Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

PREZENTAREA

PROGRAMULUI DE STUDII DE MASTER

EDUCAŢIE TIMPURIE

ALEXANDRIA

 

 

ARGUMENT

Prin programul de master,  EDUCAŢIE TIMPURIE, se urmăreşte crearea unui cadru formal, fundamentat ştiinţific şi cu înaltă relevanţă aplicativă prin care să se  dezvolte competenţele necesare activităţilor de educaţie la vârstele timpurii prin utilizarea activităţilor ludice, jocul fiind activitatea dominantă a copilăriei. Ideea pe care se fundamentează acest program de master este aceea că strategiile educaţionale tradiţionale utilizate în învăţarea şcolară nu mai sunt suficiente şi nici adaptate nevoilor de cunoaştere ale copiilor. Devine necesară pregătirea specialiştilor pentru etapele de educaţie anteşcolară cu scopul de a preveni eşecul şcolar, abandonul şcolar şi chiar neintegrarea copiilor în sistemul învăţământului obligatoriu. Orientarea spre acest domeniul de aprofundare este susţinută şi de accentuarea ideii de folosire a contextului ludic în stimularea rutei individuale a învăţării la vârstele timpurii precum şi de necesitatea profesionalizării cadrelor didactice care realizează activităţi didactice la această vârsta.

Programul de master se adresează absolvenţilor ciclului I de licenţă din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, care doresc să – şi formeze noi competenţe în domeniul educaţiei timpurii. Programul a fost acreditat de către ARACIS  prin OM 5483/28.09.2011.

 

COORDONATOR PROGRAMconf.univ.dr.  Mihaela Păişi Lăzărescu

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE MASTERAT EDUCAŢIE TIMPURIE    

Prin curriculum său programul de masterat îşi propune următoarele obiective:

  • crearea unui cadru formal riguros fundamentat ştiinţific şi deopotrivă cu înaltă relevanţă aplicativă în care să se formeze viitorii specialişti în proiectarea, organizarea şi conducerea activităţilor didactice la nivelul vârstelor timpurii;
  • înţelegerea necesităţii abordării învăţării din perspectiva jocului, activitate fundamentală în copilărie, modalitate specifică de cunoaştere la această vârstă;
  • dezvoltarea şi diversificarea competenţelor necesare desfăşurării activităţilor educative în diferite domenii ale dezvoltării copilului – fizică, sănătate şi igienă personală, socio – emoţională, limbaj, comunicare şi cognitiv precum şi pentru formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare.
  • dezvoltarea unei viziuni inter şi transdisciplinare a învăţării la vârstele timpurii în concordanţă cu Curriculum Naţional pentru vârstele timpurii.

 

 

 

 

COMPETENŢE PROFESIONALE VIZATE PRIN PROGRAMUL DE MASTER EDUCAŢIE TIMPURIE

 

  1. Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor instructiv – educative specifice  din perspectiva învăţării integrate;
  2. Proiectarea, implementarea, evaluarea şi coordonarea proiectelor educaţionale specifice educaţiei timpurii;
  3. Proiectarea, elaborarea şi realizarea strategiilor de facilitare a tranziţiei către activitatea de învăţare de tip şcolar;
  4. Iniţierea  şi valorificarea unor proiecte profesionale precum şi a unor proiecte inovative de cercetare constatativă şi ameliorativă în domeniul educaţiei timpurii;
  5. Consilierea psihopedagogică a copiilor şi părinţilor din perspectiva adaptării şcolare şi sociale.

 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

Plan de invatamant 2015-2016

 

CONDIȚII DE ADMITERE LA PROGRAMUL MASTER EDUCAŢIE TIMPURIE:

 

La concursul de admitere pentru ciclul universitar de masterat se ia în calcul, pentru stabilirea mediei de admitere, media examenului de diplomă (licenţa) - Mdiploma - pondere 100%.

Media generală, care stă la baza clasificării candidaţilor, se calculează astfel:

 

Obs. Toate mediile se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire.

        Candidaţii vor fi ordonaţi descrescător după media generală (Mgen).

Departajarea candidaţilor pentru cursuri universitare de master cu medii egale, admişi pe ultimul loc subvenţionat, sau pe ultimul loc admis cu taxă, în limita locurilor aprobate, se va face, prinmedia multianuală de la programul de studii de licenţă absolvit;

 Dacă şi după această departajare există medii egale pe ultimul loc subvenţionat sau pe ultimul loc cu taxă se va lua în calcul media de la bacalaureat.

Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.