Româna         English         Français        

Université de Pitesti

YOUTUBE_VIDEO_PREZENTARE_INFORMATICĂ_MATEMATICĂ_2017

 

(https://youtu.be/CK8yDnQRMM0)

FACEBOOK VIDEO - PREZENTAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2017

Download_Prezentare_Oferta_Educațională_Matematică_Informatică_2017(.mp4)

 

OCUPAȚII ȘI COMPETENȚE RNCIS

 

1. Programul de licență – INFORMATICĂ

NIVEL DE STUDIU: LICENŢĂ

DOMENIU DE STUDIU: INFORMATICĂ

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului

Ocupaţii posibile conform COR: - Licență/Master INFORMATICĂ -
1. PROGRAMATOR - cod 251202
2. Proiectant sisteme informatice - cod 251101
3. Programator sistem informatic - cod 251204
4. Analist - cod 251201
5. Manager securitatea informației - cod 251901
6. Profesor informatică - cod 233001
7. Administrator baze de date - cod 252101
8. Administrator rețele de calculatoare - cod 252301
9. Cercetător în informatică - cod 214917
10. Consultant în informatică - cod 251901
11. Manager proiect informatic - cod 251206
12. Specialist în proceduri și securitate - cod 251402
13. Asistent în cercetare în informatică - cod 214918

 

Competenţe profesionale:

 • Programarea în limbaje de nivel înalt
 • Dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice
 • Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar
 • Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale
 • Proiectarea şi gestiunea bazelor de date
 • Proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare

Competenţe transversale:

 • Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională
 • Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar şi dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse
 • Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice şi de comunicare în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională

 

2. Programul de licență – MATEMATICĂ

NIVEL DE STUDIU: LICENŢĂ

DOMENIU DE STUDIU: MATEMATICĂ

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului

Ocupaţii posibile conform COR: - Licență/Master MATEMATICĂ -
1. Matematician – cod 212009
2. Cercetător în matematică - cod 212015
3. Cercetător în matematică aplicată– cod 212019
4. Cercetător în matematică mecanică - cod 212017
5. Cercetător în statistică – cod 212025
6. Consilier actuar – cod 212005
7. Consilier matematician – cod 212001
8. Consilier statistician – cod 212011
9. Expert actuar – cod 212006
10. Expert matematician – cod 212002
11. Expert statistician – cod 212012
12. Inspector de specialitate actuar – cod 212007
13. Inspector de specialitate matematician – cod 212003
14. Inspector de specialitate statistician – cod 212013
15. Profesor în învațământul gimnazial – cod 233002
16. Referent de specialitate actuar – cod 212008
17. Referent de specialitate matematician – cod 212004
18. Referent de specialitate statistician – cod 212014

 

Competenţe profesionale:

 • Operarea cu noţiuni şi metode matematice
 • Prelucrarea matematică a datelor, analiza şi interpretarea unor fenomene şi procese
 • Elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor
 • Conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene
 • Demonstrarea rezultatelor matematice folosind diferite concepte şi raţionamente matematice

Competenţe transversale:

 • Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.
 • Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă
 • Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională

 

PARTENERIATE CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC 2017

 1. S.C. ROWEB S.R.L.
 2. S.C. KEPLER S.R.L.
 3. S.C. OSF GLOBAL SERVICES S.R.L.
 4. SC LISA DRAXLMAIER
 5. S.C. PRODINF S.R.L.
 6. ENDAVA
 7. AUTOMOBILE DACIA RENAULT
 8. S.C. BOOSTIT HUB S.R.L.
 9. S.C. PROSOFT S.R.L.
 10. INDUSTRIAL SECURITY SYSTEM LTD
 11. INSTITUTUL DE MATEMATICĂ SIMION STOILOW  AL ACADEMIEI ROMÂNE

 

 ÎNDRUMĂTORII DE AN PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ 2017-2018

 PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2017-2018 

A. PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT MATEMATICĂ 2017-2018

B. PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT INFORMATICĂ 2017-2018

 PROGRAM DE CONSULTAȚII AFERENT PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ 2017-2018 

 

Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.