Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Legislaţie europeană

1. Declaratii, comunicate de baza1999-2012, declaratii, comunicate principale 2009-2012

2. Comunicatul de la Bergen 19.05.2005

3. ENQA Standards Guide lines report

4. Cadrul European al Calificarilor(proiect)

 

Legislație națională

1. Legea educatiei nationale nr.1 din 2011

2. OUG nr. 75 din 2005 privind asidurarea calitatii educationale

3. OUG nr.75 din 2011 pentru modificarea si completarea OUG 75 din 2005

4. Legea nr.87 din 2006 privind calitatea in invatamant pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

5. OMEC nr. 3928 din 2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior

6. Anexe la OMEC nr. 3928 din 2005

7. ORDIN Nr. 946 din 4 iulie 2005 *** Republicat pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

8. Legea nr. 288 din 2004 privind organizarea studiilor universitare

9. OMEC nr. 3235 din 2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă

10. H.G. nr.404 din 2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat

11. OMEC nr.3617 din 16.03.2005, privind aplicarea generală a ECTS

12. OMECTS nr 5703 din 2011_implementarea CNCIS

13. OM nr  657 din 2014 privind Regulamentul actelor de  studii

14. HG nr.607 din 2014 privind aprobarea continutului si formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolventilor ciclului I - studii universitare de licenta

15.  HG nr. 664 din 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializărilor programelor de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2016-2017

16.  HG nr. 402 din 2016 si completat cu HG nr. 664 din 2016 privind domeniile de studii universitare de master acreditate pentru anul universitar 2016-2017

17. Legea nr.319 din 2003  privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

18. OM nr.4492 din 2005 privind etica profesionala in universitati

19. OM nr.3955 din 2008 privind Cadrul general de organizare a stagiilor de practica in cadrul programelor universitare de licenta si masterat

 

 

Legislație ARACIS

1. Metodologiede evaluare externa, standardele, standardele de referinta si lista indicatorilor de performanta a ARACIS

2. Precizari suplimentare în legătură cu depunerea la ARACIS a Rapoartelor de autoevaluare ale programelor de studii universitare de licenţă si masterat în vederea autorizarii provizorii/acreditarii/evaluarii periodice

3. Tarife ARACIS

4. HG-369-2013 -metodologie acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate

5. Proceduri privind acreditarea sau evaluarea periodica a domeniilor de studii universitare de master 2014

 

Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.