescu Adriana, Universitatea din Piteşti – membru supleant
 3. Lect. univ. dr. Ghimişliu Florin, Universitatea din Piteşti – membru supleant.

PREŞEDINTE

Conf. univ. dr. Fleancu Leonard, Universitatea din Piteşti

 

MEMBRI:

 1. Conf. univ. dr. Butnariu Mihaela, Universitatea din Piteşti
 2. Lect. univ. dr. Amzăr Luminiţa, Universitatea din Piteşti

       

 

În urma desfășurării concursului din data de 29.06.2018 pentru ocuparea postului de Asistent universitar, numărul 34, din Statul de funcțiuni al Departamentului Matematică-Informatică, 2017-2018, comisia de concurs recomanda, cu unanimitate de voturi, ca postul de asistent poz. 34 din statul de funcțiuni al Departamentului Matematică-Informatică, Facultatea de Știinte, Educatie Fizica și Informatică să fie ocupat de doamna Diaconu Maria Crina.      

 • Comisia de concurs recomandă, cu unanimitate de voturi, ca postul de șef lucrari poz. 22 din statul de funcții al Departamentului de Asistență Medicală și Kinetoterapie, Facultatea de Știinte, Educatie Fizica și Informatică să fie ocupat de domnul STOICULESCU Adrian . 
 • Comisia de concurs recomandă, cu unanimitate de voturi, ca postul de lector poz. 24 din statul de funcții al Departamentului de Știinte ale Naturii, Facultatea de Știinte, Educatie Fizica și Informatică sa fie ocupat de domnul DOBOBAT Magdalin-Leonard. 
 • Comisia de concurs recomanda, cu unanimitate de voturi, ca postul de lector poz. 23 din statul de funcții al Departamentului de Matematică-Informatică, Facultatea de Știinte, Educatie Fizica și Informatică să fie ocupat de doamna STEFAN Alina-Florentina.

 

LISTA POSTURILOR VACANTE CARE URMEAZĂ A FI PROPUSE PENTRU SCOATERE LA CONCURS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

METODOLOGIE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DECERCETARE VACANTE ÎN FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZCĂ ŞI INFORMATICĂ

 

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information