Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

PREZENTAREA

PROGRAMULUI DE STUDII DE MASTER

CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ

 

 

ARGUMENT

Programul vizează dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din două perspective: pe de o parte, aprofundarea competențelor didactice la nivelul ariei curriculare Consiliere și orientare (cu caracter obligatoriu în planul-cadru de învățământ); pe de altă parte, prin dobândirea de competenţe complementare în domeniul consilierii educaționale, răspunzând nevoilor de profesionalizare a cadrelor didactice în raport cu cerințele învățământului centrat pe elev. Programul îşi propune o abordare sintetică a problematicii consilierii educaționale în vederea optimizării activităţilor educaţionale din învăţământul preuniversitar.

 


COORDONATOR PROGRAMconf.univ.dr.  Mihaela Păişi Lăzărescu

 

SCOPUL programul de master Consiliere educaţională constă în cunoaşterea conceptelor şi teoriilor moderne în domeniul consilierii educaționale, a principiilor de proiectare, realizare, evaluare a demersului didactic la aria curriculară Consiliere și orientare, precum şi în dezvoltarea competenţelor didactico-metodologice în predarea/ învățarea/ evaluarea conținuturilor ariei curriculare Consiliere și orientare.

 

COMPETENŢE PROFESIONALE VIZATE PRIN PROGRAMUL DE MASTER CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ

Utilizarea /operarea conceptelor şi teoriilor psihopedagogice din domeniul consilierii educaţionale

Proiectarea programelor/ activităţilor  specifice Ariei curriculare Consiliere şi orientare

Implementarea /realizarea programelor/activităţilor  specifice Ariei curriculare Consiliere şi orientare

Gestionarea relaţiilor de comunicare în cadrul grupurilor şcolare/extraşcolare prin utilizarea adecvată a strategiilor de consiliere

Dezvoltarea personală şi a carierei elevilor prin intermediul strategiilor de consiliere şi orientare

Realizarea de studii si analize in domeniul educational

 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

Plan de invatamant 2016-2017

FISE DISCIPLINE

Fise discipline 2016-2017

CONDIȚII DE ADMITERE LA PROGRAMUL MASTER CONSILIERE EDUCAȚIONALLĂ:

 

La concursul de admitere pentru ciclul universitar de masterat se ia în calcul, pentru stabilirea mediei de admitere, media examenului de diplomă (licenţa) - Mdiploma - pondere 100%.

Media generală, care stă la baza clasificării candidaţilor, se calculează astfel:

 

Obs. Toate mediile se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire.

        Candidaţii vor fi ordonaţi descrescător după media generală (Mgen).

Departajarea candidaţilor pentru cursuri universitare de master cu medii egale, admişi pe ultimul loc subvenţionat, sau pe ultimul loc admis cu taxă, în limita locurilor aprobate, se va face, prinmedia multianuală de la programul de studii de licenţă absolvit;

 Dacă şi după această departajare există medii egale pe ultimul loc subvenţionat sau pe ultimul loc cu taxă se va lua în calcul media de la bacalaureat.

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.