Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

PREZENTARE

PROGRAMUL DE STUDII DE LICENŢĂ PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR [PIPP]

LOCAȚIE - Alexandria, str. Viitorului, nr. 78, Colegiul National „Al.Dimitrie Ghica”,cod 140018, judeţul Teleorman, Tel./Fax – 0347/805.559

 

Programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP) din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Piteşti a fost creat pentru a răspunde noilor exigenţe privind calificarea personalului didactic din învăţământul primar şi preşcolar, în acord cu Declaraţia de la Bologna, cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1 / 2011 precum şi cu transformările survenite în ultimul timp la nivelul sistemelor de învăţământ din ţările Uniunii Europene.

Acest program de studii este destinat atât absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat cât şi cadrelor didactice din învăţământul primar şi preşcolar fără studii superioare (absolvenţi ai liceelor pedagogice /şcolilor normale /instituţiilor de învăţământ de scurtă durată). Absolvenţii acestui program de studii sunt licenţiaţi în ştiinţe ale educaţiei, ca profesori pentru învăţământul primar şi preşcolar.

În oferta educaţională a FSEd a UPIT programul de studii de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  este integrat în cele 5 locaţii – Piteşti, Câmpulung –Muscel, Râmnicu Vâlcea, Slatina şi Alexandria. În urma vizitelor ARACIS programele de studii din toate cele 5 locaţii au obţinut acreditare, astfel: Piteşti şi Câmpulung prin HG 749/24.06.2009, Alexandria prin HG 631/30.06.2010, Slatina şi Râmnicu Vâlcea prin HG 966/29.09.2011.

 OBIECTIVUL FUNDAMENTAL al programului de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar vizează profesionalizarea în cariera didactică prin formarea şi  dezvoltarea competenţelor necesare realizării eficiente a rolurilor profesionale în învăţământul primar şi preşcolar

 

COMPETENȚE OFERITE DE PROGRAMUL  DE LICENŢĂ PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

Competenţe profesionale

-       Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă

-     Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar

-     Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / şcolarii mici.

-     Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă

-     Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.)

-     Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră

Competenţe transversale

-       Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei

-       Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei

-       Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării profesionale continue

Ocupaţii posibile

-       Profesor în învăţământul primar;

-       Profesor în învăţământul preşcolar;

-       Asistent de cercetare în pedagogie;

-       Consilier învăţământ;

-       Expert învăţământ;

-       Inspector învăţământ;

-       Referent de specialitate învăţământ;

-       Mentor,

-       Consilier şcolar.

 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2015-2016

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information