Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Documente SMC referitoare la studenţi

  1. Codul drepturilor  si obligatiilor studentului in UPIT

  2. Regulament de organizare si functionare a caminelor studentesti

  3. Regulament privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin

 4. Regulament privind recunoasterea perioadelor de studii in cadrul mobilitatilor Erasmus

 5. Metodologie privind regimul solicitărilor pentru acordarea de burse pentru susţinerea studiilor, din veniturile proprii ale UPIT

 6. Metodologia de decontare a abonamentelor de transport pentru studenti ai UPIT

 7. Metodologie de acordare a certificatului de competenţă lingvistică în vederea înscrierii la examenul de licenta-diploma

 8. Procedura de lucru privind recunoasterea perioadelor de studii in cadrul mobilitatilor Erasmus

 9. Procedura de acordare a certificatului de competenţă lingvistica LOGOS

 10. Procedura privind evaluarea periodica a programelor de studii

 11. Procedura privind alegerea disciplinelor optionale si  liber-alese

 12. Procedura privind elaborarea lucrarii de licenta

 13. Procedura privind practica de specialitate

14. Procedura privind activitatile din cadrul DPPD privind programul de studii psihopegagogice Nivel I si Nivel II 

15. Procedura privind elaborarea Planului de invatamant

16. Procedura privind Relatia cu clientul

 17. Procedura privind Auditul intern al activitatilor de secretariat

18. Regulament privind organizarea programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar

19. Metodologie de organizare si desfasurarea admitere la Colegiu tertiar  nonuniversitar 2014-2015

20. Procedura privind echivalarea studiilor de scurta durata conform OM 5553 din 2011

21. Regulament  concurs  de admitere 2015-2016

22. Regulament  finalizare studii pentru anul universitar  2014-2015

23. Mobilitate studenti

24. Anexa 1 - cerere mobilitate

 

Documente SMC referitoare la cercetare

 1. Plan strategic pentru cercetarea stiintifica 2012-2016

 2. Criterii pentru stimularea activitatii de cercetare ICUP

 3. Procedura de brevetare a inventiilor in cadrul Universitatii din Pitesti si de stabilire a premiilor pentru medalii internationale

 4. Procedura privind infiintarea si certificarea interna a centrelor de cercetare din Institutul de cercetare (ICUPIT) 2012

 5. Procedura operationala privind decontarea cheltuielilor participarii la manifestari stiintifice conform CCM

 6. Regulament de Organizare si Functionare a Incubatorului Tehnologic si de Afaceri UPIT

 7. Procedura de stimulare a activitatii de cercetare din Universitatea din Pitesti

 

 Documente SMC referitoare la resursa umană

 1. Procedura angajare pentru personalul care ocupa locuri vacante in UPIT

 2. Norme de aplicare privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant in universitate

 3. Nota cu privire la nomenclatorul de  functii în cadrul UPIT

 4. Metodologie privind calculul drepturilor salariale

 5. Procedura privind acoperirea activitatilor didactice in regim de Plata cu ora

 6. Procedura privind menţinerea calităţii de titular a cadrelor didactice care implinesc varsta de pensionare in anul universitar 2012-2013

 7. Metodologie privind plata activităţilor asociate gradelor didactice

 8. Regulament pentru  alegerea directorului CSUD 

 9. Norme de aplicare HGR nr. 1027 din 2014

 10. Procedura privind  inregistrarea si  urmarirea deplasărilor în ţară şi strainatate cu recuperarea acticitatilor didactice

 11. Metodologie cu privire la mentinerea calitatii de titular a cadrelor didactice care implinesc varsta de 65 de ani

 12. Metodologie managementului proiectelor

 13. Procedura de initiere de proiecte

 14. Procedura de  implementare de proiecte

 15. Procedura de dezvoltare de proiecte

 16. Procedura de remunerare a activitatilor din proiecte

 17. Regulament privind acordarea Gradatiei de merit 2013-2014

18. Regulament privind ocuparea posturilor vacante pe perioada determinata de studentii doctoranzi

 19. Metodologie privind ocuparea posturi didactice si de  cercetare vacante din UPIT 2014-2015

 20. Regulament privind evaluare periodica a cadrelor didactice

 

Documente SMC referitoare la UPIT

1. Contract de Management Rector UPIT 2012-2016

2. Plan_strategic_UPIT pentru perioada 2012-2016

3. Carta Universitatii din Pitesti

4. Regulament Intern Universitatea din Pitesti

5. Regulament de organizare si functionare a Senatului Universitatii din Pitesti

6. Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie al UPIT

7. Codul de asigurare a calitatii

8. Regulament de implementare a sistemului de asigurarea calitatii la nivel de facultati si alte structuri ale Universitatii din Pitesti

9. Metodologie privind organizarea si desfasurarea procesului de selectare si numire a decanilor 2012-2016

10. Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Directorul de Departament si pentru Consiliul de departament 2012-2016

11. Regulament de organizare si functionare a Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca CSSM

12. Hotararea nr. 104_24. 06.2014-cu privire la modificarea organigramei UPIT

13. Procedura operationala cu privire la organizarea si desfasurarea  referendumului universitar 2015

 

Documente SMC in dezbatere

1. Regulament privind evaluarea periodica a cadrelor didactice

2. Procedura privind elaborarea si actualizarea periodica a materialelor de studiu

3. Procedura privind stagiile de practica a studentilor in cadrul programelor  de studii universitare de licenta si de masterat

 4. Procedura privind elaborarea Planului de invatamant

5. Procedura privind monitorizarea, actualizarea si evaluarea periodica a Planului de invatamant

6. Procedura privind revizuirea Planului de invatamant

7. Procedura  privind actualizarea programelor analitice şi a fişelor de disciplina aferente programelor de studii

8.  Procedura privind planificarea desfasurarii activitatilor educationale

9. Procedura privind desfăşurarea procesului educaţional la programele de studiu de licenţă şi masterat

10. Procedura privind monitorizarea transferului studentilor

11. Procedura privind evaluarea activitatii profesionale a cadrelor didactice de catre studenti

12. Procedura privind perfectionarea si instruirea cadrelor didactice si a personalului din cadrul UPIT

13.  Procedura privind controlul echipamentelor de masura si monitorizare

14.  Metodologie privind elaborarea ghidului de practică 

15. Procedura privind evaluarea satisfactiei studentilor

16. Regulament privind activitatile profesionale ale studentilor 2015

 

Documente SMC referitoare la partea contabila UPIT

1 . Politici contabile

2. Procedura privind elaborarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

3. Procedura privind arhivarea documentelor financiar-contabile in cadrul UPIT

Regulament de Organizare si Functionare a entitatilor din cadrul UPIT

1. Regulament de organizare si functionare a Centrului  IFR in cadrul UPIT

 

 
 

 

Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.