Româna         English         Français        

University of Pitesti

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Fișele disciplinelor

Matematică didactică 

Tehnici avansate pentru prelucrarea informației

(Advanced Techniques for Information Processing) 

Anul: I    Semestrul: I (1) [14 săptămâni]

 

Anul: I    Semestrul: I (1) [14 săptămâni]

 

 

 

 

 

Nr.crt.

Denumire disciplină

 

Nr.crt.

Denumire disciplină

Discipline obligatorii (O)

 

Discipline obligatorii (O)

1

Complemente de aritmetică şi algebră

 

1

Modelare matematică şi teoria grafurilor (Mathematical Modeling and Graph Theory)

2

Complemente de analiză matematică

 

2

Etică şi integritate academică (Ethics and academic integrity)

3

Complemente de geometrie

 

3

Dezvoltarea sistemelor de programe (Software Engineering)

4

Metodica predării analizei reale

 

Discipline opţionale (A)

Discipline opţionale (A)

 

 

Tehnici de optimizare (Optimization Techniques)

5

Complemente de teoria numerelor

 

4

Reţele de calculatoare: algoritmi şi aplicaţii (Computer Networks: Algorithms and Applications)

 

Complemente de analiză matematică

 

 

Modele economice liniare (Economic Linear Models)

Discipline facultative (L)

 

5

Arhitecturi distribuite orientate pe servicii WEB (Service Oriented Distributed Architectures)

1

Metodica predării aritmeticii şi algebrei

 

Discipline facultative (L)

2

Metodica predării analizei matematice

 

1

Metodologii formale de specificare a sistemelor de programe (Formal Specification of Software System)

3*

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

 

2*

Psinopeaagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor (Psychopedagogy of adolescents, young people and adults )

4*

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

 

3*

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale (uesign ana management of educational programs )

 

 

 

 

 

Anul: I    Semestrul: II (2) [14 săptămâni]

 

Anul: I    Semestrul: II (2) [14 săptămâni]

 

 

 

 

 

Discipline obligatorii (O)

 

Discipline obligatorii (O)

1

Didactica aritmeticii şi algebrei

 

1

Modele de calcul cu aplicaţii în econometrie şi actuariat (Computational Models with Applications in Econometrics and Actuarial Science )

2

Soft educaţional

 

2

Tehnici moderne de prelucrarea imaginilor (Modern Techniques of Digital Image processing)

3

Capitole speciale de analiză matematică

 

3

Inteligenţă computaţională (Computational Intelligence)

4

Etică şi integritate academică

 

Discipline opţionale (A)

5

Practica de specialitate

 

 

 

Discipline opţionale (A)

 

4

Managementul proiectelor şi managementul calităţii (Project Management)

6

Complemente de teoria numerelor

 

Discipline facultative (L)

 

Capitole speciale de probabilităţi şi statistică

 

1

Tehnologii de programare şi de prelucrare a datelor (Software technologies and data processing)

Discipline facultative (L)

 

2*

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specializării (Didactics of the field and development in the didactics of the specialization )

1

Didactica geometriei

 

 

 

2

Didactica analizei matematice

 

Anul: II    Semestrul: I (3) [14 săptămâni]

3*

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specializării

 

 

 

 

 

 

Discipline obligatorii (O)

Anul: II    Semestrul: I (3) [14 săptămâni]

 

1

Recunoașterea formelor (Pattern Recognition)

 

 

 

2

Comerţ electronic şi marketing (Electronic Commerce and Marketing)

Discipline obligatorii (O)

 

3

Tehnici de prelucrare a semnalelor (Mathematical Methods in Signal Processing)

1

Complemente de aritmetică şi algebră

 

Discipline opţionale (A)

2

Capitole speciale de geometrie

 

4

Tehnici automate de testare şi validare a sistemelor de programe (System testing and validation)

3

Matematici aplicate I

 

 

Tehnici avansate de securitatea informaţiei (Advanced Information Security Techniques)

Discipline opţionale (A)

 

5

Modelarea proceselor economice (Economic Modelling Processes)

4

Capitole speciale de didactică matematică

 

 

Didactica tehnologiei informaţiei (Methods in Teaching Information Technology)

 

Complemente de analiză matematică

 

Discipline facultative (L)

Discipline facultative (L)

 

1

Optimizare combinatorială si teoria deciziei (Combinatorial optimization and decision theory)

1

Tehnici moderne de predare-evaluare

 

2*

Comunicare educaţională (Educational Communication)

 

Comunicare educaţională

 

 

Consiliere si orientare (Counseling and guidance)

2*

Consiliere şi orientare

 

 

Metodologia cercetării educaţionale (Methodology of educational research)

 

Metodologia cercetării educaţionale

 

 

Educaţie integrată (Integrated education)

 

Educaţie integrată

 

Semestrul: II (4)

 

 

 

 

 

Anul: II    Semestrul: II (4) [12 săptămâni]

 

[12 săptămâni]

 

 

 

 

 

Discipline obligatorii (O)

 

Discipline obligatorii (O)

1

Didactica aritmeticii şi algebrei

 

1

Principii si algoritmi pentru calcul distribuit (Distributed Computing -Principles and Algorithms)

2

Soft educaţional

 

2

Metodologii de proiectare si implementare a sistemelor distribuite (Design and Implementation of Software Distributed Systems)

3

Capitole speciale de algebră liniară

 

3

Pregătirea lucrării de dizertaţie (Preparation of the Dissertation Thesis)

4

Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie

 

4

Practică de specialitate (Profesional practice)

Discipline opţionale (A)

 

Discipline opţionale (A)

5

Matematici aplicate II

 

5

Criptografie şi securitatea reţelelor de calculatoare (Cryptography and Security of Computer Networks)

 

Metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale

 

 

Tehnici de instruire (Machine Learning)

Discipline facultative (L)

 

Discipline facultative (L)

1

Metodica predării geometriei

 

1

Elaborarea şi susţinerea lucrării de disertaţie (Elaboration and support of dissertation thesis)

2

Elaborarea şi susţinerea lucrării de disertaţie

 

2*

Sociologia educaţiei (Sociology of Education)

3*

Sociologia educaţiei

 

 

Managementul organizaţiei şcolare (Management of the school organization )

 

Managementul organizaţiei şcolare

 

 

Politici educaţionale (Educational policies)

 

Politici educaţionale

 

 

Educaţie interculturală (Intercultural education)

 

Educaţie interculturală

 

 

Doctrine pedagogice contemporane (Contemporary pedagogical doctrines)

 

Doctrine pedagogice contemporane

 

3*

Practică pedagogică (înv. liceal) (Pedagogicalpractice (high school))

 

1. Programul de MASTERAT – INFORMATICĂ - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației (Advanced Techniques for Information Processing)

NIVEL DE STUDIU: MASTER

DOMENIU DE STUDIU: INFORMATICĂ

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului

Ocupaţii posibile conform COR: Analist - 251201; Cercetator în informatica - 214917; Consultant în informatica - 251901; Manager proiect informatic - 251206; Manager securitatea informatiei (Chief Information Security Officer -CISO) - 121118; Profesor în învatamântul liceal, postliceal - 233001; Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri - 232001; Programator - 251202; Programator de sistem informatic - 251204; Proiectant sisteme informatice - 251101; Specialist în proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice - 251402, etc.

 

Competenţe profesionale:

 • Software pentru sisteme industriale şi sisteme informaţionale pentru companii
 • Software Engineering si Metodologii de Programare
 • Baze de date distribuite; concurenta si paralelism in baze de date
 • Tehnici avansate de proiectarea retelelor de calculatoare si securitatea reţelelor de calculatoare
 • Tehnici avansate in prelucrarea semnalelor digitale; imagistica si semnal sonor
 • Inteligenta artificiala, bioinformatica si modelare matematică

Competenţe transversale:

 • Dezvoltarea abilităților de abordare teoretică și practică a unei probleme cu grad avansat de dificultate și asigurarea unui volum de cunoștințe suport pentru soluționarea acestora.
 • Executarea de activități de dezvoltare și administrare a unor aplicații informatice destinate domeniilor administrativ, medical, de afaceri.
 • Dezvoltarea unui plan de proiect, identificand cererile de resurse materiale și de timp implicate.
 • Utilizarea competentă a unor tehnologii moderne și selectarea, introducerea de noi tehnologii.
 • Stimularea capacitatilor manageriale și de lucru în echipă:
 • Solicitarea de comunicare în limbaj riguros probleme, idei, tendințe din domeniul informaticii către alte categorii de personal.
 • Cooperarea eficientă cu parteneri în perspectiva realizării unui proiect comun.
 • Stimularea capacității de analiză pertinentă a calității unor tehnologii software în perspectiva stabilirii logisticii necesare realizării unui proiect.
 • Stimularea interesului pentru documentare asupra tendințelor de evoluție și a rezultatelor recente, teoretice și practice, în domeniul informaticii. Stimularea activității de cercetare fundamentală și aplicativă.

 

2. Programul de MASTERAT – MATEMATICĂ DIDACTICĂ-

NIVEL DE STUDIU: MASTER

DOMENIU DE STUDIU: MATEMATICĂ

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului

Ocupaţii posibile conform COR: Cercetator în matematica - 212015; Cercetător în matematică aplicată – 212019;  Cercetător în matematică mecanică – 212017;  Cercetător în statistică – 212025; Consilier actuar – 212005; Consilier matematician – 212001;  Consilier statistician – 212011; Expert actuar – 212006;  Expert matematician – 212002;  Expert statistician – 212012; Inspector de specialitate actuar – 212007;  Inspector de specialitate matematician – 212003;  Inspector de specialitate statistician – 212013; Matematician – 212009; Referent de specialitate actuar – 212008;  Referent de specialitate matematician – 212004;  Referent de specialitate statistician – 212014, etc..

 

Competenţe profesionale:

 • Operarea cu noțiuni și metode avansate de analiză funcțională și numerică
 • Prelucrarea statistică a datelor, analiza și interpretarea unor fenomene și procese cu caracter aleator
 • Rezolvarea unor probleme de sisteme dinamice, control optimal și cercetări operaționale
 • Conceperea și aplicarea de modele matematice pentru analiza unor fenomene și procese
 • Rezolvarea unor probleme de matematici actuariale și financiare.

Competenţe transversale:

 • Dezvoltarea abilităților de abordare teoretică și practică a unei probleme cu grad avansat de dificultate și asigurarea unui volum de cunoștințe suport pentru soluționarea acestora.
 • Stimularea capacitatilor manageriale și de lucru în echipă:
 • Stimularea interesului pentru documentare asupra tendințelor de evoluție și a rezultatelor recente, teoretice și practice, în domeniul matematicii. Stimularea activității de cercetare fundamentală și aplicativă.

 

 ÎNDRUMĂTORII DE AN PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ 2017-2018

 PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2017-2018 

A. PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT MASTER MATEMATICĂ 2017-2018

B. PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT MASTER INFORMATICĂ 2017-2018

 PROGRAM DE CONSULTAȚII AFERENT PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ 2017-2018 

Fișele disciplinelor 2017-2018 

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information