Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

Organizarea selecției studenților ERASMUS+ pentru anul universitar 2022-2023

Selecția curentă a beneficiarilor de mobilități ERASMUS+ se va face față în față, prin concurs la nivel de facultate. Ulterior, se mai pot face înscrieri pentru mobilitățile Erasmus+ la adresa de e-mail erasmus@upit.ro, în limita locurilor disponibile.

Criterii de eligibilitate pentru studenți:

 • studentul trebuie să fie înmatriculat la Universitatea din Pitești;
 • studentul poate aplica pentru o mobilitate Erasmus+ indiferent de domeniul său de studiu, dar aceasta să nu depășească durata de maximum 12 luni per ciclu de studiu.

Se propun următoarele criterii minimale de selecție a studenților:

 • să aibă rezultate academice bune în toate sesiunile de examene anterioare;
 • să prezinte o scrisoare de intenție (motivare a solicitării mobilității).

Pe lângă aceste criterii minimale impuse, facultățile au libertatea de a introduce alte criterii de selecție cu caracter specific, care vor fi motivate în procesul verbal încheiat cu privire la organizarea și selecția candidaților în cazul în care nu au fost deja incluse într-un regulament al facultății.

Componența comisiei de concurs pentru selecție va fi constituită prin decizia decanului. Recomandăm ca secretarul (coordonatorul Erasmus+ în facultate) să primească pe mail documentele candidaților.

Concursul de selecție se va desfășura față în față, la sediul fiecărei facultăți, în perioada 24-27.10.2022.

Secretarul comisiei va trimite, la adresa de e-mail erasmus@upit.ro, până la data de 28.10.2022 următoarele documente: procesul-verbal tipizat, semnat de președintele comisiei și secretar; declarațiile de evitare a conflictului de interese semnate de componenții comisiei și documentele din dosarele personale ale candidaților. 

CENTRALIZATOR MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS+ (Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică)

DOSAR DE SELECȚIE STUDENT PARTICIPANT LA MOBILITATE ERASMUS+

Minimul la dosarul de selecție (fișierele electronice se trimit coordonatorului Erasmus+):

 1. Cerere în care să se exprime opțiunile cu privire la stagiu (maximum 3);
 2. Curriculum Vitae în format Europass, actualizat și semnat;
 3. Scrisoare de intenție (maximum 1 pagină), în care să se precizeze obiectivele participării la un stagiu Erasmus+, motivele pentru participarea la selecția pentru un stagiu Erasmus+ la o anumită instituție parteneră, preferința pentru o anumită țară străină, țeluri în cariera personală.
 4. Copie a cărții de identitate.

Pentru completare ulterioară a dosarului:

 1. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecției eliberat de secretariatul facultății;
 2. Adeverință care să ateste calitatea de student înmatriculat în cadrul Universității din Pitești;
 3. Studenții la nivel licență, anul I, vor depune diploma de bacalaureat și foaia matricolă care atestă absolvirea ciclului liceal (în copie);
 4. Studenții la nivel master sau doctorat vor include și situația școlară de la nivelul/nivelele de studiu deja absolvite (foaia matricolă și diploma obținută la nivel licență și master, după caz). Documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului;
 5. Atestat de cunoaștere a unei limbi de comunicare internațională sau a limbii oficiale din țara gazdă, eliberat de către structurile specializate ale UPIT sau de către o altă instituție abilitată.
 6. Declarație autentificată la notariat din care să reiasă faptul că nu se depășește durata de maximum 12 luni de mobilități Erasmus+/ciclu de studiu, indiferent de tipul mobilității, de forma de învățământ sau de instituția la care a mai fost înmatriculat;
 7. Alte documente stabilite la nivel de facultate, care să vină în sprijinul obținerii mobilității.

Ai fost selectat să participi la programul de mobilități Erasmus+!

PLIANT

 

Programul ERASMUS+

 

Mobilități internaționale de studiu și de formare profesională (plasament)

 

 

 

 

Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.