Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Limbaje specializate si traducere asistata de calculator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIUNEA MASTERULUI

 

Acest master are caracter interdisciplinar şi se adresează, în principal, absolvenţilor de ciclu I licenţă din domeniul Limbilor Moderne Aplicate, precum şi absolvenţilor din domeniul Limbă si Literatură sau ai altor programe de studiu din domeniul fundamental al ştiinţelor umaniste. Se adresează de asemenea absolvenţilor din domeniul Relaţii internaţionale, Jurnalism, Ştiinte Inginereşti, care dovedesc competenţe tehnice şi lingvistice avansate (mimin nivelul B1 conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbile străine). In cadrul programului de formare Limbaje specializate şi traducere asistată de calculator vor interveni cadre didactice din Universitatea din Piteşti (Facultatea de Litere, Facultatea de Electronică, Telecomunicații si Calculatoare). Programul are vocaţie profesională şi caracter interdisciplinar, teoretic şi practic, oferind o pregătire adaptată nevoilor mediului socio-profesional, dar şi cu deschidere spre cercetarea ştiinţifică.

Masterul Limbaje  specializate şi traducere asistată de calculator (LSTAC) are misiunea să dezvolte competenţe superioare, să contribuie la calificare şi integrare profesională şi să creeze perspective de dezvoltare personală, prin parcurgerea planului de învăţământ ce cuprinde discipline de aprofundare, de cunoaştere avansată şi de sinteză.

 

Prin specificul activităţilor derulate, programul de master LSTAC are:

-   misiune didactică interdisciplinară prin transmiterea cunoştinţelor de specializare în domeniul limbajelor de specialitate, traducerii si noilor tehnologii;

misiune de formare profesională în materie de manipulare informatică a datelor lingvistice si de traducere specializată şi multimedia;

misiune ştiinţifică şi de cercetare, prin formarea deprinderilor şi capacităţilor necesare abordării unor teme cu caracter inovator în domeniul industriilor limbii şi aplicaţiilor acestora în mediul socio-economic.

 

 

OBIECTIVELE MASTERULUI

 

 

 

 

 

Obiectiv general:

 

Dimensiunea interdisciplinară a acestui program de studii presupune dobândirea de competente bazate pe utilizarea noilor tehnologii informatice în prelucrarea limbilor naturale şi de competenţe în domeniul traducerii specializate şi multimedia. Aceste competenţe vor fi puse în practică în cadrul stagiilor profesionale care vor fi efectuate în cadrul acordurilor de parteneriat cu mediul socio-economic (instituţii, organisme, întreprinderi mici şi mijlocii).

 

 

Obiective specifice de formare profesională:

 

- cunoaşterea avansată a limbii engleze/franceze profesionale şi a limbajelor de specialitate ;

- stăpânirea instrumentelor de gestiune lingvistică multilingvă;

- însuşirea tehnicilor şi instrumentelor de manipulare informatică a datelor lingvistice ;

- stăpânirea instrumentelor informatice de traducere automată şi memoriilor de traducere ;

- perfecţionarea competenţelor de traducere specializată şi multimedia.

- formare pentru activitate lexicografică (elaborarea de dicţionare specializate) ;

- însuşirea normelor de calitate din domeniul traducerii şi terminologiei specializate.

 

Parteneriate academice pentru traducere asistată de calculator și localizare: SDL Trados, Phrase 

                                                                                              

 

 

 

 

COMPETENŢE PROFESIONALE 

 

Obiectivele specifice ale programului de studii LSTAC urmăresc dobândirea următoarelor competenţe profesionale şi transversale:

Absolvenţii vor fi capabili :

-          C1. Să efectueze activităţi de documentare tematicăşi terminologică ;

-          C2. Să utilizeze la nivel avansat instrumente informatice de prelucare automată a limbilor naturale, de gestiune de baze de date, traducere automată, traducere asistată de calculator ;

-          C3. Să traducă şi să redacteze diverse tipuri de texte specializate şi multimedia ;

-          C4. Să gestioneze un proiect profesional de traducere ;

-          C5. Să dobândească competenţe complementare legate de utilizarea noilor tehnologii şi adaptare la evoluția acestora în corelație cu profesiile din industriile limbii.

 

 

 

 

 

COMPETENȚE TRANSVERSALE

 

- CT.1 Să dobândească abilități de cercetare interdisciplinară, să-şi dezvolte spiritul inovativ şi gândirea holistică

-  CT.2  Să-şi dezvolte spiritul de inițiativă, capacitatea de convingere şi simțul de organizare a activității unui grup profesional.

- CT.3Să-şi evalueze corect propriul nivel de performanță profesională în vederea stabilirii nevoilor de formare şi a potențialelor direcții de cercetare,  în accord cu propriile aspirații de dezvoltare profesională (doctorat, specializare avansată pe domenii de nişă etc.).

 

 

 

 

 

INSERŢIA PROFESIONALĂ

 

Programul pregăteşte specialişti pentru următoarele calificări consacrate in spațiul românesc si europen:

- traducător specializat (domeniul tehnico-ştiinţific, economic, juridic);

- traducător specializat în multimedia: localizare software, subtitrare, creare site-uri web multilingve, traducere site-uri web);

-  revizor-lingvist ;

-  terminolog ;

-  documentalist ;

-  redactor tehnic de documente în limba străină;

-  redactor-corector ;

-  responsabil de proiect în traducere ;

-  responsabil de baze de date terminologice ;

- inginer lingvist specializat în concepţia, realizarea, exploatarea şi întreţinerea de software lingvistic.

- inginer multilingv, expert în tehnologiile traducerii;

- lingvist-informatician speciaizat in aplicatii multilingve;

- specialist în traducere asistată de calculator.

 

 

ADMITERE

 

 

PE BAZA DE DOSAR mai multe detalii

 

 

 

Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.