Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Fișele disciplinelor

Matematică didactică 

Tehnici avansate pentru prelucrarea informației

(Advanced Techniques for Information Processing) 

 

Anul: I și II   Semestrul: I (1) [14 săptămâni]

Anul: I    Semestrul: I (1) [14 săptămâni]

 

Denumire disciplină

Denumire disciplină

 

Discipline obligatorii (O)

Discipline obligatorii (O)

 

Complemente de aritmetică şi algebră 1

Modelare matematică şi teoria grafurilor (Mathematical Modeling and Graph Theory)

 

Complemente de analiză matematică

 Etică şi integritate academică (Ethics and academic integrity)

 

Complemente de geometrie

Dezvoltarea sistemelor de programe (Software Engineering)

 

Metodica predării analizei reale

Tehnici de optimizare (Optimization Techniques)

 

Complemente de teoria numerelor 1

Modele economice liniare (Economic Linear Models)

 

Complemente de analiză matematică

Etică şi integritate academică

 

Anul: I    Semestrul: II (2) [14 săptămâni]

 

Metodica predării analizei matematice

Complemente de teoria numerelor

Complemente de analiză matematică

Complemente de aritmetică şi algebră 2

Discipline obligatorii (O)

 

Anul: I  și  II  Semestrul: II (2) [14 săptămâni]

Modele de calcul cu aplicaţii în econometrie şi actuariat (Computational Models with Applications in Econometrics and Actuarial Science )

 

Discipline obligatorii (O)

 Tehnici moderne de prelucrarea imaginilor (Modern Techniques of Digital Image processing)

 

Didactica aritmeticii şi algebrei

 Inteligenţă computaţională (Computational Intelligence)

 

Soft educaţional

Anul: II    Semestrul: I (3) [14 săptămâni]

 

Capitole speciale de analiză matematică

Discipline obligatorii (O)

 

Complemente de teoria numerelor

 Recunoașterea formelor (Pattern Recognition)

 

 

Didactica aritmeticii şi algebrei

 Comerţ electronic şi marketing (Electronic Commerce and Marketing)

 

Soft educaţional

Tehnici de prelucrare a semnalelor (Mathematical Methods in Signal Processing)

 

 

 

 

 

Modelarea proceselor economice (Economic Modelling Processes)

 

 

 

Anul: II Semestrul: II (4) [12 săptămâni]

 

 

 

 

Discipline obligatorii (O)

 

 

Principii si algoritmi pentru calcul distribuit (Distributed Computing -Principles and Algorithms)

 

 

Metodologii de proiectare si implementare a sistemelor distribuite (Design and Implementation of Software Distributed Systems)

 

 

 

 

 

Discipline opţionale (A)

 

 

 Tehnici de instruire (Machine Learning)

 

 

 

 

       

Lista indrumatorilor de an 

 

 


DOMENIU DE STUDIU: INFORMATICĂ
1. Programul de MASTERAT – INFORMATICĂ - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației (Advanced Techniques for Information Processing)

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului

Ocupaţii posibile conform COR: Analist - 251201; Cercetator în informatica - 214917; Consultant în informatica - 251901; Manager proiect informatic - 251206; Manager securitatea informatiei (Chief Information Security Officer -CISO) - 121118; Profesor în învatamântul liceal, postliceal - 233001; Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri - 232001; Programator - 251202; Programator de sistem informatic - 251204; Proiectant sisteme informatice - 251101; Specialist în proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice - 251402, etc.

 

Competenţe profesionale:

 • Software pentru sisteme industriale şi sisteme informaţionale pentru companii
 • Software Engineering si Metodologii de Programare
 • Baze de date distribuite; concurenta si paralelism in baze de date
 • Tehnici avansate de proiectarea retelelor de calculatoare si securitatea reţelelor de calculatoare
 • Tehnici avansate in prelucrarea semnalelor digitale; imagistica si semnal sonor
 • Inteligenta artificiala, bioinformatica si modelare matematică

Competenţe transversale:

 • Dezvoltarea abilităților de abordare teoretică și practică a unei probleme cu grad avansat de dificultate și asigurarea unui volum de cunoștințe suport pentru soluționarea acestora.
 1. Executarea de activități de dezvoltare și administrare a unor aplicații informatice destinate domeniilor administrativ, medical, de afaceri.
 2. Dezvoltarea unui plan de proiect, identificand cererile de resurse materiale și de timp implicate.
 3. Utilizarea competentă a unor tehnologii moderne și selectarea, introducerea de noi tehnologii.
 • Stimularea capacitatilor manageriale și de lucru în echipă:
 1. Solicitarea de comunicare în limbaj riguros probleme, idei, tendințe din domeniul informaticii către alte categorii de personal.
 2. Cooperarea eficientă cu parteneri în perspectiva realizării unui proiect comun.
 3. Stimularea capacității de analiză pertinentă a calității unor tehnologii software în perspectiva stabilirii logisticii necesare realizării unui proiect.
 • Stimularea interesului pentru documentare asupra tendințelor de evoluție și a rezultatelor recente, teoretice și practice, în domeniul informaticii. Stimularea activității de cercetare fundamentală și aplicativă.

 

2. Programul de MASTERAT – MATEMATICĂ DIDACTICĂ-

NIVEL DE STUDIU: MASTER

DOMENIU DE STUDIU: MATEMATICĂ

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului

Ocupaţii posibile conform COR: Cercetator în matematica - 212015; Cercetător în matematică aplicată – 212019;  Cercetător în matematică mecanică – 212017;  Cercetător în statistică – 212025; Consilier actuar – 212005; Consilier matematician – 212001;  Consilier statistician – 212011; Expert actuar – 212006;  Expert matematician – 212002;  Expert statistician – 212012; Inspector de specialitate actuar – 212007;  Inspector de specialitate matematician – 212003;  Inspector de specialitate statistician – 212013; Matematician – 212009; Referent de specialitate actuar – 212008;  Referent de specialitate matematician – 212004;  Referent de specialitate statistician – 212014, etc..

 

Competenţe profesionale:

 • Operarea cu noțiuni și metode avansate de analiză funcțională și numerică
 • Prelucrarea statistică a datelor, analiza și interpretarea unor fenomene și procese cu caracter aleator
 • Rezolvarea unor probleme de sisteme dinamice, control optimal și cercetări operaționale
 • Conceperea și aplicarea de modele matematice pentru analiza unor fenomene și procese
 • Rezolvarea unor probleme de matematici actuariale și financiare.

Competenţe transversale:

 • Dezvoltarea abilităților de abordare teoretică și practică a unei probleme cu grad avansat de dificultate și asigurarea unui volum de cunoștințe suport pentru soluționarea acestora.
 • Stimularea capacitatilor manageriale și de lucru în echipă:
 • Stimularea interesului pentru documentare asupra tendințelor de evoluție și a rezultatelor recente, teoretice și practice, în domeniul matematicii. Stimularea activității de cercetare fundamentală și aplicativă.

 

 ÎNDRUMĂTORII DE AN PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ 2017-2018

 PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2017-2018 

A. PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT MASTER MATEMATICĂ 2017-2018

B. PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT MASTER INFORMATICĂ 2017-2018

 PROGRAM DE CONSULTAȚII AFERENT PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ 2017-2018 

Fișele disciplinelor 2017-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.