Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Biroul Acte Studii

 

Adresa: Str. Tg. din Vale, nr. 1, 110040, Pitesti, Romania

Tel. 0348-453129

       0348-453136

Program de lucru cu publicul: Luni, Marţi, Miercuri, Joi:    9-11

                                                        Vineri:  13-15

Personal: Contes Mihaela

                 Popescu Angelica

                 Trache Bianca

 

Documente necesare pentru ridicarea actelor de studii:

-   Buletin de identitate/ Carte de Identitate/ Pasaport valabile;

 

Taxe:

-   50 lei – taxă de confirmare a autenticităţii diplomei;

-   50 lei – taxă de confirmare a autenticităţii foii matricole / suplimentului la diplomă;

- 240 lei – taxă de arhivare pentru absolvenţii care nu şi-au ridicat diplomele în maximum 2 (doi) ani de la susţinerea examenului de licenţă / master / diplomă / absolvire / doctorat.

 

Eliberarea actelor de studii:

· Actele de studii se elibereaza personal titularului.

· In situatii bine motivate, cand titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat imputernicitului acestuia pe baza unei procuri, care sa mentioneze in mod expres faptul ca imputernicitul poate ridica acte de studii, autentificata la notariat. In cazul cetatenilor romani sau straini cu domiciliul/resedinta in strainatate, procura notariala va fi supralegalizata sau apostilata (apostila de la Haga), conform conventiilor internationale, de catre autoritatile competente din tara respectiva.

· Actele de studii completate si neridicate datorita decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (ascendent ori descendent de gradul I sau II), in baza unei cereri aprobate de conducerea institutiei, insotita de copie legalizata a certificatului de deces si de o declaratie pe propria rasundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

 

Intocmirea si eliberarea duplicatelor actelor de studii

 

 In cazul pierderii sau distrugerii actelor de studii, se pot elibera duplicate ale acestora.

Actele ce trebuie depuse la Biroul Acte de studii in vederea eliberării unui duplicat DIPLOMA sunt:

- Cerere adresata rectorului universitatii;

- Declaratie scrisa a titularului actului, autentificata la notariat;

- Copie legalizata a certificatului de nastere;

- Copie xerox buletin;

- Două fotografii realizate recent, pe hartie fotografica, color, format 3x4;

- Dovada publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a pierderii actului de studii respectiv;

- Dovada platii taxei pentru eliberarea duplicatului (300 lei).

 

Actele ce trebuie depuse la Biroul Acte de Studii in vederea eliberării unui duplicat FOAIE MATRICOLA/SUPLIMENT DIPLOMA sunt:

- Cerere adresata rectorului universitatii;

Dovada publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a pierderii actului de studii respectiv;

- Declaratie scrisa a titularului actului, autentificata la notariat;

- Copie xerox diplomă;

- Chitanta de achitare a taxei pentru eliberarea duplicatului la casieria rectoratului (100 lei).

ACTELE DE STUDII TREBUIE PASTRATE IN BUNE CONDIŢII; NU TREBUIE PLASTIFIATE, DEOARECE NU MAI POT FI APOSTILATE IN VEDEREA AUTENTIFICARII.

 

Actele de studii eliberate absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior din România pot fi vizate, la cerere, de către Centrul Naţional de Recunoaştere si Echivalare a Diplomelor din cadrul din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale, in conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, la cererea titularilor - în vederea utilizării actelor de studii respective in străinătate. Solicitanţii pot depune actele de studii la sediul oricărei instituţii de învăţământ superior de stat din România sau la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.(http://www.cnred.edu.ro)

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.