Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

PROGRAM DE ELIBERARE A ACTELOR DE STUDII

ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII

TAXE

ÎNTOCMIREA ȘI ELIBERAREA DUPLICATELOR ACTELOR DE STUDII

REFACEREA UNUI ACT DE STUDII CARE CONȚINEA GREȘELI 

ÎNTOCMIREA ȘI ELIBERAREA ADEVERINȚEI DE AUTENTICITATE

VIZAREA ACTELOR DE STUDII

 

Începând cu data 01.10.2021 taxa de arhivare în valoare de 350 de lei se achită de către absolvenții care nu au ridicat actele de studii in maximum 2 (doi) ani de la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

 

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI

(pentru toate promoțiile, inclusiv promoția 2020)

În contextul epidemiologic actual, fiind obligatorie prezența fizică a absolventului la ridicarea actelor de studii, se impune respectarea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-2, conform celor de mai jos:

   -  respectarea programului de eliberare a actelor de studii, după cum urmează:

                     Luni:         9.00 - 11.00 și 13.00 - 15.00

                     Miercuri:   9.00 - 11.00 și 13.00 - 15.00

                    Joi:             9.00 - 11.00 și 13.00 - 15.00

SE VA RESPECTA CU STRICTEȚE PROGRAMUL DE ELIBERĂRI

-  ridicarea actelor de studii este posibilă doar de la ghișeul amenajat în acest sens, în exteriorul rectoratului, str. Târgul din Vale, nr.1;

-  respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre absolvenți și folosirea măștii de protecție și a mănușilor;

-  eliberarea actelor de studii se face numai titularului sau împuternicitului acestuia cu procură notarială și prezentarea Cărții de Identitate și a documentului de plată a taxei de arhivare, unde este cazul;

-  taxa de arhivare în valoare de 350 lei se achită doar de către absolvenții care nu și-au ridicat actele de studii în 2 (doi) ani de la promovarea examenului de finalizare a studiilor și se poate plăti prin orice bancă comercială sau oficiu poștal în contul deschis la TREZORERIA DIN PITEŞTI, astfel:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Cod IBAN: RO78TREZ04620F330500XXXX

Cod fiscal: 4122183

Cu precizarea:

Numele şi prenumele .....................................

Specializarea .....................................

CNP ...................................................

Taxa de arhivare NU se achită la casieria Universității.

SOLICITĂRILE PRIVIND DUPLICATE, ADEVERINȚE DE AUTENTICITATE, DOCUMENTE ELIBERATE IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ACTE DE STUDII, VOR FI TRIMISE NUMAI ONLINE LA ADRESA DE EMAIL: mihaela.contes@upit.ro, bianca.trache@upit.ro, angelica.popescu@upit.ro 

Pentru informații suplimentare și modelul de cerere accesați site-ul https://www.upit.ro/ro/consiliul-de-administratie/rector/directia-secretariat/compartiment-acte-studii

sau la adresele de email: mihaela.contes@upit.ro, bianca.trache@upit.ro, angelica.popescu@upit.ro

Tel: 0785 377210 între orele 8.00 - 16.00

ESTE INTERZISĂ INTRAREA ÎN RECTORAT A ABSOLVENȚILOR PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII 

-----------------------------------------------

COMPARTIMENT ACTE DE STUDII

Adresa de contact:

RECTORAT – str. Târgul din Vale nr.1

Pitești, Argeș, 110040

-------------------------------------------------

Activiățile specifice personalului de secretariat din Compartimentul Acte de studii:

- verificarea documentelor înaintate de facultăţi în ceea ce privește înmatricularea absolvenților licențiați, baza de date cu absolvenții, Suplimentele la diplomă, în vederea completării şi eliberării  actelor de studii;

- scrierea actelor de studii: diplome de licenţă, inginer, absolvire, master, doctor, conversie, certificate de absolvire, atestate;

- înregistrarea actelor de studii în registrul de evidenţă;

- eliberarea actelor de studii conform unui program;

- arhivarea actelor de studii;

- verificarea, scrierea şi eliberarea duplicatelor după actele de studii;

- verificarea, scrierea şi eliberarea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii;

- păstrarea dosarelor absolvenților până la ridicarea actelor de studii de către titular sau de către împuternicitul acestuia;

- păstrarea confidenţialității lucrărilor pe care le efectuează;

-respectarea prevederilor  legale privind gestionarea actelor de studii (procurarea, scrierea, înregistrarea, eliberarea și arhivarea actelor de studii).

-------------------------------------------

Personal:

  1. Conteș Mihaela Elena - secretar

Date de contact:

Tel. 0785377210

e-mail: mihaela.contes@upit.ro

 

  1. Popescu Angelica - secretar

Date de contact:

Tel. 0785377210

e-mail: angelica.popescu@upit.ro

 

  1. Trache Bianca Giorgiana - secretar

Date de contact:

Tel. 0785377210

e-mail: bianca.trache@upit.ro

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.