Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

PREZENTAREA PROGRAMULUI  DE MASTER

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL [M.E.]

SLATINA

 

ARGUMENT

Programul este destinat persoanelor care sunt manageri la diferitele niveluri în cadrul sistemului şcolar dar si aspiranţilor la poziţii manageriale, de îndrumare sau control, urmărind să formeze un nou tip de manager in şcolile din România, prin dezvoltarea competenţelor manageriale autentice care, alături de cunoştinţele dobândite, să determine crearea unei viziuni holistice şi flexibile asupra actului educaţional instituţionalizat.

Conţinutul culturii manageriale şcolare este complex, deoarece reclamă cunoştinţe din domenii variate: pedagogie, psihologie, sociologie, economie, drept, contabilitate-finanţe, management general.

Programul de master Management educaţional [ME] a fost acreditat de către ARACIS, conform  OM 4630/11.08.2010.

 

COORDONATOR PROGRAM:conf. univ. dr. Claudiu Langa

 

I. SCOPUL programul de master MANAGEMENT EDUCAŢIONAL - vizează profesionalizarea în domeniul managementului educaţional prin dezvoltarea unui sistem funcţional de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării, precum şi dezvoltarea unui sistem de atitudini care să permită adaptarea oportună şi eficientă la schimbările aferente învăţământului preuniversitar.

 

II. COMPETENȚE OFERITE DE PROGRAMUL  DE MASTER MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

 

Competenţe profesionale

-       Managementul organizaţiei şcolare şi al grupului/clasei de elevi

-       Managementul programelor de studii şi al proiectelor educaţionale

-       Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice, a documentelor curriculare, a rezultatelor învăţării individuale şi organizaţionale

-       Comunicarea, relaţionarea şi dezvoltarea parteneriatelor socioeducaţionale cu actorii mediului intern şi extern al organizaţiei educaţionale

-       Realizarea unor cercetări educaţionale şi valorificarea rezultatelor în practica profesională.

-       Managementul carierei, dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale personale şi a performanţei instituţionale

 

 

Competenţe transversale

-       Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor - problemă cu grad ridicat de  dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.

-       Aplicarea eficientă a principiilor şi tehnicilor de conducere, comunicare şi relaţionare la nivel organizaţional sau de grup profesional în condiţiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice.

-       Autoevaluarea nevoii de formare profesională, dezvoltarea şi adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele şi dinamica contextului profesional şi social.

 

 

Obiectivele programului de master Management educaţional:

-       Extinderea sistemului conceptual fundamental din management şi aplicarea lui la specificul managementului şcolar pentru realizarea unei viziuni holistice şi flexibile asupra actului educaţional instituţionalizat ;

-       Abilitarea absolvenţilor în realizarea cu succes a managementului educaţional la toate nivelele instituţionale prin dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi de relaţionare;

-       Abilitarea absolvenţilor în utilizarea unor noi practici educative privind consilierea psihopedagogică şi soluţionarea situaţiilor de criză educaţională;

-       Profesionalizarea managerilor şcolari capabili să proiecteze, organizeze, să conducă şi să evalueze instituţiile şcolare.

 

 

III. PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

Plan de învățământ 2015-2016


IV. CONDIȚII DE ADMITERE ÎN PROGRAMUL DE MASTER MANEGEMENT EDUCATIONAL:

 

 

La concursul de admitere pentru ciclul universitar de masterat se ia în calcul, pentru stabilirea mediei de admitere, media examenului de diplomă (licenţa) - Mdiploma - pondere 100%.

Media generală, care stă la baza clasificării candidaţilor, se calculează astfel:

 

Obs. Toate mediile se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire.

Pentru departajarea candidaţilor pentru programul de masterat Management educaţional, cu medii egale, admişi pe ultimul loc subvenţionat, sau pe ultimul loc admis cu taxă, în limita locurilor aprobate, se va lua în calcul- media multianuală de la programul de studii de licenţă absolvit;

 Dacă şi după această departajare există medii egale pe ultimul loc subvenţionat sau pe ultimul loc cu taxă se va lua în calcul media de la bacalaureat.

 

ALEGERI-2016TAXEBIBLIOTECAUPITMEDIALEGISANGA

Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.