Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

Condiţii de eligibilitate

 • să fie înmatriculat ca student la cursurile de licenţă, master, sau doctorat la Universitatea din Pitești, indiferent de cetăţenie, pe toată durata mobilităţii;
 • să fie înscris cel puțin în al doilea an de studii universitare în cazul mobilităților de studiu, condiție care nu se aplică pentru mobilitățile de plasament ;
 • proaspeții absolvenți de învățământ superior pot participa la un stagiu fiind selectați în ultimul an de studiu, pe care trebuie să-l finalizeze  în termen de un an de la absolvire.

 

Întocmirea dosarului de mobilitate    

                           

Sub îndrumarea coordonatorului ERASMUS+ la nivel de facultate (lista coordonatori), studenţii selectaţi vor completa dosarul de mobilitate care trebuie sa cuprindă:

 • Cerere în care se vor exprima opţiunile;
 • Copie xerox după ultima diplomă obținută;
 • Adeverinţă de student;
 • Foaie matricolă cu situaţia şcolară;
 • CV format Europass, actualizat și semnat;
 • Certificat de competență lingvistică, eliberat de un organism autorizat, pentru a atesta cunoașterea de către candidat a limbilor străine prevazute în Acordul bilateral Erasmus+. Candidatul care este student la programe de lincență/master/doctorat la care respectiva limbă străină este specialitatea sa nu va mai prezenta certificat de competență lingvistică;
 • Scrisoare de intenție în care se va preciza, în mod explicit:
  • universitatea /facultatea parteneră vizată/întreprinderea (firma) vizată
  • programele de studiu / activitățile din cadrul acesteia care suscită interesul candidatului și motivarea interesului;
 • pentru studiu, Cardul European de Sănătate, iar pentru plasament Asigurare Civilă;
 • Declaraţie autentificată la notariat că nu depășește durata de maximum 12 luni de mobilitate Erasmus+ per ciclu de studiu, indiferent de instituţia la care a mai fost înmatriculat;
 • formularul de aplicaţie (Application Form) disponibil pe site-ul universității gazdă;
 • acordul de studiu (Learning Agreement for Studies) / acordul de formare (Learning Agreement for Traineeships);

 

Model proces verbal selectie studenti

 

Perioada de mobilitate

 

Înainte de mobilitate

 

Înainte de plecarea în mobilitate, studentul trebuie să aibă dosarul complet, care să conțină toate cele menționate anterior și să realizeze evaluarea inițială a testului lingvistic oferit de platforma OLS. După realizarea acestui test, studentul va primi un suport de curs. În momentul în care studentul va primi scrisoarea de invitație de la instituția parteneră și/ sau Anexa 1 semnată, Biroul Erasmus+ va întocmi contractul dintre student și Universitatea din Pitești, prin care se asigură finanțarea mobilității. Contractul nu poate fi realizat fără cel puțin unul dintre aceste documente.

 

Pentru perioada mobilității, studentul va primi 80% din suma totală, restul de 20% fiind virați după depunerea tuturor documentelor menționate la subpunctul Încheierea mobilității.

 

În timpul mobilității

 

În timpul mobilității Erasmus+ pentru studiu/ plasament, participantul trebuie să frecventeze cursurile universității partenere, să participe la toate activitățile dedicate studenților Erasmus și să reprezinte Universitatea din Pitești prin acțiuni de promovare, în măsura în care acestea sunt posibile. De asemenea, studentul trebuie să completeze, dacă este cazul, Anexa I, During the Mobility, care va fi transmisă electronic Biroului Erasmus+ al Universității din Pitești.

 

În timpul desfășurării stagiului, studentul este obligat să acceseze cursul lingvistic online oferit de platforma OLS, principalul scop fiind îmbunătățirea nivelului de limbă străină.

 

Încheierea mobilității

 

La încheierea mobilității Erasmus+ pentru studiu/ plasament (K103, K107), studentul se va prezenta la Biroul Erasmus+ cu următoarele documente:

 • acordul de studiu în original (Learning Agreement for Student Mobility for Studies)/ acordul de formare în original (Learning Agreement for Student Mobility for Traineeship), semnat de responsabilii ambilor universități/ instituții;
 • foaia matricolă sau alte forme de evaluare pentru studiu/ certificatul de plasament (Traineeship Certificate) sau alte forme de evaluare care să ateste activitatea desfășurată în cadrul instituției partenere;
 • Certificatul Erasmus (Anexa V), care să respecte datele din contractul financiar încheiat între student și Universitatea din Pitești;
 • Realizarea evaluării finale OLS;
 • Completarea chestionarului UE, transmis studentului pe mail.

 

Pentru informații legate de organizarea, derularea, monitorizarea și evaluarea mobilităților Erasmus+ studenții se pot adresa la:

 

BIROUL ERASMUS+

Rectorat, etaj I, cam. 50

Targu din Vale, 1, 110040, Pitești 

www.upit.ro/international

Tel/Fax : +40 348 453 333

 

Persoană de contact

Mrs. Carmen Andreea ONEAȚĂ

Responsabilitate

Referent Biroul Erasmus+, K107

Detalii de contact:

E-mail: carmen.oneata@upit.ro, tel/fax : +40 348 453 333

 

 

Program de lucru cu publicul :

LUNI: 1000 - 1200

MARTI: 1300 - 1500

MIERCURI: 1000 - 1200

JOI: 1300 - 1500

VINERI: 1000 - 1200

 

 

 

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information