Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Universitate cu grad de încredere ridicat

Biroul Acte Studii

 

Adresa: Rectorat, Biroul 3, Str. Tg. din Vale, nr. 1, 110040, Pitesti, Romania

Tel. 0348-453129

       0348-453136

Program de lucru cu publicul: Luni, Marţi, Miercuri, Joi:    9-11

                                                        Vineri:  13-15

Personal: Contes Mihaela

                 Popescu Angelica

                 Trache Bianca

 

Documente necesare pentru ridicarea actelor de studii:

-   Buletin de identitate/ Carte de Identitate/ Pasaport valabile;

 

Taxe:

-  100 lei – taxă de confirmare a autenticităţii diplomei;

-   100 lei – taxă de confirmare a autenticităţii foii matricole / suplimentului la diplomă;

- 300 lei – taxă de arhivare pentru absolvenţii care nu şi-au ridicat diplomele în maximum 2 (doi) ani de la susţinerea examenului de licenţă / master / diplomă / absolvire / doctorat.

 

Eliberarea actelor de studii:

· Actele de studii se elibereaza personal titularului.

· In situatii bine motivate, cand titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat imputernicitului acestuia pe baza unei procuri, care sa mentioneze in mod expres faptul ca imputernicitul poate ridica acte de studii, autentificata la notariat. In cazul cetatenilor romani sau straini cu domiciliul/resedinta in strainatate, procura notariala va fi supralegalizata sau apostilata (apostila de la Haga), conform conventiilor internationale, de catre autoritatile competente din tara respectiva.

· Actele de studii completate si neridicate datorita decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (ascendent ori descendent de gradul I sau II), in baza unei cereri aprobate de conducerea institutiei, insotita de copie legalizata a certificatului de deces si de o declaratie pe propria rasundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

 

Intocmirea si eliberarea duplicatelor actelor de studii

 In cazul pierderii sau distrugerii actelor de studii, se pot elibera duplicate ale acestora.

Actele ce trebuie depuse la Biroul Acte de studii in vederea eliberării unui duplicat DIPLOMA sunt:

- Cerere adresata rectorului universitatii;

- Declaratie scrisa a titularului actului, autentificata la notariat;

- Copie legalizata a certificatului de nastere;

- Copie xerox buletin;

- Două fotografii realizate recent, pe hartie fotografica, mata, color, format 3x4;

- Dovada publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a pierderii actului de studii respectiv;

- Dovada platii taxei pentru eliberarea duplicatului (500 lei).

 

Actele ce trebuie depuse la Biroul Acte de Studii in vederea eliberării unui duplicat FOAIE MATRICOLA/SUPLIMENT DIPLOMA sunt:

- Cerere adresata rectorului universitatii;

Dovada publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a pierderii actului de studii respectiv;

- Declaratie scrisa a titularului actului, autentificata la notariat;

- Copie xerox diplomă;

- Chitanta de achitare a taxei pentru eliberarea duplicatului la casieria rectoratului (200 lei).

 

Titularul duplicatului unui act de studii își poate ridica duplicatul respectiv în termen de o lună de la aprobarea cererii.

 

În vederea eliberarii adeverintei de autenticitate pentru actele de studii de tip: diplomă/certificat/foaie matricolă/supliment la diplomă, solicitantul trebuie sa depuna o cerere (model anexat la Documente utile) la registratura Universitatii din Pitesti, insotita de copiile actelor de studii pentru care se solicita autenticitatea.

Eliberarea adeverintei de autenticitate se face titularului sau imputernictului acestuia cu procura notariala, în maxim 30 de zile de la data solicitării. 

 

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, se depune copie legalizată pentru limbile română, engleză, franceză. spaniolă, italiană sau copie şi traducere legalizată pentru celelalte limbi străine. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare, respectiv: Albania, Austria, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Federaţia Rusă, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Franţa, Mongolia, Muntenegru, Polonia, R.P. Chineză, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria.
Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

 

ACTELE DE STUDII TREBUIE PASTRATE IN BUNE CONDIŢII; NU TREBUIE PLASTIFIATE, DEOARECE NU MAI POT FI APOSTILATE IN VEDEREA AUTENTIFICARII.

 

Actele de studii eliberate absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior din România pot fi vizate, la cerere, de către Centrul Naţional de Recunoaştere si Echivalare a Diplomelor din cadrul din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale, in conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, la cererea titularilor - în vederea utilizării actelor de studii respective in străinătate. Solicitanţii pot depune actele de studii la sediul oricărei instituţii de învăţământ superior de stat din România sau la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.(http://www.cnred.edu.ro)

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.