Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Matematica Asistenta medicala generala
Biologie
Chimie medicala Ecologie si protectia mediului
Educatie fizica si sportiva
Energetica si tehnologii nucleare Horticultura
Ingineria mediului Informatica
Kinetoterapie si motricitate speciala
Sport si performanta motrica Terapie ocupationala
Activități motrice curriculare și extracurriculare Biologie medicala
Chimie criminalistica Monitorizarea si protectia mediului
Materiale si tehnologii nucleare Organizare si conducere in sport
Performanta in sport Tehnici avansate pentru prelucrarea informației
Matematică didactică Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi
Chimie
Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Reţele şi software de telecomunicaţii Calculatoare
Electromecanica Electronica aplicata
Inginerie electronică şi sisteme inteligente Sisteme de conversie a energiei - 4 sem
Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Asistenţă socială Jurnalism
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Alexandria) Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Câmpulung)
Psihologie Resurse umane
Managementul serviciilor sociale şi de sănătate Educație timpurie (Râmnicu Vâlcea)
Educație timpurie (Alexandria) Comunicare organizaţională
Management educaţional (Pitești) Management educaţional (Slatina)
Consiliere educațională Consiliere în asistenţa socială
Facultatea de Științe Economice și Drept
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate Administraţie publică
Administrarea afacerilor Administraţie publică și integrare europeană
Cariere juridice Contabilitate managerială şi audit contabil
Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate și informatică de gestiune - IFR
Drept Drept - IFR
Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerțului, turismului și serviciilor - IFR
Economie si finante europene Finanţe şi bănci
Management contabil şi informatică de gestiune Management financiar-bancar și în asigurări
Management Management - IFR
Management strategic şi dezvoltarea afacerilor/Strategic management and business development
Managementul strategic al resurselor umane
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Muzica Artele spectacolului (actorie)
Limbi moderne aplicate Artă sacră
Limba şi literatura română - o limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) Limba şi literatura engleză - o limbă şi literatură modernă: franceză/spaniolă/ germană
Istorie Muzica - conversie
Teologie ortodoxă asistenţă socială
Traductologie - limba engleză/franceză. Traduceri în context european
Apologetică şi duhovnicie Istoria românilor şi a româniei în context european sec. xiv-xxi
Limbaje specializate şi traducere asistată de calculator. (2) Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual
Tendințele actuale ale limbii şi literaturii române (Piteşti)
-->
arrow_upward arrow_downward