University of Pitesti

University of Pitesti

Logo incredere
University with a high degree of confidence Logo ARACIS
Româna English Français

ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

ANUNȚ

Studenții care nu au depus cererea pentru solicitarea bursei de merit și cei care nu au transmis CODUL IBAN BCR, BRD sau ING cu care Universitatea din Pitești are încheiate parteneriate pentru plata burselor studențești, trebuie sa le trimită la secretariatul care gestioneaza specilaizarea respectivă, pâna la data de 07.11.2022, ora 12.00

Bursele sociale s-au acordat în ordinea descrescătoare a venitului, până la venitul max. de 1457 lei.

ADRESA DE MAIL UNDE SE POT TRIMITE EVENTUALELE CONTESTATII:

violeta.dinuta@upit.ro

Termen contestații: 7.11.2022

Afisat astăzi, 03.11.2022

METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR LA CICLURILE DE STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTER la FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ

Aplicare Regulament burse sem I, 2022-2023

Conform art. 15, alin (a), cererile pentru bursele sociale se depun în termen de 15 zile lucrătoare de la începerea semestrului. în această perioadă se pot depune și solicitările de acordare a burselor de ajutor social, burselor de ajutor social ocazional, burselor speciale pentru activitatea sportivă și cultural- artistică precum și a burselor din venituri proprii. După expirarea acestui termen, orice solicitare este tardiv formulată. La calculul venitului pe membru de familie se ține seama de venitul minim net pe economic. Pentru semestrul I se vor lua în calcul veniturile nete ale membrilor familiei aferente lunilor iunie, iulie, august 2022. Pentru semestrul I, anul universitar 2022-2023, venitul minim net pe economie este de 1524 lei/lună.

Transmiterea listelor finale de burse către Comisia de burse pe universitate se va face în săptămâna a V-a a semestrului, după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de regulament. Studenții beneficiari de burse vor depune (obligatoriu) la secretariatele facultăților extrasul de cont pentru virarea burselor. În conformitate cu art. 23 din Regulamentul privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat, "Bursele, ca toate drepturile bănești cuvenite studenților înmatriculați la UPIT, se plătesc prin virament în conturile de card ale acestora". Universitatea din Pitești are încheiate parteneriate pentru plata burselor studențești cu următoarele societăți bancare: BCR, BRD, ING. Fiecare facultate are obligația de a posta pe pagina proprie de internet această informație

Președinte Comisia de burse pe universitate,

Conf.univ.dr. Adrian SĂMĂRESCU

ANUNȚ

Cererea (formular tip) pentru bursa de merit și bursa de performanță se depune la secretariat până la data de 21.10.2022 între orele 10-12.

Cererea pentru bursa de performanță va fi însoțită de documentele obținute de student (adeverințe de voluntariat, lucrări științifice, premii, publicații etc.)

Studenții care solicită burse de ajutor social trebuie să depună la secretariat până la data de 21.10.2022 între orele 10-12 următoarele documente:

- Cerere pentru solicitarea bursei de ajutor social (formular tip);

- declarație de consimţământ (formular tip este atașat, trebuie listat, completat și semnat în original);

 • Declarația studentului privind veniturile nete (formular tip);
 • Copii cărți;
 • adeverințe din care să rezulte veniturile nete corespunzătoare lunilor iunie 2022, iulie 2022, august 2022 ale fiecărui părinte și eventual ale studentului sau ale soției/ soțului studentului
 • cupoane de pensie, șomaj, pensie alimentară, ajutor social, alocații de stat pentru copii, alocații de plasament, indemnizații, etc. pe lunile iunie 2022, iulie 2022, august 2022 (unde este cazul);
 • adeverințe de elev sau student, copii certificate de naștere pentru frații/surorile sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de școlarizare;
 • copii hotărâri judecătorești, copii certificate de deces (unde este cazul);
 • anchetă socială în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
 • Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului și ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe propria răspundere în acest sens însoțită de documentele care atestă acest lucru.
 • adeverințe de la Administrația financiară pentru fiecare membru al familiei inclusiv pentru student, din care să rezulte veniturile nete realizate pe lunile iunie 2022, iulie 2022, august 2022
 • adeverință cu venitul agricol sau adeverință ca nu are venit agricol (ATENȚIE! NU CU SUPRAFAȚA PĂMÂNTULUI). În cazul în care nu se poate obține adeverinta de la primarie cu venitul agricol, se aduce declaratie pe propria raspundere ca nu se obtin venituri agricole.

Studenții care solicită bursă socială pe motive medicale trebuie să prezinte

 • Certificat medical de la medicul specialist si vizat de medicul de familie pentru studenții suferinzi de următoarele boli: TBC aflați în evidența unităților medicale, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică, infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, sau certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat de la medicul de specialitate.

NOTĂ:

Pentru studentii cu vârsta de până la 26 de ani:

 • Daca ambii sunt studenti trebuie sa aduca acte doveditoare pentru ei si pentru familiile din care provine fiecare student.
 • Daca studentul este căsătorit cu sot(sotie) care nu este student trebuie, sa depună documente pentru familia actuală și documente cu veniturile din partea familiei de unde provine studentul.

Pentru studentii cu varsta cuprinsa intre 26 de ani si 35 de ani necasatoriti se aduc documente referitoare doar pentru student.

Pentru studentii cu varsta cuprinsa intre 26 de ani si 35 de ani casatoriti se aduc documente referitoare la familia actuala (sot, sotie, copii).

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL SE ACORDĂ STUDENȚILOR CARE NU ÎMPLINESC VÂRSTA DE 35 DE ANI PE PARCURSUL SEMESTRULUI SE PRIMESC NUMAI DOSARELE CORECTE ȘI COMPLETE ÎN INTERVALUL DE TIMP AFIȘAT

(REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ) www.upit.ro

 

ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

Anunț

Studenții care nu au depus cererea pentru solicitarea bursei de merit și cei care nu au transmis CODUL IBAN BCR sau BRD cu care Universitatea din Pitești are încheiate parteneriate pentru plata burselor studențești, trebuie sa le trimită la secretariatul care gestioneaza specilaizarea respectivă, pâna la data de 21.03.2022.

Bursele sociale s-au acordat în ordinea descrescătoare a venitului, până la venitul max. de 1432 lei. Dosarele care au depășit acest venit au fost declarate neeligibile.

ADRESA DE MAIL UNDE SE POT TRIMITE EVENTUALELE CONTESTATII:

violeta.dinuta@upit.ro

Termen contestații: 21.03-23.03.2022

LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE PERFORMANȚĂ - SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2021-2022

Nr. crt. Numele de familie (Numele după căsătorie) Inițiala Prenumele Specializarea Anul de studii
1 POPESCU D. ION ALEXANDRU M-TAPI I
2 BUZATU  C. ELENA LUIZA L-INF II
3 ILIE  D. ANCA-ELENA L-INF II

LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE MERIT - SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2021-2022

Numele de familie (Numele după căsătorie) Inițiala Prenumele Specializarea Anul de studii
DRĂGUȘIN F. MIHAELA CĂTĂLINA L-AMG I
NEAGU F.C. ANA ANDREEA L-AMG I
DRĂGUȘIN C. ELENA RAMONA L-AMG II
MARINESCU (VOICILA) M. MIHAELA CORINA L-AMG II
CAPAC (BĂDICEANU) G. DENISA GEORGETA L-AMG II
LUPU V. BIANCA DENISA PARASCHIVA L-AMG III
DOBRE (CONSTANTIN) I. ADRIANA L-AMG III
DAFINA (DOBRE) V. MIHAELA ROXANA L-AMG III
VLAD I. MARIANA L-AMG III
BĂRBOIANU M ELISAVETA L-AMG IV
SMINCHIȘE G. CAMELIA L-AMG IV
TĂNĂSESCU V. DRAGOȘ MIHAI L-AMG IV
GOGEA (OPREA) V. VALENTINA ALINA L-AMG IV
MORARU V. ELENA LARISA L-AMG IV
DUȚĂ C. MARIANA L-AMG IV
SLĂNINOIU GH. VIOLETA ANDREEA L-KMS I
VOICA N. ELENA GEORGIANA L-KMS I
MAFTEI A. MARIA DENISA L-KMS I
PETRESCU GH. MARINA L-KMS II
GHERGHINA (Becsenescu) S. CRISTINA NICOLETA L-KMS II
PANĂ D.R. LILIANA GEORGIANA L-KMS II
GRIGORESCU GH. GEORGETA L-KMS III
NIȚĂ N. ELENA L-KMS III
VLAD N. CRISTINA FILOFTEIA L-KMS III
TĂNASE (CIUPEANU) M. CLAUDIA MIHAELA L-TO I
ZINCA I. DENISA ELENA L-TO I
OLOGEANU I. ADINA LUIZA L-TO I
MITU C.G ANA MARIA CRISTINA L-TO II
SANDU (BĂNUȚESCU)  D. RAMONA FLORINA L-TO II
NIȚU I. ALEXANDRA L-TO II
ANDREI C. MARIANA DIANA L-TO III
BĂNICĂ (BOȘTINARU) GH.M. MIHAELA LARISA L-TO III
BAICEA V. ANDRA TEODORA L-TO III
GHERGHINA  L. OANA-AUGUSTINA L-CHI. MED. I
VLĂDESCU P. MARIA RAMONA L-CHI. MED. I
VASILE I. GEORGETA-COSMINA L-CHI. MED. I
VASILE  V. FLORENTINA DANIELA L-CHI. MED. II
SIMA T. CAMELIA ELENA L-CHI. MED. II
BĂLAN A. GEORGE ALIN L-CHIMIE III
MIHAI N IULIA DIANA L-CHIMIE III
MIHĂILĂ N OLIVIA GEORGIANA L-CHIMIE III
DRAGNEA M. GEORGIANA  L-BIO I
GUȚĂ T. TATIANA DIANA L-BIO I
VESELU GH ANDRADA GEORGIANA L-BIO I
ȘELEVÎRTEA N. ANTONIA MARIA L-BIO I
NEACȘU M. ADRIAN MARIAN L-BIO I
ȚIGĂU P. PAULA ADRIANA L-BIO II
ANTON I.V. ADINA MARIA L-BIO II
ȚUCHE I. IOANA ANDREEA L-BIO II
FLORESCU R.I IULIA THEODORA L-BIO II
MIHAI D. CODRUȚ ANDREI L-BIO III
GROZEA M. IOAN DARIAN L-BIO III
ANDREESCU C. ELENA L-BIO III
BUNGĂU F. IONUȚ ALIN L-EPM I
MAZILU I.S. MARIA SIMINA L-EPM I
TEIUSANU G. BIANCA ANDREEA L-EPM II
ILEA D. ION L-EPM II
FERARU P. IOANA CORNELIA L-EPM II
BÎRLEANU GH. MARIAN CRISTIAN L-EPM III
STOCHIAN F.D. ANA MARIA CRISTINA L-EPM III
CICULESCU I.M. RAUL COSMIN L-EPM III
ILIE M. ANGELICA L-HORT I
VĂRZARU V. MIRCEA L-HORT I
ȘEFU I. CRISTINA ELENA L-HORT I
DÎNGĂ  V. ADRIANA L-HORT II
TRACHE F. IONUȚ L-HORT II
ROȘU V. ELENA ZINA L-HORT III
PĂTRULESCU I. MIRELA L-HORT III
SOARE I. MELANIA IZABEL L-HORT III
NEGRU GH. DANIEL L-HORT IV
SIMA C.GH. ANDREEA DIANA L-HORT IV
LĂUDAT D.GH. IOAN VLAD L-INF I
LUCACIUC V.A. GEORGE ANDREI L-INF I
VIȘAN M.C. MIRELA ANDREEA L-INF I
SPĂTARU N. ALEXANDRU VIOREL L-INF I
RUSEA M. COSMIN L-INF I
DUMITRAȘCU M. ANDREI CĂTĂLIN L-INF I
VLĂDUȚĂ GH.A OCTAVIAN L-INF II
VOICEA M.I. GEORGIANA MIHAELA L-INF II
ȚURLEA   I.N. GHEORGHE L-INF II
TUȚĂ M.O. DENIS OCTAVIAN L-INF II
GRIGORIU I.C ROBERT IONUȚ L-INF II
VLĂSCEANU I. AUREL CĂTĂLIN L-INF III
VASILE  I.L. MARIAN LUCIAN L-INF III
BURLACU S.D ANDREI L-INF III
LIȚESCU L. DARIUS NICOLAE L-INF III
BACIU S. ANA LOREDANA L-INF III
VLAD G. ALEXANDRU MARIAN L-INF III
PETCULESCU E. MIHAI SILVIU L-INF III
FULGA I. ALINA GABRIELA L-MAT I
CATRINA C. TEODOR MIHAI L-MAT I
CAVAL L.G. ADINA FLORENTINA L-MAT I
ARPASANU  G  COSMIN-MARIAN L-MAT II
PRIOTEASA A. PETRU IOAN L-MAT II
BRĂNESCU T.F ROMINA ANA MARIA L-MAT II
FLOREA V. CAROL L-MAT III
BADEA D. GHEORGHIȚA L-MAT III
STANCIU M. IUSTIN MIHAI L-ETN I
POPESCU S. DENISA CRISTINA L-ETN I
BUICĂ A.D. IOANA AURELIA L-ETN I
GHEORGHE D. CRISTINA ROXANA L-ETN II
TEODORESCU  S.C. CORINA IOANA L-ETN II
MIHĂESCU D.C. CRISTIAN ADRIAN L-ETN II
PREDA M. ROXANA ADRIANA L-ETN III
TUDOR M. ADRIAN MARIAN L-ETN III
CRISTESCU D. IONUȚ VALENTIN L-ETN III
ARSENE D.C. NATALIA MIHAELA L-ETN IV
ALEXANDRU  A.  FLORENTINA ANDREEA L-ETN IV
DOMNIȘANU GH. GHEORGHE MĂDĂLIN L-ETN IV
STOICA A. OFELIA L-IM I
BĂNICĂ R.C. ISABELA IOANA L-IM I
GRIGORE E.D. ANDREEA ALEXANDRA L-IM II
RĂDULESCU N. ANDREI L-IM II
BADEA M. ARIANA ALEXANDRA L-IM II
LUNGU C. BENIAMIN L-IM III
ENACHE I. ALINA ELENA L-IM III
CERNĂTESCU P. ION ADRIAN L-IM III
CĂVESCU B.N. BOGDANA ELENA L-IM III
MĂȚĂOANU N.G. GABRIELA L-IM IV
GRIGORE M. CRISTIAN GABRIEL L-IM IV
STAN Ș. ANDREA MARINA L-IM IV
MERLICI N. ANDREEA AURELIANA  L-EFS   I 
CONSTANTINESCU A.A. GABRIEL LUCIAN  L-EFS   I 
OLTEANU V. GIGI  L-EFS   I 
LIXANDU M. ANA MARIA  L-EFS   I 
DRĂGOI V.M.  CIPRIAN GABRIEL  L-EFS   I 
POGAN E. MIHAELA  L-EFS   II 
ILIE C. MARIA MIRUNA  L-EFS   II 
VLAD S. ALINA IONELA  L-EFS   II 
MANOLE V. MIHAI L-EFS II
SASU I. MIHAELA CĂTĂLINA L-EFS III
CIUREA M. GEORGIANA LAVINIA L-EFS III
 VASILE    T.F   ANA MARIA  L-EFS III
ȘOVAR M. CRISTINA IONELA L-EFS III
ZANFIR F. IONEL LAURENȚIU L-EFS III
LAZĂR D. CARMEN MARIA L-SPM  I
RIZESCU M. MARIO CĂLIN L-SPM  I
DUMITRU M. GEORGE EDUARD L-SPM  I
MODROIU C. MARINELA CASIANA L-SPM  II
CIOBANU C. VICTOR CRISTIAN L-SPM  II
FLOREA I. CLAUDIU MARIUS L-SPM  II
PANĂ C. ANDREI GEORGE L-SPM  II
NEACȘU C. ANDREI ALEXANDRU L-SPM  II
HRISTACHE-ZGONDEA G. RADU DIMITRIE L-SPM  II
DUMITRESCU I. ȘTEFAN L-SPM  III
ȚIRLEA A. IONUȚ GABRIEL L-SPM  III
BOBOC C. MIHAI SERGIU L-SPM  III
IONESCU I. STELIAN COSTINEL L-SPM  III
ENACHE A. ROBERT AUREL M-AMCE I
SANDU L. LIVIA ANDRADA M-AMCE I
BĂDULESCU F. ȘTEFANIA IULIANA  M-AMCE II
UNGUREANU D. ALENTINA MARIA M-AMCE II
CRISTESCU I. MARIA ELISABETA M-OCS I
GHEORGHE M. MARIA CECILIA M-OCS I
TEODORESCU A.O. CRENGUȚA MARIA M-OCS II
OPREA G.C. ANDREI LAURENȚIU M-OCS II
MANDACHE G. RAREȘ ANDREI M-PS I
MUȘEU C. GEORGETA MIHAELA M-PS I
OPREA A.  CĂTĂLIN MARIAN M-PS II
IANCU D. ȘTEFAN FLORIN M-PS II
STAN  I ADRIAN M-MD I
MATEI G. DANIELA M-MD I
AVRAM I. MĂDĂLIN M-MD II
STOICESCU V. DUMITRU M-MD II
CÎRSTEA V.M. OANA FLORENTINA M-TAPI I
NICOLESCU N. MIHAI ROBERT M-TAPI I
DĂNILĂ C. NIKITA MIHAI M-TAPI I
MIERLA G. NICOLETA CRISTINA M-TAPI II
ROTARU (CIRSTOIU)  GH. ELENA-DANIELA M-TAPI II
NĂSTASE M. MARIANA MĂDĂLINA M-TAPI II
SĂVULESCU I. ELENA CRISTINA M-TAPI II
BÎRSAN G. VASILE GEORGIAN M-MTN I
IONIȚĂ E.M. ANDREEA MARIANA M-MTN I
TUDORACHE M. IULIAN ROBERT M-MTN I
DESPA V. GABRIEL SIMION M-MTN II
PETRICĂ I. VALENTINA OTILIA M-BM I
BARBU GH. DANIELA M-BM I
SĂNDULESCU I.T IOANA M-BM I
ROȘCA GH. SÎNZIANA COSMINA M-BM II
STOICA P. LUCIAN M-BM II
TEFELEU GH.V. ANDREEA SALTIȚA M-MPM I
ZIDARU GH. CRISTIAN GEORGE M-MPM I
ȘTEFAN G. MARIA M-MPM II
MOMÎRLĂ C.A. IOANA TEODORA M-MPM II
BĂRĂȚOIU V.M. ANA MARIA FLORENTINA M-KPD I
ȚÎRDEA G.R. MIHAELA RALUCA M-KPD I
ENE  I. PETRE M-KPD II
TEODORESCU  F.C. ANDRADA ROMANIȚA M-KPD II
BĂDICEANU V. ANDREEA DENISA M-KPD II
NEACȘU (DUMITRU) E. MARINELA M-CC I
OPREA I. MARIA M-CC I
FETIȚA (MOCANU) I. CARMEN IONELA M-CC II
MIU C.C GABRIELA-MIHAELA-ADRIANA M-CC II

LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL - SEM. II. AN UNIVERSITAR 2021-2022

Nr. crt. Numele de familie (Numele după căsătorie) Inițiala Prenumele Specializarea Anul de studii
1 BOȘTINARU N NICOLAE CĂTĂLIN L-INF I
2 CÎRSTIAN M.G. ELENA L-HORT III
3 DIACONESCU I. SIMONA L-EPM III
4 GROZEA M. IOAN DARIAN L-BIO III
5 NEAGU N. ADRIAN MIHAI L-ETN I
6 ȘTEFAN V. ALIN CONSTANTIN EFS II
7 SÎRBU  N.D ȘTEFAN L-INF III
8 PAVEL I ADINA RALUCA L-KMS II
9 MICŞĂ M.M. BEATRICE ANDREEA L-HORT IV
10 MANOFU-VUCEA L.C. GEORGIANA-MARINELA SPM II
11 BOGDAN D.R. NICOLETA ANDREEA L-AMG II
12 RUSCU C.M. CRISTIAN MIHAI SPM II
13 NEGRU V. ANDREEA M-KPD I
14 ANGHEL C. NARCISA GEORGIANA L-AMG III
15 NIȚU I. ALEXANDRA L-TO II
16 EREMIA M FLORINA LAVINIA L-ETN IV
17 CRASAN C.A. FLORENTINA ANTONELA M-BM II
18 VIȘAN M.C MIRELA ANDREEA L-INF I
19 PETRESCU I. ADINA L-AMG III
20 PETRESCU  I LEONARD L-INF I
21 DRAGHICI GH CONSTANTIN  M-TAPI II
22 NEAGU F.C. ANA ANDREEA L-AMG I
23 PĂUN  E.E. MIHAI RAREȘ L-BIO I
24 NICULAE  G.V. ANDRA MARIA M-BM II
25 MIHAI D. CODRUȚ ANDREI L-BIO III
26 DUMITRAȘCU B. ANDREI MARIUS L-INF II
27 VASILE T.F. ANA MARIA EFS III
28 FRĂCEA D ELENA DORINELA L-MAT II
29 TIRIN E. FLORENTINA LOREDANA M-BM II
30 BACIU GH. ANTONIA ELENA L-AMG I
31 BRĂNESCU  T.F. ROMINA ANA MARIA L-MAT II
32 MOGA  M.M. NARCISA VALENTINA L-BIO II
33 LIHOR C NICOLETA M-MTN I
34 ȚURLEA I.N GHEORGHE L-INF II
35 FLOAREA I. ELENA CRISTINA L-IM III
36 BIȚOIU N.M. RODICA CRISTINA L-AMG II
37 RĂDULESCU I ANA MARIA ANDREEA L-INF II
38 BUICĂ  A.D IOANA AURELIA L-ETN I
39 IONESCU F. CĂTĂLINA GHEORGHIȚA L-KMS II
40 POPESCU F.I OANA ADRIANA M-TAPI II
41 LUCA D.D. ȘTEFANIA-ELIZA EFS III
42 BĂSESCU I.R LAVINIA L-BIO III
43 BĂSESCU I.R RAMONA L-BIO II
44 BĂSESCU  I.R. RALUCA M-KPD II
45 PREDA D. GHEORGHE DARIUS L-KMS II
46 OLTEANU A.R. MARIUS  SPM II
47 OLTEANU  N. MIHAELA GABRIELA L-KMS I
48 ONEL G. PIRVU IONUȚ EFS II
49 LIȚĂ GH. SIDONIA IONELA L-KMS I
50 SORESCU M MIHAI ANDREI L-INF II
51 BADEA D GHEORGHIȚA L-MAT III
52 ȘOVAR M. CRISTINA IONELA EFS III
53 STOICA M. ELENA MADALINA AMCE I
54 VASILE  A. IOANA ALEXANDRA L-TO II
55 ALEXANDRU P. DENISA L-TO III
56 MAFTEI A. MARIA DENISA L-KMS I
57 DIACONESCU  GH LAURA MARIA L-IM IV
58 DRAGOȘ E. GABRIEL ȘTEFAN EFS I
59 BUCATARU P. PETRE LAURENȚIU SPM II
60 BANCIU N. MARIUS CARMIN L-KMS I
61 BUZATU C ELENA LUIZA L-INF II
62 IVAN P.A. ANDREEA CRISTIANA L-TO I
63 PRUNĂ    IONELA EFS  III
64 EANA -PÂRVU GH. OANA ELENA L-BIO I
65 BOBEICĂ H ANTONIO FLORIN L-MAT I
66 CLIPICI I. MARIA EFS I
67 SIMA T. IRINA FLORINA L-AMG III
68 SIMA T. CAMELIA ELENA L-CHI. MED. II
69 VIȘAN M. GEORGIANA LARISA L-KMS III
70 MOLEA D. ELENA CRISTINA L-TO III
71 IORDACHE C COSMIN ADRIAN L-INF I
72 TOROIMAC  F ȘTEFĂNIȚĂ EUGEN L-INF II
73 VLAD N. CRISTINA FILOFTEIA L-KMS III
74 PĂNECI L.G BOGDAN ȘTEFAN  L-INF III
75 DEACONU C. ANTONIA MARIA L-TO I
76 VOICA N. ELENA GEORGIANA L-KMS I
77 DUMITRU V. ADRIAN EMIL L-EPM III
78 ZINCA I. DENISA ELENA L-TO I
79 NICOLAE M GEORGIANA ANISOARA L-ETN IV
80 BUȘE M RĂZVAN FLORIN L-MAT I
81 NECULA L VLAD GEORGE L-INF II
82 ALEXANDRU  A FLORENTINA ANDREEA L-ETN IV
83 LUPU V. BIANCA DENISA PARASCHIVA L-AMG III
84 COSTEA C.I. FLORIAN IONUȚ PS I
85 PETRE G.D. BIANCA GABRIELA L-AMG IV
86 IORDAN M. IONUT MARIUS L-INF II
87 BOȘCĂNICI I.F IOANA AMALIA L-MAT II
88 MITREA C. ILEANA RAMONA L-TO I
89 GRECU S. SORIN L-HORT I
90 VLAD S. ALINA IONELA EFS II
91 DUMITRU M. GEORGE EDUARD SPM I
92 ZOICAN I. IULIANA MIRELA L-IM IV
93 GODEI D. LEONARD ANDREI L-CHI. MED. II
94 ICĂ P.A. ELENA LOREDANA L-TO II
95 OPREA M.GH EDUARD ALEXANDRU L-INF II
96 BAICEA V. ANDRA TEODORA L-TO III
97 OLARU  C. ELENA ADRIANA L-ETN IV
98 DINESCU I. ANCA CRISTIANA M-BM II
99 OPREA G. GEORGIANA MELISA L-TO III
100 STERIE C. DENISA MIHAELA L-KMS I
101 TĂNASE M CRISTIAN DANIEL L-MAT II
102 NEDELCU D ANDREEA MARIA L-MAT III
103 ILIE C. MARIA MIRUNA EFS II
104 VOCHIN C. IOAN DAVID EFS III
105 COSTACHE D. COSMIN ANDREI M-KPD I
106 COTOARBĂ D.I. ANDREI L-KMS II
107 DUMITRU GH. FLORIN ALEXANDRU M-KPD II
108 GEORGESCU N DANIEL ALEXANDRU L-ETN III
109 GRIGORIU I.C. ROBERT IONUT L-INF II
110 MOȘTEANU GH. IULIA ANDREEA L-BIO III
111 NECȘOI N. NICOLAE ADRIAN L-INF II
112 POPESCU M. DRAGOS GEORGE L-ETN II
113 PREDA  E.C CONSTANTIN COSMIN M-TAPI I
114 RADU D. CORINA ELENA L-INF I
115 STOICESCU I.N. RADU MIHĂIȚĂ L-INF I
116 TURBUREANU O. GEORGIANA-CARMEN M-TAPI I
117 UNGUREANU A. ZÎNA GABRIELA M-CC II
118 VASILE  V. FLORENTINA DANIELA L-CHI. MED. II
119 VOICULESCU I SERGIU MIHAIL L-ETN IV

Afisat astăzi, 18.03.2021

 

 

 • Cererea (formular tip) pentru bursa de merit şi bursa de performanţă se depune la secretariat până la data de 09.03.2022 între orele 10-12. Cererea pentru bursa de performanţă va fi însoţită de documentele obţinute de student (publicarea unei cărţi sau a unui articol ştiinţific într-o revistă din domeniul programului de licenţă în anul universitar precedent sau obţinerea locului I, II sau III la campionatele mondiale europene sau naţionale).

  Studenţii care solicită burse de ajutor social trebuie să depună la secretariat până la data de 09.03.2022 între orele 10-12 următoarele documente:

 • Cerere pentru solicitarea bursei de ajutor social (formular tip);
 • Declaraţia studentului privind veniturile nete (formular tip);
 • Copii cărţi de identitate;
 • adeverinţe din care să rezulte veniturile nete corespunzătoare lunilor noiembrie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022 ale fiecărui părinte şi eventual ale studentului sau ale soţiei/ soţului studentului
 • cupoane de pensie, şomaj, pensie alimentară, ajutor social, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de plasament, indemnizaţii, etc. pe lunile noiembrie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022 (unde este cazul);
 • adeverinţe de elev sau student, copii certificate de naştere pentru fraţii/surorile sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
 • copii hotărâri judecătoreşti, copii certificate de deces (unde este cazul);
 • anchetă socială în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
 • Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului şi ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens însoţită de documentele care atestă acest lucru.
 • adeverinţe de la Administraţia financiară pentru fiecare membru al familiei inclusiv pentru student, din care să rezulte veniturile nete realizate pe lunile noiembrie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022
 • adeverinţă cu venitul agricol sau adeverinţă ca nu are venit agricol (ATENŢIE! NU CU SUPRAFAŢA PĂMÂNTULUI). În cazul în care nu se poate obţine adeverinta de la primarie cu venitul agricol, se aduce declaratie pe propria raspundere ca nu se obtin venituri agricole.
 • Studenţii care solicită bursă socială pe motive medicale trebuie să prezinte

 • Certificat medical de la medicul specialist si vizat de medicul de familie pentru studenţii suferinzi de următoarele boli: TBC aflaţi în evidenţa unităţilor medicale, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică, infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, sau certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat de la medicul de specialitate.

NOTĂ:

 • Pentru studentii cu vârsta de până la 26 de ani:

 • Daca ambii sunt studenti trebuie sa aduca acte doveditoare pentru ei si pentru familiile din care provine fiecare student.
 • Daca studentul este căsătorit cu sot(sotie) care nu este student trebuie, sa depună documente pentru familia actuală şi documente cu veniturile din partea familiei de unde provine studentul.
 • Pentru studentii cu varsta cuprinsa intre 26 de ani si 35 de ani necasatoriti se aduc documente referitoare doar pentru student.

  Pentru studentii cu varsta cuprinsa intre 26 de ani si 35 de ani casatoriti se aduc documente referitoare la familia actuala (sot, sotie, copii).

  BURSELE DE AJUTOR SOCIAL SE ACORDĂ STUDENŢILOR CARE NU ÎMPLINESC
  VÂRSTA DE 35 DE ANI PE PARCURSUL SEMESTRULUI
  SE PRIMESC NUMAI DOSARELE CORECTE ŞI COMPLETE
  ÎN INTERVALUL DE TIMP AFIŞAT
  (REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ) www.upit.ro

 • METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR LA CICLURILE DE STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTER la FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘIINFORMATICĂ
   

Informații burse Semestrul II - 2021-2022 

 

ANUNȚ

BURSELE START UPIT 21-22

ASPECTE GENERALE

                    UPIT acordă bursele START UPIT 21-22 în valoare de 3.000 de lei pentru anul universitar 2021-2022 ca sprijin financiar care să acopere parțial taxa de școlarizare, urmărind, astfel, reducerea abandonului școlar din cauze sociale.

            Studenții eligibili sunt preluați din lista de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor, începând cu studentul admis cu media cea mai mare la forma ”cu taxă”.

Pot beneficia de bursa Start UPIT 21-22 studenți înmatriculați în sesiunea de admitere iulie - septembrie 2021 în anul I, licență, la forma de învățământ cu frecvență, cu taxă, care îndeplinesc cumulativ următoarele pre-condiții:

 • au vârsta sub 35 de ani la data începerii anului universitar 2021-2022;
 • nu au absolvit anterior un alt ciclu de licență
 • nu beneficiază în același timp de bursă socială.

În cazul în care potențialul beneficiar este student la mai multe programe de studiu din UPIT, poate beneficia de bursă doar de la un singur program de studiu.

În cazul în care beneficiari potențiali ai bursei refuză semnarea contractului de finanțare, se trece prin alunecare la următorul/următorii admiși.

            Beneficiarul are obligația de a nu abandona cursurile programului de licență la care este înmatriculat și de a nu se retrage de la studii din alte motive decât cele medicale, cel puțin pe parcursul anului universitar 2021-2022, în caz contrar va restitui suma de 3.000 de lei primită;

            Beneficiarul are obligația de a restitui bursa Start UPIT 21-22, în următoarele cazuri:

 • Dacă la începutul sem. II al anului universitar 2021-2022 întrunește condițiile de a primi bursă socială și optează pentru plata acesteia din urmă, în baza cererii formulate;
 • Dacă la începutul sem. II al anului universitar 2021-2022 va ocupa un loc subvenționat prin redistribuire;
 • Dacă la finalul anului universitar 2021-2022 nu realizează cel puțin 40 de puncte de credit din cele 60, conform ”Regulamentului privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS) în Universitatea din Pitești”.

            Relația contractuală dintre universitate și studentul beneficiar de bursă din venituri proprii ale UPIT va fi reglementată prin completarea și semnarea în original, la secretariatul facultății, a unui Contract de finanțare școlarizare care completează Contractul de studii al studentului.

Tabel nominal cu studentii eligibili din anul I, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere

Studenții eligibili trebuie să se prezinte la secretariatul FSEFI din str. Targu din Vale nr. 1, în perioada 8-10 decembrie, între orele 10.00-12.00, pentru semnarea contractului de finanțare. În caz contrar, pierd locul ocupat, acesta fiind redistribuit următorului clasat

Este obligatoriu să aveți cont bancar, deschis pe numele dvs., la una din băncile partenere UPIT, și anume BCR sau BRD, și să aduceți la secretariat un extras de cont.

........................................................................................................................................................................

 

LISTA CU SUDENȚII BENEFICIARI AI BURSELOR DE MERIT - SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2021-2022
LISTA CU SUDENȚII BENEFICIARI AI BURSELOR DE PERFORMANȚĂ - SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2021-2022

LISTA CU STUDENȚII BENEFICIARI AI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL - SEM. I, AN UNIVERSITAR 2021-2022

LISTA CU STUDENȚII BENEFICIARI AI BURSELOR PENTRU ACTIVITATE SPORTIVĂ - SEM. I, AN UNIVERSITAR 2021-2022

Anunț

Studenții care nu au depus cererea pentru solicitarea bursei de merit și cei care nu au transmis CODUL IBAN BCR sau BRD cu care Universitatea din Pitești are încheiate parteneriate pentru plata burselor studențești, trebuie să le trimită la secretariatul care gestioneaza specializarea respectivă, pe e-mail, până la data de 30.10.2021.

ADRESA DE MAIL UNDE SE POT TRIMITE EVENTUALELE CONTESTAȚII:

violeta.dinuta@upit.ro

Termen contestații: 29.10.2021, ORA 12.00 - Afișat astăzi, 27.10.2021

Metodologie burse FSEFI

ANUNŢ
Cererea (formular tip) pentru bursa de merit și bursa de performanță se depune la secretariat
până la data de 18.10.2021 între orele 10-12. Cererea pentru bursa de performanță va fi însoțită de
documentele obținute de student (adeverințe de voluntariat, lucrări științifice, premii, publicații etc.)
Studenţii care solicită burse de ajutor social trebuie să depună la secretariat până la data de
18.10.2021 între orele 10-12 următoarele documente:
- Cerere pentru solicitarea bursei de ajutor social (formular tip);
- Declaraţia studentului privind veniturile nete (formular tip);
- Copii cărți;
- adeverinţe din care să rezulte veniturile nete corespunzătoare lunilor iunie 2021, iulie 2021, august
2021 ale fiecărui părinte şi eventual ale studentului sau ale soţiei/ soţului studentului
- cupoane de pensie, şomaj, pensie alimentară, ajutor social, alocaţii de stat pentru copii, alocații de
plasament, indemnizații, etc. pe lunile iunie 2021, iulie 2021, august 2021 (unde este cazul);
- adeverinţe de elev sau student, copii certificate de naştere pentru fraţii/surorile sau copiii studentului
care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
- copii hotărâri judecătorești, copii certificate de deces (unde este cazul);
- anchetă socială în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
- Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului și ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre
părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe propria răspundere în acest sens însoțită de
documentele care atestă acest lucru.
- adeverinţe de la Administraţia financiară pentru fiecare membru al familiei inclusiv pentru student,
din care să rezulte veniturile nete realizate pe lunile iunie 2021, iulie 2021, august 2021
- adeverinţă cu venitul agricol sau adeverinţă ca nu are venit agricol (ATENŢIE! NU CU
SUPRAFAŢA PĂMÂNTULUI). În cazul în care nu se poate obține adeverinta de la primarie cu
venitul agricol, se aduce declaratie pe propria raspundere ca nu se obtin venituri agricole.
Studenţii care solicită bursă socială pe motive medicale trebuie să prezinte
- Certificat medical de la medicul specialist si vizat de medicul de familie pentru studenţii suferinzi
de următoarele boli: TBC aflaţi în evidenţa unităţilor medicale, diabet, boli maligne, sindromuri de
malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale,
hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist,
boli hematologice (hemofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică, infestaţi cu virusul HIV sau
bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, sau
certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat de la medicul de
specialitate.

Nota de informare generala GDPR (download) 
NOTĂ:
Pentru studentii cu vârsta de până la 26 de ani:
- Daca ambii sunt studenti trebuie sa aduca acte doveditoare pentru ei si pentru familiile din care
provine fiecare student.
- Daca studentul este căsătorit cu sot(sotie) care nu este student trebuie, sa depună documente pentru
familia actuală și documente cu veniturile din partea familiei de unde provine studentul.
Pentru studentíi cu varsta cuprinsa intre 26 de ani si 35 de ani necasatoriti se aduc documente referitoare
doar pentru student.
Pentru studentíi cu varsta cuprinsa intre 26 de ani si 35 de ani casatoriti se aduc documente referitoare
la familia actuala (sot, sotie, copii).
BURSELE DE AJUTOR SOCIAL SE ACORDĂ STUDENȚILOR CARE NU ÎMPLINESC
VÂRSTA DE 35 DE ANI PE PARCURSUL SEMESTRULUI
SE PRIMESC NUMAI DOSARELE CORECTE ŞI COMPLETE
ÎN INTERVALUL DE TIMP AFIȘAT
(REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ) www.upit.ro

AN UNIVERSITAR 2020-2021

ANUNŢ

Studenții care nu au depus cererea pentru solicitarea bursei de merit și cei care nu au transmis contul BCR sau BRD cu care Universitatea din Pitești are încheiate parteneriate pentru plata burselor studențești, trebuie sa le depună la secretariatul care gestioneaza specilaizarea respectivă pana la data de 31.03.2021, intervalul orar 10-12 sau sa le trimita pe e-mail, la secretariat.

IBAN-ul, poate fi transmis și pe mail la adresa secretarului care gestioneaza specializarea.

ADRESA DE MAIL UNDE SE POT TRIMITE EVENTUALELE CONTESTATII:

violeta.dinuta@upit.ro

LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE SOCIALE 

SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2020-2021

Nr. crt. Numele de familie (Numele după căsătorie) Inițiala Prenumele Specializarea Anul de studii
1 PREDA D. GHEORGHE DARIUS L-KMS I
2 CÎRSTIAN M.G. ELENA L-HORT II
3 DRĂGAN F ADRIAN GEORGE L-MAT III
4 ICĂ P.A. ELENA LOREDANA L-TO I
5 IORGONI V. ANDREEA IULIA M-AMCE II
6 PAVEL I ADINA RALUCA L-KMS I
7 ȘERBAN G. GHEORGHE ALBERTO L-EFS III
8 NECȘULESCU D ELENA DANIELA L-MAT III
9 SÎRBU  N.D ȘTEFAN L-INF II
10 VÎLCIU GH. GEORGIANA MIHAELA M-KPD I
11 GROZEA M. IOAN DARIAN L-BIO II
12 COȘCODARU M ELENA PANSELUȚA M-MD II
13 NICOLAE F. ALEXANDRU PETRIȘOR L-EFS II
14 NICULAE  G.V. ANDRA MARIA M-BM I
15 NEGRU V. ANDREEA L-KMS III
16 PANĂ F.G ROXANA CONSTANȚA L-TO II
17 POPESCU I MARIA RAMONA L-ETN IV
18 NIȚU I. ALEXANDRA L-TO I
19 BOGDAN D.R. NICOLETA ANDREEA L-BIO III
20 CRASAN C.A. FLORENTINA ANTONELA M-BM I
21 VOICU N.B. CARINA FLORENTINA L-AMG I
22 SOARE I GEORGE BOGDAN L-ETN IV
23 POPESCU F.I OANA ADRIANA M-TAPI I
24 TIRIN E. FLORENTINA LOREDANA M-BM I
25 VASILE T.F. ANA MARIA L-EFS II
26 PANDELEANU M. MIHAI CORTIZO L-BIO II
27 ȚURLEA I.N GHEORGHE L-INF I
28 EREMIA M FLORINA LAVINIA L-ETN III
29 SEBE C. LUMINIŢA MARIA M-BM I
30 MICŞĂ M.M. BEATRICE ANDREEA L-HORT III
31 TRIFU  V. ANA MARIA L-TO III
32 MIHAI D. CODRUȚ ANDREI L-BIO II
33 TUDOR  T. NARCISA MIHAELA L-EPM I
34 BĂSESCU I.R LAVINIA L-BIO II
35 BĂSESCU I.R RAMONA L-BIO I
36 BĂSESCU  I.R. RALUCA M-KPD I
37 GĂRĂGĂU D. VIOLETA MARIANA L-EPM III
38 MARGHIOLU M.F. FLORENTINA CARMINA L-KMS III
39 LIHOR C NICOLETA L-ETN IV
40 RADU C. FLORIN IONUȚ M-PS II
41 BIȚOIU N.M. RODICA CRISTINA L-AMG I
42 ANGHELINA A. IOSIF ANTONIO L-KMS I
43 POPESCU C.I CEZAR ANDREI L-KMS III
44 MOGA  M.M. NARCISA VALENTINA L-BIO I
45 ALEXANDRU P. DENISA L-TO II
46 PROTEASA L. ANCUȚA ELENA M-KPD II
47 FLOAREA  I ELENA CRISTINA L-IM II
48 DIMA C VALENTINA ROXANA L-ETN IV
49 PÎRVU  I. ELENA ALEXANDRA M-BM I
50 BADEA D GHEORGHIȚA L-MAT II
51 BACIU GH ALEXANDRU DOREL L-INF II
52 SORESCU M MIHAI ANDREI L-INF I
53 SOVAR M. CRISTINA IONELA L-EFS II
54 GODEI D. LEONARD ANDREI L-CHI. MED. I
55 NECULA L VLAD GEORGE L-INF I
56 BUCATARU P. PETRE LAURENȚIU L-SPM  I
57 DIACONESCU  GH LAURA MARIA L-IM III
58 MATEI I MARIAN ALEXANDRU L-INF III
59 IONESCU F. CĂTĂLINA GHEORGHIȚA L-KMS I
60 OLTEANU - MARIUS  L-SPM  I
61 ENE S.G. DIANA MĂDĂLINA L-KMS III
62 FOLEA GH. DUMITRU LAZĂR L-KMS II
63 SIMA T. IRINA FLORINA L-AMG II
64 SIMA T. CAMELIA ELENA L-CHI. MED. I
65 ILINA D.C. SORIN CONSTANTIN L-CHI. MED. I
66 HORUMBĂ C. CONSTANTIN RAUL M-PS II
67 OPREA M.GH EDUARD ALEXANDRU L-INF I
68 BOBOC A. MARCEL ALEXANDRU M- OCS II
69 PIȚIGOI C.D AUGUSTIN GOGU L-INF I
70 PETRESCU  D LOREDANA GEORGIANA L-IM IV
71 TĂNASE  M CRISTIAN DANIEL L-MAT I
72 PĂTRAȘCU M. ANDREEA ELENA L-KMS III
73 DRAGHICI GH CONSTANTIN  M-TAPI I
74 BUZATU C ELENA LUIZA L-INF I
75 PĂCURARIU V. ANDREI VASILE M-KPD II
76 ZOICAN I. IULIANA MIRELA L-IM III
77 ALEXANDRU  A FLORENTINA ANDREEA L-ETN III
78 MOLEA D. ELENA CRISTINA L-TO II
79 VLAD S. ALINA IONELA L-EFS I
80 IACOBESCU M. AMALIA ȘTEFANIA L-BIO II
81 NEACȘU N. IOANA TEODORA M-KPD I
82 VLAD N. CRISTINA FILOFTEIA L-KMS II
83 ONEL - PIRVU IONU L-EFS I
84 GHILENCEA S ANDREEA M-MD II
85 ILIE C. MARIA MIRUNA L-EFS I
86 BANU C.D ELENA CRISTINA L-ETN IV
87 SĂNDOAIA B. BIANCA ELENA L-TO III
88 SĂNDOAIA B DIANA GEORGIANA M-MD II
89 BOȘCĂNICI I.F IOANA AMALIA L-MAT I
90 VLĂSCEANU C.GH. ANDREEA MAGDALENA M-KPD II
91 DRĂGHICI M CĂTĂLIN DANIEL M-TAPI II
92 PĂNECI L.G ȘTEFAN BOGDAN L-INF II
93 TOROIMAC  F ȘTEFĂNIȚĂ EUGEN L-INF I
94 TÎRLIE O. VALENTINA DIANA L-BIO I
95 OLARU C ELENA ADRIANA L-ETN III
96 DINESCU I. ANCA CRISTIANA M-BM I
97 STOICA M. ELENA MADALINA L-SPM III
98 BAICEA V. ANDRA TEODORA L-TO II
99 SCARLATESCU C.F. SABINA GABRIELA L-EFS III
100 RĂDULESCU I ANA MARIA ANDREEA L-INF I
101 BOSTAN G. IULIA ADRIANA L-BIO III
102 OPREA G. GEORGIANA MELISA L-TO II
103 DRAGOMIR F. PAULA MARIA L-CHI. MED. III
104 BUNEA E ADELINA LUIZA M-MD I
105 COSTACHE D. COSMIN ANDREI L-KMS III
106 COTOARBĂ D.I. ANDREI L-KMS I
107 GEORGESCU N DANIEL ALEXANDRU L-ETN II
108 GRIGORIU I.C ROBERT IONUT L-INF I
109 NECȘOI N NICOLAE ADRIAN L-INF I
110 POPESCU G. GEORGE ADRIAN L-CHI. MED. III
111 POPESCU M DRAGOS GEORGE L-ETN I
112 VASILE  V. FLORENTINA DANIELA L-CHI. MED. I
113 VOICULESCU I SERGIU MIHAIL L-ETN III
114 ZIDARU N.D. ADINA ȘTEFANIA L-KMS III
115 DUMITRU GH. FLORIN ALEXANDRU M-KPD I
116 MOȘTEANU GH. IULIA ANDREEA L-BIO II
117 VOCHIN C. IOAN DAVID L-EFS II
1 CIRSTEA A. MARIAN CONSTATIN L-SPM  I 0 p.c RESPINS
2 AVRAM I.S ALEXANDRU ION L-INF III 0 p.c RESPINS

 

LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE PERFORMANȚĂ - SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2020-2021
           
Nr. crt. Numele de familie (Numele după căsătorie) Inițiala Prenumele Specializarea Anul de studii
1 PREDA M. ROXANA ADRIANA L-ETN II
2 TUDOR M. ADRIAN MARIAN L-ETN II
3 NICOLESCU N. MIHAI ROBERT L-INF III
4 GOȘOIU D.F. COSMIN IULIAN L-INF III
5 DOBRIN D DAN IONUT ALEXANDRU L-INF III
6 NEACȘU F.  LOREDANA ELENA M-TAPI II
7 ANGHEL A. ANCA M-TAPI II
LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE MERIT - SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2020-2021
           
Nr. crt. Numele de familie (Numele după căsătorie) Inițiala Prenumele Specializarea Anul de studii
1 BIȚOIU N.M RODICA CRISTINA L-AMG I
2 DRĂGUȘIN C. ELENA RAMONA L-AMG I
3 DOBRE (CONSTANTIN) I. ADRIANA L-AMG II
4 DAFINA (DOBRE) V. MIHAELA ROXANA L-AMG II
5 LUPU V. BIANCA DENISA PARASCHIVA L-AMG II
6 VLAD I. MARIANA L-AMG II
7 BĂRBOIANU M ELISAVETA L-AMG III
8 SMINCHIȘE G. CAMELIA L-AMG III
9 TĂNĂSESCU V. DRAGOȘ MIHAI L-AMG III
10 GOGEA (OPREA) V. VALENTINA ALINA L-AMG III
11 MORARU V. ELENA LARISA L-AMG III
12 STATIE D. MARIA L-AMG IV
13 CRISTESCU (POPA) G. FLORICA L-AMG IV
14 DOGARU  (ROATA) D. DANIELA MIHAELA L-AMG IV
15 FLOREA (UNGUREANU) I FELDIOARA ELENA L-AMG IV
16 CÎRSTEA M CARMEN MARIA L-AMG IV
17 COȚOFANĂ I. NICOLETA - GEORGIANA L-KMS I
18 COTOARBĂ D.I. ANDREI L-KMS I
19 PETRESCU GH MARINA L-KMS I
20 NIȚĂ N. ELENA L-KMS II
21 GRIGORESCU GH. GEORGETA L-KMS II
22 CONSTANTIN V. LUIZA L-KMS II
23 BĂDESCU G.A ELENA ALEXANDRA L-KMS III
24 BĂRĂȚOIU V.M. ANA MARIA FLORENTINA L-KMS III
25 ZIDARU N.D. ADINA ȘTEFANIA L-KMS III
26 SANDU (BĂNUȚESCU)  D. RAMONA FLORINA L-TO I
27 SCARLAT S. IOANA ALEXANDRA L-TO I
28 MITU C.G ANA MARIA CRISTINA L-TO I
29 ANDREI C. MARIANA DIANA L-TO II
30 BAICEA V. ANDRA TEODORA L-TO II
31 POPOVICI GH. ALEXANDRU ILIE L-TO II
32 PÎRVU C.F. INA MARIA L-TO III
33 TRIFU V.F ANA MARIA L-TO III
34 GUȚĂ I. ANCUȚA DANIELA L-TO III
35 VASILE  V. FLORENTINA DANIELA L-CHI. MED. I
36 STROE I. GEORGIANA ALINA L-CHI. MED. I
37 SIMA T. CAMELIA ELENA L-CHI. MED. I
38 BĂLAN A. GEORGE ALIN L-CHIMIE II
39 ISTRATE M. ADINA FLORINA L-CHIMIE II
40 MIHAI N IULIA DIANA L-CHIMIE II
41 MIHĂILĂ N OLIVIA GEORGIANA L-CHIMIE II
42 BARBU GH. DANIELA L-CHI. MED. III
43 DRAGOMIR F. PAULA MARIA L-CHI. MED. III
44 PANĂ N.V. ANA MARIA L-CHI. MED. III
45 POPESCU R.T RADU GABRIEL L-CHI. MED. III
46 NIȚU D. IONELA ANDREEA L-CHI. MED. III
47 ENE  M. BIANCA MIHAELA L-BIO I
48 FLORESCU R.I IULIA THEODORA L-BIO I
49 ANTON I.V. ADINA MARIA L-BIO I
50 MIHAI D. CODRUȚ ANDREI L-BIO II
51 MITROIU P. ȘTEFANIA L-BIO II
52 GROZEA M. IOAN DARIAN L-BIO II
53 ANDREESCU C. ELENA L-BIO II
54 COMĂNESCU M.D. GEORGIANA ANDREEA L-BIO III
55 PICIU D. MIHAELA L-BIO III
56 VRAPCEA I.S. MIHAI CRISTIAN L-BIO III
57 MANEA C.I LAURENTIU VLĂDUȚ L-BIO III
58 BOSTAN G IULIA ADRIANA L-BIO III
59 NICOLAU I.H. Ștefan L-EPM I
60 TEIUSANU G. BIANCA ANDREEA L-EPM I
61 ILEA D. ION L-EPM I
62 BÎRLEANU GH. MARIAN CRISTIAN L-EPM II
63 MOREL D. MARIO L-EPM II
64 DUMITRU V. ADRIAN EMIL L-EPM II
65 UȚĂ M. MARIA L-EPM III
66 IANCU O. IONELA GAROFIȚA L-EPM III
67 TUDOR GH. MARIOARA L-EPM III
68 FILIPOV P. ANASTASIA L-EPM III
69 DÎNGĂ (ALEXANDRU)  V. ADRIANA L-HORT I
70 PÎRVA C. MEZYANA GEORGIANA L-HORT I
71 TRACHE F. IONUȚ L-HORT I
72 ROȘU V. ELENA ZINA L-HORT II
73 PĂTRULESCU I. MIRELA L-HORT II
74 NEGRU GH. DANIEL L-HORT III
75 CRĂCIUN M. MIRCEA HENRIK L-HORT III
76 TEFELEU GH.V. ANDREEA SALTIȚA L-HORT IV
77 OPROIU I. FLORIN L-HORT IV
78 ZIDARU GH. CRISTIAN GEORGE L-HORT IV
79 MARINICĂ V. GHEORGHE L-HORT IV
80 ILIE  D. ANCA-ELENA L-INF I
81 BUZATU C ELENA LUIZA L-INF I
82 GRIGORIU I.C. ROBERT IONUȚ L-INF I
83 ȚURLEA   I.N. GHEORGHE L-INF I
84 DUMITRACHE GH GEORGE ADRIAN L-INF I
85 BURLACU S.D ANDREI L-INF II
86 LIȚESCU L. DARIUS NICOLAE L-INF II
87 BACIU S ANA LOREDANA L-INF II
88 VASILE  I.L. MARIAN LUCIAN L-INF II
89 VINTILĂ GH. MARIA GEORGIANA L-INF II
90 GROȘARU F. ROBERT FLORIN L-INF II
91 MATEI I. MARIAN ALEXANDRU L-INF III
92 CIONCU I IONUT NICUSOR L-INF III
93 NIȚESCU C. CORNEL IONUȚ L-INF III
94 POPESCU D.A. ION ALEXANDRU L-INF III
95 PRIOTEASA A. PETRU IOAN L-MAT I
96 ARPASANU  G  COSMIN-MARIAN L-MAT I
97 TOMESCU M.M MIHAELA MIRELA L-MAT I
98 NEDELCU D. ANDREEA MARIA L-MAT II
99 FLOREA V. CAROL L-MAT II
100 BADEA D. GHEORGHIȚA L-MAT II
101 BOBOC F. MIRUNA MARIA L-MAT III
102 PIȚIGOI M.  DENIS NICOLAE L-MAT III
103 STANCIU N.B. NICOLAS CARLOS L-MAT III
104 DESPA I MARIANA OLIVIA L-MAT III
105 TEODORESCU  S.C. CORINA IOANA L-ETN I
106 POPESCU M DRAGOS GEORGE L-ETN I
107 MIHĂESCU D.C. CRISTIAN ADRIAN L-ETN I
108 CRISTESCU D. IONUȚ VALENTIN L-ETN II
109 ARSENE D.C. NATALIA MIHAELA L-ETN III
110 ALEXANDRU  A.  FLORENTINA ANDREEA L-ETN III
111 BÎRSAN G. VASILE GEORGIAN L-ETN IV
112 SOARE I GEORGE BOGDAN L-ETN IV
113 IONIȚĂ E.M. ANDREEA MARIANA L-ETN IV
114 RĂDULESCU N. ANDREI L-IM I
115 ȚUGULAN V LUISA IOANA L-IM I
116 STĂNCILĂ E.M. GABRIEL IONUȚ L-IM I
117 ONILĂ M. MARINA GEORGIANA L-IM II
118 CERNĂTESCU P. ION ADRIAN L-IM II
119 FLOAREA I. ELENA CRISTINA L-IM II
120 MĂȚĂOANU N.G. GABRIELA L-IM III
121 GRIGORE M. CRISTIAN GABRIEL L-IM III
122 ZOICAN I. IULIANA MIRELA L-IM III
123 ZAHARIA C. ANDREI CRISTIAN L-IM IV
124 CONSTANTIN I DANIELA L-IM IV
125 VIȘAN M ALEXANDRU L-IM IV
126 CONSTANTINESCU GH. MĂDĂLINA STELUȚA L-IM IV
127 SLUJITORU M. MIHAI MARIAN L-IM IV
128  DINUȘ   A.D.   LUCIAN IOAN   L-EFS   I 
129 POGAN E.  MIHAELA L-EFS I
130 MANOLE V. MIHAI L-EFS I
131 MOALE L.L. ELENA GABRIELA L-EFS I
132 SASU I MIHAELA CĂTĂLINA L-EFS II
133 ZANFIR F. IONEL LAURENȚIU L-EFS II
134 ȘOVAR M. CRISTINA IONELA L-EFS II
135 MARCOLEA C. GHEORGHE BOGDAN L-EFS II
136 MOISE C. ELENA MIRELA L-EFS III
137 MUNTEANU V. CIPRIAN VALENTIN L-EFS III
138 SCĂRLĂTESCU C.F. SABRINA GABRIELA L-EFS III
139 STATE D.I. DUMITRU AUGUSTIN L-EFS III
140 IONESCU T.M. IUSTINIAN ANDREI L-EFS III
141 HANDRIC M.M TUDOR ȘTEFAN L-SPM  I
142 BURICEL N. COSMIN NICOLAE L-SPM  I
143 HRISTACHE-ZGONDEA G. RADU DIMITRIE L-SPM  I
144 IVĂNESCU M.M. FLORENTINA CORNELIA L-SPM  I
145 TUDORAN C.A. GABRIEL L-SPM  II
146 DUMITRESCU I. ȘTEFAN L-SPM  II
147 GRIGORIU I.C. TEODOR MIHAI L-SPM  II
148 STANCIU F. ANA ADELA L-SPM  II
149 IONESCU I. STELIAN COSTINEL L-SPM  II
150 ENACHE A. ROBERT AUREL L-SPM  III
151 DOBRIȚA C. SILVIU L-SPM  III
152 MUȘEU C. GEORGETA MIHAELA L-SPM  III
153 MARICESCU A. DANIEL L-SPM  III
154 CONSTANTIN  A. MIHAELA M-PS I
155 OPREA A CATALIN MARIAN M-PS I
156 CERBU C. ROBERTA MARIA M-PS II
157 LUCACI N CORNELIA VASELENA M-PS II
158 BĂDULESCU F. ȘTEFANIA IULIANA  M-AMCE I
159 TODEA V. ADELA NICOLETA M-AMCE I
160 MANEA   OTILIA COSMINA M-AMCE II
161 CIOLPONEA M ANDREEA CĂTĂLINA M-AMCE II
162 STANCIU S. CERASELA M-AMCE II
163 MANOLE V. ANA VALENTINA M-OCS I
164 TEODORESCU   CRENGUȚA MARIA M-OCS I
165 MOTROȘI S. GH. MARIA MIRUNA M-OCS II
166 UNGUREANU M MARIA CARINA M-OCS II
167 ILIE  C. FLORENTA DORINA M-OCS II
168 STOICESCU V. DUMITRU M-MD I
169 UNGUREANU E EMILIA M-MD I
170 PUZDREA GH LIVIA GEORGIANA M-MD II
171 SĂNDOAIA B. DIANA GEORGIANA M-MD II
172 TURCIN E MARIA MELANIA M-TAPI I
173 MIERLA G. NICOLETA CRISTINA M-TAPI I
174 ROTARU (CIRSTOIU)  GH. ELENA-DANIELA M-TAPI I
175 MINCĂ N.A. ANDREEA MARIA M-TAPI II
176 CODECI M RADU ADRIAN M-TAPI II
177 NEHOIANU  A. MARIUS FLORIN M-MTN I
178 DESPA V. GABRIEL SIMION M-MTN I
179 CIOBANU D. NICOLAE TIBERIU M-MTN I
180 ȘERBAN E CRISTIAN GABRIEL M-MTN II
181 CIOBANU M.M. SIMONA FLORENTINA M-BM I
182 ROȘCA GH SÎNZIANA COSMINA M-BM I
183 DOBRE D. ALINA ELENA M-BM II
184 PUIU M.  ALEXANDRA GABRIELA M-BM II
185 DOBRE G. GABRIELA RAMONA M-BM II
186 BOTOFEI V. ALINA ELENA M-BM II
187 CORBU M. IOANA M-MPM I
188 MOMÎRLĂ C.A. IOANA TEODORA M-MPM I
189 DICU C.C. LAVINIA M-MPM II
190 BĂTUT-ANDREI D. DORUȚA NICOLETA M-MPM II
191 ENE  I. PETRE M-KPD I
192 TEODORESCU (CIMPOACĂ)  F.C. ANDRADA ROMANIȚA M-KPD I
193 BĂDICEANU V. ANDREEA DENISA M-KPD I
194 BULF M. BIANCA GABRIELA M-KPD II
195 NIȚU M. SIMONA IONELA M-KPD II
196 VLĂSCEANU C.GH. ANDREEA MAGDALENA M-KPD II
197 GĂLBEORU   GH. GEORGIANA-MIHAELA M-CC I
198 ALBOI (MORLOVEA) GH. CARMEN IULIANA M-CC I
199 ANDREESCU V. VALERIA ALEXANDRA M-CC II
200 MIU M. BIANCA ELENA M-CC II

 

 

ANUNŢ
Cererea (formular tip) pentru bursa de merit și bursa de performanță se depune la secretariat până la data de 15.03.2021 între orele 10-12. Cererea pentru bursa de performanță va fi însoțită de documentele de performanță obținute de student (adeverințe de voluntariat, lucrări științifice, premii, publicații etc.). Studenţii care solicită burse de ajutor social trebuie să depună la secretariat până la data de 15.03.2021 între orele 10-12 următoarele documente:
- Cerere adresată decanului pentru solicitarea bursei (formular tip);
- Cerere adresată rectorului cu privire la declararea veniturilor nete (formular tip);
- Declaraţia studentului privind veniturile nete (formular tip);
- Copii cărți de identitate;
- adeverinţe din care să rezulte veniturile nete corespunzătoare lunilor noiembrie 2020,
decembrie 2020, ianuarie 2021 ale fiecărui părinte şi eventual ale studentului sau ale
soţiei/ soţului studentului
- cupoane de pensie, şomaj, pensie alimentară, ajutor social, alocaţii de stat pentru copii,
alocații de plasament, indemnizații, etc. pe lunile noiembrie 2020, decembrie 2020,
ianuarie 2021 (unde este cazul);
- adeverinţe de elev sau student, copii certificate de naştere pentru fraţii/surorile sau copiii
studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
- copii hotărâri judecătorești, copii certificate de deces (unde este cazul);
- anchetă socială în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în
străinătate;
- Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului și ale familiei sale. În cazul în care
niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe propria răspundere
în acest sens însoțită de documentele care atestă acest lucru.
- adeverinţe de la Administraţia financiară pentru fiecare membru al familiei inclusiv
pentru student, din care să rezulte veniturile nete realizate pe lunile noiembrie 2020,
decembrie 2020, ianuarie 2021 - adeverinţă cu venitul agricol sau adeverinţă ca nu
are venit agricol (ATENŢIE! NU CU SUPRAFAŢA PĂMÂNTULUI).
Studenţii care solicită bursă socială pe motive medicale trebuie să prezinte
certificat medical ( nu adeverinţă medicală):
- Certificat medical pentru studenţii suferinzi de următoarele boli: TBC aflaţi în
evidenţa unităţilor medicale, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave,
insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită
cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul
autist, boli hematologice (hemnofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică,
infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor. spondilită
anchilozantă sau reumatism articular, sau certificat de încadrare în grad de
handicap permanent grav sau accentuat de la medicul de specialitate.
NOTĂ: BURSELE DE AJUTOR SOCIAL SE ACORDĂ STUDENȚILOR CARE NU ÎMPLINESC VÂRSTA DE 35 DE ANI PE PARCURSUL SEMESTRULUI SE PRIMESC NUMAI DOSARELE CORECTE ŞI COMPLETEÎN INTERVALUL DE TIMP AFIȘAT
 


Studenții care nu au depus cererea pentru solicitarea bursei de merit și cei care nu au transmis contul BCR sau BRD cu care

Universitatea din Pitești are încheiate parteneriate pentru plata burselor studențești,

trebuie sa le depună la secretariatul care gestioneaza specilaizarea respectivă în data de 5.11.2020, intervalul orar 12-14.

IBAN-ul, poate fi transmis și pe mail la adresa secretarului care gestioneaza specializarea.

ADRESA DE MAIL UNDE SE POT TRIMITE EVENTUALELE CONTESTATII:violeta.dinuta@upit.ro

LISTA CU STUDENȚII BENEFICIARI AI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL - SEM. I, AN UNIVERSITAR 2020-2021
                       
                       
    Nr. crt. Numele de familie (Numele după căsătorie) Inițiala Prenumele Specializarea Anul de studii        
    1 VASILE  V. FLORENTINA DANIELA L-CHI. MED. I        
    2 COTOARBĂ D.I. ANDREI L-KMS I        
    3 POPESCU G. GEORGE ADRIAN L-CHI. MED. III        
    4 ZIDARU N.D. ADINA ȘTEFANIA L-KMS III        
    5 GEORGESCU N DANIEL ALEXANDRU L-ETN II        
    6 COSTACHE D. COSMIN ANDREI L-KMS III        
    7 POPESCU M DRAGOS GEORGE L-ETN I        
    9 GRIGORIU I.C ROBERT IONUT L-INF I        
    10 NECȘOI N NICOLAE ADRIAN L-INF I        
    11 MOȘTEANU GH. IULIA ANDREEA L-BIO II        
    12 DUMITRU G. FLORIN ALEXANDRU M-KPD I        
    13 PAVEL I ADINA RALUCA L-KMS I        
    14 NEGRU V. ANDREEA L-KMS III        
    15 PREDA D. GHEORGHE DARIUS L-KMS I        
    16 NICULAE  G.V. ANDRA MARIA M-BM I        
    17 GROZEA M. IOAN DARIAN L-BIO II        
    18 AVRAM I.S ALEXANDRU ION L-INF III        
    19 UNGUREANU C MARIANA MĂDĂLINA L-INF III        
    20 DRĂGAN F ADRIAN GEORGE L-MAT III        
    21 LECA M ANA MARIA GEORGIANA M-TAPI I        
    22 IORGONI V. ANDREEA IULIA M-AMCE II        
    23 ȘERBAN G. GHEORGHE ALBERTO L-EFS III        
    24 VOCHIN C. IOAN DAVID L-EFS II        
    25 NECȘULESCU D ELENA DANIELA L-MAT III        
    26 SÎRBU  N.D ȘTEFAN L-INF II        
    27 BOGDAN D.R. NICOLETA ANDREEA L-BIO III        
    28 MOLEA D. ELENA CRISTINA L-TO II        
    29 COȘCODARU M ELENA PANSELUȚA M-MD II        
    30 ANGHEL C.C NARCISA GEORGIANA L-AMG II        
    31 SCARLATESCU C.F. SABINA GABRIELA L-EFS III        
    32 PANĂ F.G ROXANA CONSTANȚA L-TO II        
    33 CĂLCÎI D. ALICE GEORGIANA M-KPD I        
    34 POPESCU F.I OANA ADRIANA M-TAPI I        
    35 NIȚU I. ALEXANDRA L-TO I        
    36 POPESCU I MARIA RAMONA L-ETN IV        
    37 SĂNDOAIA B DIANA GEORGIANA M-MD II        
    38 CRASAN C.A. FLORENTINA ANTONELA M-BM I        
    39 DIMA C VALENTINA ROXANA L-ETN IV        
    40 TIRIN E. FLORENTINA LOREDANA M-BM I        
    41 OPREA M.GH EDUARD ALEXANDRU L-INF I        
    42 VASILE T.F. ANA MARIA L-EFS II        
    43 EREMIA M FLORINA LAVINIA L-ETN III        
    44 BĂSESCU  I.R. RALUCA M-KPD I        
    45 BĂSESCU I.R LAVINIA L-BIO II        
    46 BĂSESCU I.R RAMONA L-BIO I        
    47 HORUMBĂ C. CONSTANTIN RAUL M-PS II        
    48 SOARE I GEORGE BOGDAN L-ETN IV        
    49 GĂRĂGĂU D. VIOLETA MARIANA L-EPM III        
    50 ȚURLEA I.N GHEORGHE L-INF I        
    51 TUDOR  T. NARCISA MIHAELA L-BIO I        
    52 ANGHELINA A. IOSIF ANTONIO L-KMS I        
    53 BADEA D GHEORGHIȚA L-MAT II        
    54 NEAGU I. EMIL NICUSOR L-EFS I        
    55 SEBE C. LUMINIŢA MARIA M-BM I        
    56 MARGHIOLU M.F. FLORENTINA CARMINA L-KMS III        
    57 LIHOR C NICOLETA L-ETN IV        
    58 BIȚOIU N.M. RODICA CRISTINA L-AMG I        
    59 MOGA  M.M. NARCISA VALENTINA L-BIO I        
    60 ALEXANDRU P. DENISA L-TO II        
    61 MIHAI D. CODRUȚ ANDREI L-BIO II        
    62 VOICU N.B. CARINA FLORENTINA L-AMG I        
    63 RADU C. FLORIN IONUȚ M-PS II        
    64 FOLEA GH. DUMITRU LAZĂR L-KMS II        
    65 OLARU C ELENA ADRIANA L-ETN III        
    66 MAZUREAC M. MIHAI FLORIN L-INF III        
    67 SĂNDOAIA B. BIANCA ELENA L-TO III        
    68 BUCATARU P. PETRE LAURENȚIU L-SPM  I        
    69 MATEI I MARIAN ALEXANDRU L-INF III        
    70 VLAD N. CRISTINA FILOFTEIA L-KMS II        
    71 NICOLAE  M. GEORGIANA ANISOARA L-ETN III        
    72 NICOLAE F. ALEXANDRU PETRIȘOR L-EFS II        
    73 BACIU GH ALEXANDRU DOREL L-INF II        
    74 SOVAR M. CRISTINA IONELA L-EFS II        
    75 BALABAN C.C ANDREEA MARIA L-AMG II        
    76 PROTEASA L. ANCUȚA ELENA M-KPD II        
    77 DIACONESCU  GH LAURA MARIA L-IM III        
    78 BOBOC A. MARCEL ALEXANDRU M- OCS II        
    79 ALEXANDRU  A FLORENTINA ANDREEA L-ETN III        
    80 DRĂGHICI M CĂTĂLIN DANIEL M-TAPI II        
    81 NĂSTASE M.  MARIANA MĂDĂLINA M-TAPI I        
    82 ILINA D.C. SORIN CONSTANTIN L-CHI. MED. I        
    83 GROȘARU F ROBERT FLORIN L-INF II        
    84 IONESCU F. CĂTĂLINA GHEORGHIȚA L-KMS I        
    85 PETRESCU  D LOREDANA GEORGIANA L-IM IV        
    86 PIȚIGOI C.D AUGUSTIN GOGU L-INF I        
    87 TRIFU  V. ANA MARIA L-TO III        
    88 MILITARU C.C BIANCA NICOLETA L-TO II        
    89 ENE S.G. DIANA MĂDĂLINA L-KMS III        
    90 FLOAREA  I ELENA CRISTINA L-IM II        
    91 IACOBESCU M. AMALIA ȘTEFANIA L-BIO II        
    92 PĂTRAȘCU M. ANDREEA ELENA L-KMS III        
    93 VOCHIN C MARIANA DANIELA L-IM IV        
    94 DRAGHICI GH CONSTANTIN  M-TAPI I        
    95 PETRE F ALEXANDRA FLORENTINA L-IM IV        
    96 BANU C.D ELENA CRISTINA L-ETN IV        
    97 ILIE C. MARIA MIRUNA L-EFS I        
    98 PĂCURARIU V. ANDREI VASILE M-KPD II        
    99 VLAD S. ALINA IONELA L-EFS I        
    100 PÎRVU  I. ELENA ALEXANDRA M-BM I        
    101 GHILENCEA S ANDREEA M-MD II        
    102 DRAGOMIR F. PAULA MARIA L-CHI. MED. III        
    103 OLTEANU - MARIUS  L-SPM  I        
    104 ONEL - PIRVU IONU L-EFS I        
    105 PĂNECI L.G ȘTEFAN BOGDAN L-INF II        
    106 TÎRLIE O. VALENTINA DIANA L-BIO I        
    107 OPREA G. GEORGIANA MELISA L-TO II        
    108 NEACȘU N. IOANA TEODORA M-KPD I        
    109 MITROFAN GH CĂTĂLINA GEORGIANA M-TAPI I        
    110 ZOICAN I. IULIANA MIRELA L-IM III        
    111 STOICA M. ELENA MADALINA L-EFS III        
    112 TĂNASE  M CRISTIAN DANIEL L-MAT I        
    113 CIRSTEA A. MARIAN CONSTATIN L-SPM  I        
    114 CHIUȚĂ C LOREDANA L-INF II        
    115 NEDELCU  D ANDREEA MARIA L-MAT II        
    116 DIACONESCU I. SIMONA L-EPM II        
    117 POPESCU C.I CEZAR ANDREI L-KMS III        
    118 CONSTANTIN I DANIELA L-IM IV        
    119 SIMA C.GH. ANDREEA DIANA L-HORT III        

 

LISTA CU SUDENȚIII BENEFICIARI AI BURSELOR DE MERIT - SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2020-2021
                   
  Numele de familie (Numele după căsătorie) Inițiala Prenumele Specializarea Anul de studii        
  COSTACHE F FLORIN MIHAI L-AMG I        
  MOCANU I. MARIANA L-AMG I        
  DOBRE I. ADRIANA L-AMG II        
  DAFINA (DOBRE) V. MIHAELA ROXANA L-AMG II        
  LUPU V. BIANCA DENISA PARASCHIVA L-AMG II        
  VLAD I. MARIANA L-AMG II        
  BĂRBOIANU M ELISAVETA L-AMG III        
  SMINCHIȘE G. CAMELIA L-AMG III        
  TĂNĂSESCU V. DRAGOȘ MIHAI L-AMG III        
  GOGEA (OPREA) V. VALENTINA ALINA L-AMG III        
  MORARU V. ELENA LARISA L-AMG III        
  DOLOFAN G. ANA L-AMG III        
  DUȚĂ C. MARIANA L-AMG III        
  STATIE D. MARIA L-AMG IV        
  CRISTESCU (POPA) G. FLORICA L-AMG IV        
  DOGARU  (ROATA) D. DANIELA MIHAELA L-AMG IV        
  FLOREA (UNGUREANU) I FELDIOARA ELENA L-AMG IV        
  CÎRSTEA M CARMEN MARIA L-AMG IV        
  TIȚA   C. DANIELA ELENA L-KMS I        
  CĂLINA  I.I. DIANA ELENA L-KMS I        
  PREDA  F ELENA DANIELA L-KMS I        
  NIȚĂ N. ELENA L-KMS II        
  VISAN M.A. GEORGIANA LARISA L-KMS II        
  NICA C. CRISTINA ELENA L-KMS II        
  BĂDESCU G.A ELENA ALEXANDRA L-KMS III        
  BĂRĂȚOIU V.M. ANA MARIA FLORENTINA L-KMS III        
  STOIANOV G.V. GEORGIANA LAURA L-KMS III        
  TRUSESCU   G. ANDREEA-BIANCA L-TO I        
  MITU C.G ANA MARIA CRISTINA L-TO I        
  SANDU (BĂNUȚESCU)  D. RAMONA FLORINA L-TO I        
  BĂNICĂ (BOȘTINARU) GH.M. MIHAELA LARISA L-TO II        
  PANĂ F.G. ROXANA CONSTANȚA L-TO II        
  ANDREI C. MARIANA DIANA L-TO II        
  BAICEA V. ANDRA TEODORA L-TO II        
  PÎRVU C.F. INA MARIA L-TO III        
  TRIFU V.F ANA MARIA L-TO III        
  GHIȚĂ M.  ELENA ANDREEA L-TO III        
  OPREA I MARIA L-CHI. MED. I        
  VASILE  V. FLORENTINA DANIELA L-CHI. MED. I        
  STROE I. GEORGIANA ALINA L-CHI. MED. I        
  TĂNASE M.D. ALEXANDRA PARASCHIVA L-CHI. MED. I        
  BĂLAN A. GEORGE ALIN L-CHIMIE II        
  MIHAI N IULIA DIANA L-CHIMIE II        
  BARBU GH. DANIELA L-CHI. MED. III        
  DRAGOMIR F. PAULA MARIA L-CHI. MED. III        
  PANĂ N.V. ANA MARIA L-CHI. MED. III        
  NIȚU D. IONELA ANDREEA L-CHI. MED. III        
  FLORESCU R.I IULIA THEODORA L-BIO I        
  ANTON I.V. ADINA L-BIO I        
  SIMA S. ANAMARIA ROZALIA L-BIO I        
  ENE  M. BIANCA MIHAELA L-BIO I        
  MIHAI D. CODRUȚ ANDREI L-BIO II        
  MITROIU P. ȘTEFANIA L-BIO II        
  BORA E.M. ALEXANDRA GEORGIANA L-BIO II        
  GROZEA M. IOAN DARIAN L-BIO II        
  BOSTAN G IULIA ADRIANA L-BIO III        
  GHEORGHE I. MARIA ALEXANDRA L-BIO III        
  PICIU D. MIHAELA L-BIO III        
  COMĂNESCU M.D. GEORGIANA ANDREEA L-BIO III        
  DEACONU I. MARIA MAGDALENA L-BIO III        
  TUDOR  T NARCISA-MIHAELA L-EPM I        
  GAVRILA  S. DAIANA ANDREEA L-EPM I        
  DIN M.C. ALIN CONSTANTIN L-EPM I        
  BÎRLEANU GH. MARIAN CRISTIAN L-EPM II        
  MOREL D. MARIO L-EPM II        
  STOCHIAN F.D ANA MARIA L-EPM II        
  IANCU O. IONELA GAROFIȚA L-EPM III        
  UȚĂ M. MARIA L-EPM III        
  FLOREA C. RAREȘ MIHAI L-EPM III        
  STOICESCU  D. GEORGE-ALEXANDRU L-HORT I        
  DÎNGĂ (ALEXANDRU)  V. ADRIANA L-HORT I        
  KAMARAS  E.T FLORIN - BOGDAN L-HORT I        
  ROȘU V. ELENA ZINA L-HORT II        
  PĂTRULESCU I. MIRELA L-HORT II        
  MICŞĂ M.M. BEATRICE ANDREEA L-HORT III        
  NEGRU GH. DANIEL L-HORT III        
  TEFELEU GH.V. ANDREEA SALTIȚA L-HORT IV        
  OPROIU I. FLORIN L-HORT IV        
  ZIDARU GH. CRISTIAN GEORGE L-HORT IV        
  ILIE  D ANCA-ELENA L-INF I        
  ȚURLEA   I.N. GHEORGHE L-INF I        
  KISS  I.C.  LEONARDO-GABRIEL L-INF I        
  OANEA  L.V. DAVID L-INF I        
  LAMBA  M ANDREI-EMANUEL L-INF I        
  BACIU S ANA LOREDANA L-INF II        
  VLAD G. ALEXANDRU MARIAN L-INF II        
  MIRCEA D. CONSTANTIN L-INF II        
  VINTILĂ GH. MARIA GEORGIANA L-INF II        
  ENĂCHESCU I. IULIAN IONUȚ L-INF II        
  LIȚESCU L. DARIUS NICOLAE L-INF II        
  MAZUREAC M. MIHAI FLORIN L-INF III        
  NICOLESCU N. MIHAI ROBERT L-INF III        
  MATEI I. MARIAN ALEXANDRU L-INF III        
  NIȚESCU C. CORNEL IONUȚ L-INF III        
  POPESCU D.A. ION ALEXANDRU L-INF III        
  UNGUREANU C. MARIANA MĂDĂLINA L-INF III        
  GOȘOIU D.F. COSMIN IULIAN L-INF III        
  BRĂNESCU   T ROMINA-ANA-MARIA L-MAT I        
  STROIE  C. IONELA-CRISTIANA L-MAT I        
  ARPASANU  G  COSMIN-MARIAN L-MAT I        
  FLOREA V. CAROL L-MAT II        
  NEDELCU D. ANDREEA MARIA L-MAT II        
  RACHIERU N. MARIA CRISTINA L-MAT II        
  STANCIU N.B. NICOLAS CARLOS L-MAT III        
  BOBOC F. MIRUNA MARIA L-MAT III        
  PIȚIGOI M.  DENIS NICOLAE L-MAT III        
  TEODORESCU  S.C. CORINA IOANA L-ETN I        
  MINCULETE C.P. ANCA ELENA L-ETN I        
  NIȚU M.C. RALUCA ANDREEA L-ETN I        
  PREDA M. ROXANA ADRIANA L-ETN II        
  TUDOR M. ADRIAN MARIAN L-ETN II        
  CRISTESCU D. IONUȚ VALENTIN L-ETN II        
  DOMNIȘANU GH. GHEORGHE MĂDĂLIN L-ETN III        
  ALEXANDRU  A.  FLORENTINA ANDREEA L-ETN III        
  ȘOTAN N.I. IONELA L-ETN III        
  BÎRSAN G. VASILE GEORGIAN L-ETN IV        
  IONIȚĂ E.M. ANDREEA MARIANA L-ETN IV        
  POPESCU I. MARIA RAMONA L-ETN IV        
  BADEA M. ARIANA ALEXANDRA L-IM I        
  NEACȘU V. ADRIAN DUMITRU L-IM I        
  RĂDULESCU N. ANDREI L-IM I        
  CĂVESCU N.B. BOGDANA IONELA L-IM II        
  FLOAREA I. ELENA CRISTINA L-IM II        
  ONILĂ M. MARINA GEORGIANA L-IM II        
  MĂȚĂOANU N.G. GABRIELA L-IM III        
  ZOICAN I. IULIANA MIRELA L-IM III        
  GRIGORE M. CRISTIAN GABRIEL L-IM III        
  ZAHARIA C. ANDREI CRISTIAN L-IM IV        
  ONACHE V. DENISA NICOLETA L-IM IV        
  CONSTANTINESCU GH. MĂDĂLINA STELUȚA L-IM IV        
  VOCHIN C. MARIANA DANIELA L-IM IV        
  SLUJITORU M. MIHAI MARIAN L-IM III        
  TOMESCU L.D. ANDRADA CYNTHIA L-EFS I        
  MOALE L.L. ELENA GABRIELA L-EFS I        
  DUMITRU E.C. TEODORA GEORGIANA L-EFS I        
  POROHNIUC O.N. DARIA MARIA L-EFS I        
  ȘTEFAN V. ALIN CONSTANTIN L-EFS I        
  CIUREA M. GEORGIANA LAVINIA L-EFS II        
  ZEGHERU C. NICOLAE CIPRIAN L-EFS II        
  STANCIU E. MIHAELA L-EFS II        
  POPESCU E. GEORGE COSMIN L-EFS II        
  POPESCU M. ROXANA ELENA L-EFS II        
  MOISE C. ELENA MIRELA L-EFS III        
  MUNTEANU V. CIPRIAN VALENTIN L-EFS III        
  SCĂRLĂTESCU C.F. SABRINA GABRIELA L-EFS III        
  STATE D.I. DUMITRU AUGUSTIN L-EFS III        
  CHIRILĂ C. CĂTĂLIN L-SPM  I        
  BAȚAGUI V. MIHAI RĂZVAN L-SPM  I        
  MANDA  C.F. CATALIN L-SPM  I        
  MANOFU-VUCEA L. GEORGIANA MARINELA L-SPM  I        
  DUMITRESCU I. ȘTEFAN L-SPM  II        
  GRIGORIU I.C. TEODOR MIHAI L-SPM  II        
  IONESCU I. STELIAN COSTINEL L-SPM  II        
  IVANA F. ANDREEA RALUCA L-SPM  II        
  ENACHE A. ROBERT AUREL L-SPM  III        
  DOBRIȚA C. SILVIU L-SPM  III        
  MUȘEU C. GEORGETA MIHAELA L-SPM  III        
  UDREA G.D. IOANA LUMINIȚA L-SPM  III        
  ILIE  I. CARMEN ELENA M-PS I        
  TACHE  M.D. ALEXANDRU GHEORGHE M-PS I        
  CĂPRĂRESCU N. MIHAI M-PS II        
  CERBU C. ROBERTA MARIA M-PS II        
  ANIȚEI I. GEORGIANA IULIANA M-AMCE I        
  BĂDULESCU F. ȘTEFANIA IULIANA  M-AMCE I        
  CIOLPONEA M ANDREEA CĂTĂLINA M-AMCE II        
  IORGONI   ANDREEA IULIA M-AMCE II        
  MANOLE V. ANA VALENTINA M-OCS I        
  BUGAN S. MIHAI TIBERIU M-OCS I        
  BOERU G. GEORGE ADRIAN M-OCS II        
  MOTROȘI S. GH. MARIA MIRUNA M-OCS II        
  CHIPUC (BRUMA)  A. SIMONA-ANDREEA M-MD I        
  SERB  S. MARIANA DENISA M-MD I        
  GHILENCEA S. ANDREEA M-MD II        
  SĂNDOAIA B. DIANA GEORGIANA M-MD II        
  NEHOIANU  A. MARIUS FLORIN M-MTN I        
  MANEA  L. NICOLETA-DENISA M-MTN I        
  ȘTEFAN F. MIHAELA MAGDALENA M-MTN II        
  MORLOVA V. ELENA DOINIȚA M-MTN II        
  OGAR F. ELENA DANIELA M-MTN II        
  OANCEA GH. GEORGIANA GRAȚIELA M-MTN II        
  CIOLCĂ  F. ANDREI IULIAN M-TAPI I        
  ROTARU (CIRSTOIU)  GH. ELENA-DANIELA M-TAPI I        
  NĂSTASE  M.  MARIANA-MĂDĂLINA M-TAPI I        
  NEACȘU F.  LOREDANA ELENA M-TAPI II        
  ANGHEL A. ANCA M-TAPI II        
  MINCĂ N.A. ANDREEA MARIA M-TAPI II        
  CODECI M. RADU ADRIAN M-TAPI II        
  ENE  C. IOANA-ALEXANDRA M-BM I        
  CAPRARU  V. ILEANA-MANUELA M-BM I        
  CIOBANU M.M. SIMONA FLORENTINA M-BM I        
  DOBRE D. ALINA ELENA M-BM II        
  DOBRE G. GABRIELA RAMONA M-BM II        
  BOTOFEI V. ALINA ELENA M-BM II        
  GIOSANU V. RALUCA-IOANA M-MPM I        
  NELEȚ V. FLORINA M-MPM I        
  BĂTUT-ANDREI D. DORUȚA NICOLETA M-MPM II        
  DICU C.C. LAVINIA M-MPM II        
  ENE  I. PETRE M-KPD I        
  GRIGORE  M. IULIANA LILIANA M-KPD I        
  TEODORESCU (CIMPOACĂ)  F.C. ANDRADA ROMANIȚA M-KPD I        
  BULF M. BIANCA GABRIELA M-KPD II        
  NIȚU M. SIMONA IONELA M-KPD II        
  JANȚĂ I. GABRIELA M-KPD II        
  GĂLBEORU   GH. GEORGIANA-MIHAELA M-CC I        
  GROSU  G. FLORINA ANDREEA M-CC I        
  ANDREESCU V. VALERIA ALEXANDRA M-CC II        
  CROITORU I ANA ELENA M-CC II        

Studenții care nu au depus cererea pentru solicitarea bursei de merit și cei care nu au transmis contul BCR sau BRD cu care Universitatea din Pitești are încheiate parteneriate pentru plata burselor studențești, trebuie sa le depună la secretariatul care gestioneaza specilaizarea respectivă în data de 5.11.2020, intervalul orar 12-14.

IBAN-ul, poate fi transmis și pe mail la adresa secretarului care gestioneaza specializarea.

ADRESA DE MAIL UNDE SE POT TRIMITE EVENTUALELE CONTESTATII:violeta.dinuta@upit.ro

ANUNŢ
Studenţii care solicită burse de ajutor social trebuie să depună la secretariatul facultăţii până la data de 19.10.2020 intre orele 12-14,
următoarele acte:
- Cerere adresată decanului pentru solicitarea bursei (formular tip);
- Cerere adresată rectorului cu privire la declararea veniturilor nete (formular tip);
- Declaraţia studentului privind veniturile nete (formular tip);
- Copii cărți de identitate;
- adeverinţe din care să rezulte veniturile nete corespunzătoare lunilor iunie2020, iulie 2020, august 2020 ale fiecărui părinte şi eventual ale studentului
sau ale soţiei/ soţului studentului
- cupoane de pensie, şomaj, pensie alimentară, ajutor social, alocaţii de stat pentru copii, alocații de plasament, indemnizații, etc. pe lunile iunie 2020,
iulie 2020, august 2020 - adeverinţe de elev sau student (unde este cazul) , copii certificate de naştere pentru fraţii/surorile sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
- copii hotărâri judecătorești, copii certificate de deces (unde este cazul);
- anchetă socială în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază
în străinătate;
- Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului și ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o
declarație pe propria răspundere în acest sens însoțită de documentele care atestă acest lucru.
- adeverinţe de la Administraţia financiară pentru fiecare membru al familiei inclusiv studentul, din care să rezulte veniturile nete realizate pe lunile iunie
2020, iulie 2020, august 2020;
- adeverinţă cu venitul agricol sau adeverinţă ca nu are venit agricol (ATENŢIE! NU CU SUPRAFAŢA PĂMÂNTULUI).
Studenţii care solicită bursă socială pe motive medicale trebuie să prezinte certificat medical ( nu adeverinţă medicală):
- Certificat medical pentru studenţii suferinzi de următoarele boli: TBC aflaţi în evidenţa unităţilor medicale, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemnofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică, infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor. spondilită anchilozantă sau reumatism articular, sau certificat de încadrare în grad de handicap
permanent grav sau accentuat de la medicul de specialitate.
NOTĂ: BURSELE DE AJUTOR SOCIAL SE ACORDĂ STUDENȚILOR CARE NU ÎMPLINESC VÂRSTA DE 35 DE ANI PE PARCURSUL SEMESTRULUI SE PRIMESC NUMAI DOSARELE CORECTE ŞI COMPLETE.

DOCUMENTE

Formular Cerere burse performanta  si merit

Formular cerere bursa sociala

Declaratie consimtamant participant la un program de studii - UPIT -in context GDPR

 

 

LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL - SEM. II, AN UNIVERSITAR 2019-2020

LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE MERIT - SEMESTRUL II , AN UNIVERSITAR 2019-2020
LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE PERFORMANȚĂ - SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2019-2020

 

ADRESA DE MAIL UNDE SE POT TRIMITE EVENTUALELE CONTESTATII:

violeta.dinuta@upit.ro

 

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II

 

               Date fiind particularitățile perioadei pe care o traversăm, suntem nevoiți să adaptăm din mers unele instrumente care reglementează buna funcționare a Universității din Pitești. Prin urmare, vă propun următorul desfășurător pentru definitivarea listelor cu beneficiarii de burse aferente semestrului al doilea, an universitar 2019 – 2020:

Luni, 30 martie, ora 12.00 – publicarea listelor cu beneficiarii de burse pe site-ul facultății și pe alte canale de comunicare, inclusiv pe pagina de FB viata studenteasca (cu respectarea GDPR!); fiecare facultate va desemna un reprezentant din comisia de burse care va centraliza eventualele contestații. Așadar, la publicarea listei, treceți și adresa de mail a persoanei desemnate. Vă rog să expediați și către prorectorul care gestionează relația cu studenții aceste liste tot în cursul zilei de luni (adrian.samarescu@upit.ro, adrian.samarescu@gmail.com);

01 – 03 aprilie – termen contestații. Acestea se depun online pe adresa de mail a persoanei desemnate de fiecare facultate și se arhivează. Deși nu propunem un formular tipizat, documentul trebuie să conțină datele de identificare ale contestatarului (nume, prenume, specializare, an, grupă) și motivul care stă la baza contestației.

04 – 06 aprilie – Comisia de soluționare a contestațiilor la nivelul facultății analizează solicitările, răspunde punctual (și arhivează!) fiecărui contestatar.

07 aprilie – publicarea listelor finale și expedierea centralizatorului pe facultate către Comisia Centrală.

08 – 09 aprilie – analizarea la nivelul Comisiei pe universitate a eventualelor neconcordanțe/contestații nerezolvate în facultăți;

10 aprilie – afișarea listelor finale cu beneficiarii de burse și înaintarea documentului pentru aprobare/avizare în Consiliul de Administrație și Senat.

 

               Mai jos, un extras din Regulamentul în vigoare (BP = bursă de performanță; BM = bursă de merit; BAS = bursă de ajutor social):

Art. 10. BP și BM se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute la examenele din sesiunea anterioară.

Art. 11. BP se acordă începând cu anul al doilea de studiu, exclusiv studenților bugetați.

Art. 12. BM se acordă, conform clasamentului, de ea putând beneficia inclusiv studenții nebugetați, dar integraliști.

Art. 14(3). BAS se acordă semestrial studenților de la învățământul cu frecvență, care nu au împlinit 35 de ani.

Art. 15. BAS se acordă la cererea studenților, sub semnătură proprie. Cererile se depun la secretariatele facultăților în cel mult 15 zile de la începerea semestrului.

Art. 25. Contestațiile se pot depune în termen de trei zile de la afșarea listei de bursieri.

Art. 26. Prezentarea unor documente false, în scopul obținerii bursei, atrage restituirea burselor încasate necuvenit, răspunderea penală și exmatricularea studentului.

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information