Româna         English         Français        

University of Pitesti

NOU !!!

Rezultate Admitere programe de licenta septembrie 2018

Rezultate Admitere programe de master septembrie 2018

 

Facultatea de Electronica,  Comunicatii si Calculatoare

Admiterea 2018

 

 

Ofertele educationale ale Facultatii de Electronica, Comunicatii si Calculatoare

 

Prezentare FECC


Calendarul desfasurarii procesului de admitere in cadrul Universitatii din Pitesti - Facultatea de Electronica, Comunicatii si Calculatoare (extrase din regulamentul admitere 2018)


Licenta

 

Master

 


Probele de concurs, criteriile de selectie si calculul mediei generale de admitere - Facultatea de Electronica, Comunicatii si Calculatoare (extrase din regulamentul admitere 2018)

 

Licenta

 

Master

 

Dosarul studentului: Extras Articolul 21, pagina 10 din regulament

În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va depune (actele necesare
înscrierii la concursul de admitere):


a) eseul motivational pentru testarea cunostintelor si a capacitatilor cognitive;
b) dosar tip mapa (pus la dispozitia candidatilor la admitere, în valoarea taxei de
înscriere la concurs);
c) fisa de înscriere (pusa la dispozitia candidatilor la admitere, conform Anexei 1);
d) 2 fotografii tip buletin;
e) diploma de bacalaureat în original sau diploma echivalenta (se excepteaza absolventii
promotiei 2018 care pot prezenta adeverinta, daca are consemnata si media de
bacalaureat); candidatii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii
de studii din afara facultatii, vor prezenta :
- copie diploma de bacalaureat (sau a adeverintei); în adeverinta eliberata de institutiile de învatamânt se mentioneaza media generala, mediile obtinute în anii de studii, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
- adeverinta din care sa rezulte ca actul în original a fost depus la alta facultate;
- copie a legitimatiei de concurs de la institutia unde s-a înscris anterior.
f) foaia matricola pentru anii de liceu (original sau copie);
g) adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a
doua specializare);
h) certificat de nastere (original + copie; dupa confruntarea celor doua documente,
originalul se va restitui posesorului);
i) cartea de identitate (original + copie; dupa confruntarea celor doua documente,
originalul se va restitui posesorului);
j) aviz medical eliberat de medicul de familie;
k) chitanta pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
l) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (daca este cazul);
m) candidatii care au efectuat studiile în afara României au obligatia de a prezenta, la
înscrierea la concurs, atestatul de recunoastere a acestor studii eliberat de catre
directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale


Brosura FECC admitere 2018
Regulament admitere 2018

 

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.