Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

PROGRAM DE ELIBERARE A ACTELOR DE STUDII

ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII

TAXE

ÎNTOCMIREA ȘI ELIBERAREA DUPLICATELOR ACTELOR DE STUDII

REFACEREA UNUI ACT DE STUDII CARE CONȚINEA GREȘELI 

ÎNTOCMIREA ȘI ELIBERAREA ADEVERINȚEI DE AUTENTICITATE

VIZAREA ACTELOR DE STUDII

                                                                                                                                                                                   

 

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI

 

- Eliberarea actelor de studii se face numai titularului sau împuternicitului acestuia cu procură notarială și prezentarea Cărții de Identitate și a documentului de plată a taxei de arhivare, unde este cazul;

- Taxa de arhivare în valoare de 350 lei se achită doar de către absolvenții care nu și-au ridicat actele de studii în 2 (doi) ani de la promovarea examenului de finalizare a studiilor și se poate plăti la casieria Universității din Pitești sau prin orice bancă comercială sau oficiu poștal în contul deschis la TREZORERIA DIN PITEŞTI, astfel:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Cod IBAN: RO78TREZ04620F330500XXXX

Cod fiscal: 4122183

Cu precizarea:

Numele şi prenumele .....................................

Specializarea .....................................

CNP ...................................................

Ridicarea actelor de studii este posibilă doar de la ghișeul amenajat în acest sens, în exteriorul rectoratului, str. Târgul din Vale, nr.1.

Programului de eliberare a actelor de studii:

                     Luni:         9.00 - 11.00 și 13.00 - 15.00

                     Miercuri:   9.00 - 11.00 și 13.00 - 15.00

                    Joi:             9.00 - 11.00 și 13.00 - 15.00

SE VA RESPECTA CU STRICTEȚE PROGRAMUL DE ELIBERĂRI

SOLICITĂRILE PRIVIND DUPLICATE, ADEVERINȚE DE AUTENTICITATE, DOCUMENTE ELIBERATE IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ACTE DE STUDII, SE DEPUN ÎN FORMAT FIZIC LA REGISTRATURA RECTORATULUI DIN STR. TĂRGUL DIN VALE NR.1 SAU ONLINE LA ADRESA DE EMAIL: mihaela.contes@upit.ro, bianca.trache@upit.ro, angelica.popescu@upit.ro 

Pentru informații suplimentare și modelul de cerere accesați site-ul https://www.upit.ro/ro/consiliul-de-administratie/rector/directia-secretariat/compartiment-acte-studii

sau la adresele de email: mihaela.contes@upit.ro, bianca.trache@upit.ro, angelica.popescu@upit.ro

ESTE INTERZISĂ INTRAREA ÎN RECTORAT A ABSOLVENȚILOR PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII 

-----------------------------------------------

COMPARTIMENT ACTE DE STUDII

Adresa de contact:

RECTORAT – str. Târgul din Vale nr.1

Pitești, Argeș, 110040

-------------------------------------------------

Activiățile specifice personalului de secretariat din Compartimentul Acte de studii:

- verificarea documentelor înaintate de facultăţi în ceea ce privește înmatricularea absolvenților licențiați, baza de date cu absolvenții, Suplimentele la diplomă, în vederea completării şi eliberării  actelor de studii;

- scrierea actelor de studii: diplome de licenţă, inginer, absolvire, master, doctor, conversie, certificate de absolvire, atestate;

- înregistrarea actelor de studii în registrul de evidenţă;

- eliberarea actelor de studii conform unui program;

- arhivarea actelor de studii;

- verificarea, scrierea şi eliberarea duplicatelor după actele de studii;

- verificarea, scrierea şi eliberarea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii;

- păstrarea dosarelor absolvenților până la ridicarea actelor de studii de către titular sau de către împuternicitul acestuia;

- păstrarea confidenţialității lucrărilor pe care le efectuează;

-respectarea prevederilor  legale privind gestionarea actelor de studii (procurarea, scrierea, înregistrarea, eliberarea și arhivarea actelor de studii).

-------------------------------------------

Personal:

  1. Conteș Mihaela Elena - secretar

Date de contact:

e-mail: mihaela.contes@upit.ro

Tel. 0348 453136

  1. Popescu Angelica - secretar

Date de contact:

e-mail: angelica.popescu@upit.ro

Tel.0348 453133

  1. Trache Bianca Giorgiana - secretar

Date de contact:

e-mail: bianca.trache@upit.ro

Tel. 0348 453129

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.