Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINȚIFICĂ

Modele de calcul si metodologii de programare” (MCMP)

 

Afiliere Titulari Departament la Centrul de Cercetare MCMP Planul intern de Cercetare, Dezvoltare și Inovare MCMP Statutul Centrului de Cercetare MCMP

 

1. Prezentarea Centrului de cercetare

1.1. Denumire Centru de Cercetare / Laborator de cercetare

Modele de calcul si metodologii de programare(MCMP)

1.2. Date de identificare a Centrului de Cercetare:

 • Departamentul Matematică-Informatică
 • Facultatea de Științe, Ed. Fizică și Informatică, Universitatea din Piteşti
 • Strada Targu din Vale, nr. 1, corp S (sala S205), Pitești, Argeș

1.3. Director centru: Nume şi prenume / Telefon / E-mail

Conf. univ. dr. Doru-Anastasiu POPESCU / dopopan@yahoo.com

1.4. Adresa / Telefon / E-mail centru

 - Departamentul Matematică-Informatică,corp S, sala S205, / 0348.453.246 / dopopan@yahoo.com

1.5. Anul înfiinţării – 2008 (ședința Senat din 30 septembrie 2008)

 

 

2. Domeniul activităţilor de cercetare

2.1. Domeniul științific

    1. INFORMATICĂ

   2. MATEMATICĂ

Domeniul fundamental – MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII

Ramuri de știință: INFORMATICĂ și MATEMATICĂ

2.2. Domenii și direcții de cercetare

2.2.1. Domeniile de cercetare

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice ale facultatii se desfăşoară pe o serie de  domenii de cercetare, specifice specializărilor pe care acestea le coordonează şi anume:

 1. Aplicații WEB și E-learning
 2. Modele de calcul şi metodologii de programare
 3. Teoria informației și sisteme avansate de baze de date
 4. Inteligenţă artificială și modele matematice cu aplicații în informatică
 5. Recunoașterea formelor și rețele neuronale
 6. Verificarea și testarea sistemelor de programe, specificarea şi proiectarea sistemelor software complexe
 7. Algebră și geometrie computaţională, calcul numeric, optimizări, teoria codurilor și criptografie
 8. Metode numerice în mecanica fluidelor şi solidelor, sisteme dinamice, teoria bifurcaţiei, ecuații diferențiale
 9. Mecanica mediilor continue, calcul optimal, metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale, teoria omogenizării
 10. Teoria potenţialului, procese stocastice, analiză neliniară şi operatori
 11. Teoria geometrică a funcțiilor univalente

2.2.2. Direcţii de cercetare

În cadrul acestor domenii de cercetare au fost dezvoltate o serie de direcţii de cercetare:

 • Proiectarea şi implementarea sistemelor distribuite.
 • Programare extremă.
 • Specificarea sistemelor de programe prin utilizarea X-maşinilor
 • Sisteme specializate pentru testarea la nivel de unitate a sistemelor orientate pe obiecte
 • Metodologii de testare în sistemele orientate pe aspecte
 • Procesarea documentelor XML
 • Teoria informaţiei şi detectarea intruziunilor în reţelele de calcul
 • Verificarea  formală a programelor
 • Modele de calcul non- standard, P sisteme
 • Modelare neuro-fuzzy
 • Rețele neuronale
 • Analiza și prelucrarea imaginilor
 • Recunoașterea formelor și machine learning
 • Metodologii data-mining
 • Transmiterea si analiza imaginilor in telemedicine
 • Sisteme automate de analiză a riscului, diagnoză si decizie pentru asistarea actului medical
 • Proiectarea sistemelor de baze de date distribuite
 • Aplicaţii ale optimizării entropice în construcţia unor clase de lanţuri Markov
 • Structuri algebrice generalizate: algoritmi de generare
 • Aplicaţii ale corpului numerelor p-adice in teoria codurilor
 • Coduri ciclice speciale
 • Studiul problemelor inverse formulate in seismologie, analiza imaginilor, in comunicatii, in medicina etc.
 • Studiul curgerii fluidelor multi-fazice prin medii neomogene cu proprietati de periodicitate cu aplicatii in pilele de combustie, curgeri fluidelor newtoniene sau ne-newtoniene prin medii neomogene, probleme de fitratie etc.
 • Dezvoltarea unor scheme numerice pentru probleme la limita si/sau cu conditii la limita care guverneaza fenomene, procese, fenomene din diverse domenii de aplicatii
 • Studiul stabiltatii, robustetii, accesibiltatii, optimabilitatii etc pentru sisteme dinamice complexe din megatronica
 • Modelarea matematica prin metode asimptotice, metoda omogenizarii a unor fenomene din mecanica mediilor continue
 • Studiul miscarilor fluidelor cavitate cu aplicatii in hidrodinamica, lubrificatie, propagarea campului electro-magnetic etc.
 • Metode nemerice în mecanica mediilor fuidelor şi magnetohidrodinamică
 • Investigatii prin metoda Lyapunov privind stabilitatea solutiilor de bifurcatie in probleme de tip parabolic abstracte, cu aplicatii la studiul fenomenelor neliniare
 • Aplicaţii ale teoriei bifurcaţiei în modelarea matematică a unor sisteme biologice;aplicaţii ale teoriilor şi metodelor analizei asimptotice în problemele deschise de dinamică ale sistemelor biologice
 • Aplicaţii ale teoriei bifurcaţiei în studiul dinamicilor economice
 • Teorie Fredholm şi spectrală pentru operatori multivoci
 • Probleme la limita pentru ecuatii diferentiale si cu diferenţe
 • Teoria potenţialului asociată unor forme rezistive
 • Procese de difuzie pe fractali
 • Forme Dirichlet pe spaţii de traiectorii
 • Tehnici de teoria neliniară a potenţialului

 

 

3. Lista personalului Centrului de Cercetare:

3.1. Personal didactic şi de cercetare

Nr.crt

Nume și prenume

Statut (Titular/

Asociat/

Drd.)

 

Balcău Costel

Titular

 

Popescu Doru-Anastasiu

Titular

 

Ionescu Mihai-Armand

Titular

 

Bălilescu Loredana

Titular

 

Andronescu Corneliu

Titular

 

Constantin Doru

Titular

 

Deaconu Laurențiu

Titular

 

Dincă Ionuț

Titular

 

Dumitrache Mihaela

Titular

 

Georgescu Raluca

Titular

 

Gheldiu Camelia

Titular

 

Macarie Marius

Titular

 

Miroiu Maria

Titular

 

Moldoveanu Emil

Titular

 

Nistor Gheorghe

Titular

 

Nuică Antonio

Titular

 

Păun Viorel

Titular

 

Costea Șerban

Titular

 

Popescu Marin

Titular

 

Tudose Cristina

Titular

 

Țurcanu Adrian

Titular

 

Ștefan Alina Florentina

Titular

 

Bălănescu Tudor

Asociat

 

Udrea Corneliu

Asociat

 

Georgescu Horia

Asociat

 

Ipate Florentin

Asociat

 

Alin Ștefănescu

Asociat

 

Mihai Alexandru

Asociat

 

Georgescu Constantin

Asociat

 

Asadurian Eduard

Asociat

 

Dinuță Niculae

Asociat

 

Bereanu Cristian

Asociat

 

Săraru Corina

Asociat

 

Lefticaru Raluca

Asociat

 

Diaconescu Cătălin

Asociat

 

Oprea Adriana

Asociat

 

Bucur Roberta

Asociat

 

Plăvițu Anca

Asociat

 

Ioana Loredana Madalina

Asociat

 

Cojocaru (Constandache) Oana Magdalena

Asociat

 

Sabău Andrei Sorin

Asociat

 

Niță Lucian-Sorin

Drd.

 

Dicu Petrică

Drd.

 

Marin Răzvan

Drd.

 

Tănase Carmen Ioana

Drd.

 

Nguayen Van Tuan

Drd.

 

Urziceanu Silviu

Drd.

 

Hațegan Laura

Drd.

 

Georgescu Florin

Drd.

 

Giurgescu (Manea) Irina-Mădălina

Drd.

 

Milea Constantin Mihail

Drd.

 

Oancea (Crăcană) Cristina

Drd.

 

Clenci Camelia

Drd.

 

Chivu Gheorghe

Drd.

  Bold Nicolae Drd.
  Mazilu Cristina Drd.
  Vilcescu Roxana Drd.
 

 

 

4. Infrastructura Centrului de Cercetare

Prezentarea sintetică a echipamentelor existente

         Centrul a avut primele dotări ca urmare a colaborării în cadrul proiectului european - European Network of Excellence for the Management of Internet Technologies and Complex Services in cadrul consortiului EMANICS (coordinator INRIA-LORIA Franta, ex EMANICS IST-026854), director de proiect prof. univ. dr. Luminița State cu locația în Corpul de clădire S, Sala 205, Suprafaţa / volum 11 [m2] .   

4.1. Echipamente şi mijloace de funcţionare

Dotare tehnică (echipamente, aparate, instrumente etc)

Denumire

Caracteristici principale

Telefon VoIP Grandstream GXV3000 4 buc

Color LCD, video camera, speaker

Imprimanta Brother HL5250

Duplex, network printer

Imprimanta Brother HL2040

Desktop laser printer

DVD RW extern

Sony DRX810UL

Copiator multifuncţional Minolta BizHub C252

color, scanner şi printer de reţea, fax

Plăci telefonie VoIP-PSTN Digium TDM400 2 buc.

2 porturi FXO, 2 porturi FXS

Scanner portabil Plustek OpticSlim M12 1 buc.

USB powered, 300 DPI, automatic sheet transport

HDD portabil

Prestigio USB 500 GB

Tehnică de calcul

Denumire

Caracteristici principale

Calculator SERVER, 4 buc.

Intel PIV 2,6 Ghz, 512Mb RAM, 120 GB HDD,  monitor CRT

Calculator Workstation, 4 buc.

Intel PIV 2,6 Ghz, 512Mb RAM, 120 GB HDD,  monitor LCD

Calculator Apple Mac Mini

Intel Core Duo, 512Mb RAM, 80 GB HDD, monitor LCD

Calculator SERVER VoIP 1 buc.

Intel P4 Dual Core, 1 GB, 320 GB HDD

Calculator Apple iMac 24”

Intel Core2 Duo, 4 GB RAM, 320 GB HDD

Laptop Dell Inspiron 6400

Intel Core Duo, 1 GB RAM, 160 GB, 15.6”

Standuri / machete instalate

Denumire

Caracteristici principale

Sistem Wireless

AP CPE25HCE

UPS APC 3000VA

Rack Mount

UPS APC 500 VA

2-output, modem jack, 15 min. Backup time

Unitate backup LaCie BigDisk

2 TB, network attached storage

Aparat de copertat documente

Perforator metalic profesional

 

4.2. Materiale didactice utilizate: îndrumar de laborator, culegeri de probleme, cărţi, standarde, cataloage, programe de calculator, tabele, lucrări tip grilă etc.

Nr.crt.

Denumire material

Autor ( autori) / Instituţia

Accesarea materialului de către studenti*

 

WarDriving & Wireless Penetration Testing

Chris Hurley, Frank Thornton, Russ Rogers, Dan Connelly, Brian Baker

laborator

 

Professional Pen Testing for Web Applications

Andres Andreu

laborator

 

Hacking Web Services

Shreeraj Shah

laborator

 

Essential PHP Security

Chris Shiflett

laborator

 

Hack the Stack: Using Snort and Ethereal to Master the 8 Layers of an Insecure Network

Michael Gregg, Stephen Watkins, George Mays, Chris Ries, Ron Bandes, Brandon Franklin

laborator

 

Programming Python

Mark Lutz

laborator

 

Linux Troubleshooting for System Administrators and Power Users

James Kirkland, David Carmichael, Christopher Tinker, Gregory Tinker

laborator

 

Debian System Concepts and Techniques

Martin F. Krafft

laborator

 

The Definitive Guide to Linux Network Programming

Keir Davis, John W. Turner, Nathan Yocom

laborator

 

Linux Firewalls 3rd Edition

Steve Suehring, Robert L. Ziegler

laborator

 

Embedded Linux Primer

Christopher Hallinan

laborator

 

Developer’s Guide to Web Application Security

Michael Cross

laborator

* Existent în laborator, împrumut de la bibliotecă, suport electronic, etc

4.3. Lucrări de laborator efectuate

Nr.crt.

Denumire

 

Sesiuni de comunicare VoIP folosind serverul Asterisk instalat şi clienţi software (softphone)

 

Apeluri video folosind webcam-ul prin intermediul centralei telefonice software Asterisk

 

Captura şi analiza de trafic de reţea, monitorizarea reţelei şi securizarea serviciilor

 

Operaţii de interconectare între centrala Asterisk şi reţeaua telefonică publică, folosind plăcile Digium

 

5. Proiecte de cercetare în perioada 2012 – 2016

5.1. Proiecte derulate

Anul

Denumire proiect

Competiția

Nume Director/Responsabil

Calitatea UPIT

Valoare

UPIT

2012

DEPLOY Enlarged EU - Industrial Deployment of Advanced System Engineering Methods for High Productivity and Dependability – Enlarged European Union, Beneficiar: EU, Perioada de derulare a contractului: 2010-2012

proiect european, tip FP7, Call FP7-ICT-2009-5, nr. contract 257967/2009

Director / responsabil: Prof.univ.dr. Florentin Ipate

Partener

Valoarea totală a contractului [lei]: 127600EUR = 547774lei

Testarea si modelarea formala a aplicatiilor software bazate pe servicii,  Perioada de derulare a contractului: 2010-2012

Proiect CNCSIS tip PN II RP, nr. contract 7 / 05.08.2010

Director: Prof. univ. dr. Alin Ştefănescu

Solicitant

Valoarea totală a contractului [lei]: 482400 lei

MuVet (Modelare mUlti-dimensionala VErificare şi Testare)

), proiect cod PN-II-ID-PCE-2011-3-0688,  nr. contract 317/26.10.2011

Director: Prof.univ.dr. F. Ipate

Solicitant

457296 lei

Valoarea totală a contractului [lei]: 1372560 lei

Formarea   cadrelor   didactice   universitare si  a  studentilor  în  domeniul  utilizarii  unor instrumente  moderne  de  predare-învăţare - evaluare  pentru  disciplinele  matematice, în  vederea  creării  de competente performante si practice pentru piata muncii

Proiect POSDRU/56/1.2/S/32768

director de proiect:  prof. univ. dr. Gh. Barbu

Partener

Valoare -532500 lei

SenDiS: “Conceptia, proiectarea si implementarea unui sistem general de dezambiguizare cu aplicaţie pentru limba romana si engleza

Finanţat din fonduri structurale, http://www.softwinresearch.ro/sendis

director de proiect:  Lect. univ. dr. Ştefănescu Alin

 

Solicitant

-

Macro coeficienti de ordin superior în omogenizare si analiza numerica a organismelor acvatice in lichide vascoase

Grant PN-II-RU-TE-2011-3-0059 cu nr. de contract de finantare 102/05.10.2011

director de proiect: conf.dr. Loredana Balilescu

Solicitant

750.000,00 lei

“Critical point theory and degree theory for relativistic       Laplacians”

PN II / RU - TE - 2011 - 3 - 0157

director de grant conf. univ. dr. BEREANU Cristian

Solicitant

750 000 RON

Tehnici pentru managementul conţinutului digital

TEMACOD,   Grant CNMP 12099/1.10.2008, 2011-2014

director de contract Conf. univ. dr. Smaranda Loredana

Solicitant

-

2013

MuVet (Modelare mUlti-dimensionala VErificare şi Testare)

 proiect cod PN-II-ID-PCE-2011-3-0688,  nr. contract 317/26.10.2011

Director: Prof.univ.dr. Florentin Ipate

Solicitant

206610.46 lei

Valoarea totală a contractului [lei]: 1372560 lei

SenDiS: “Conceptia, proiectarea si implementarea unui sistem general de dezambiguizare cu aplicaţie pentru limba romana si engleza

Finanţat din fonduri structurale, http://www.softwinresearch.ro/sendis

director de proiect:  Prof. univ. dr. Ştefănescu Alin

 

Solicitant

-

Macro coeficienti de ordin superior în omogenizare si analiza numerica a organismelor acvatice in lichide vascoase

Grant PN-II-RU-TE-2011-3-0059 cu nr. de contract de finantare 102/05.10.2011

director de proiect: conf.dr. Loredana Balilescu

Solicitant

750.000,00 lei

“Critical point theory and degree theory for relativistic       Laplacians”

PN II / RU - TE - 2011 - 3 - 0157

director de grant conf. univ. dr. BEREANU Cristian

Solicitant

750 000 RON

Tehnici pentru managementul conţinutului digital

TEMACOD,   Grant CNMP 12099/1.10.2008, 2011-2014

director de contract Conf. univ. dr. Smaranda Loredana

Solicitant

-

2014

MuVet (Modelare mUlti-dimensionala VErificare şi Testare)

), proiect cod PN-II-ID-PCE-2011-3-0688,  nr. contract 317/26.10.2011

Director: Prof.univ.dr. Florentin Ipate

Solicitant

228765.92 lei, Valoarea totală a contractului [lei]: 1372560 lei

Macro coeficienti de ordin superior în omogenizare si analiza numerica a organismelor acvatice in lichide vascoase

Grant PN-II-RU-TE-2011-3-0059 cu nr. de contract de finantare 102/05.10.2011

director de proiect: conf.dr. Loredana Balilescu

Solicitant

750.000,00 lei

Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul National alCalificărilor din Invățământul Superior în vederea îmbunătățirii ofertei educaționale, crearea și implementarea unor instrumente informatice specifice care să asigure extinderea oportunităților de învățare și interacțiunea cu mediul de afaceri (NOVA-CURRICULA)”

Contract POSDRU 156/1.2/G/141632

 

Responsabil Birou Mediere cu mediul de afaceri

Solicitant

-

“Critical point theory and degree theory for relativistic       Laplacians”

PN II / RU - TE - 2011 - 3 - 0157

director de grant prof. univ. dr. BEREANU Cristian

Solicitant

750 000 RON

Tehnici pentru managementul conţinutului digital

TEMACOD,   Grant CNMP 12099/1.10.2008, 2011-2014

director de contract Conf. univ. dr. Smaranda Loredana

Solicitant

-

"Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii a studentilor si absolventilor prin consiliere si plasamente practice"

Proiectul POSDRU160/2.1/5/133020

director de proiect - lect.dr. Nistor Gheorghe

Solicitant

UPIT per 2014 -507335 lei

2015

Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul National alCalificărilor din Invățământul Superior în vederea îmbunătățirii ofertei educaționale (NOVA-CURRICULA)”

Contract POSDRU 156/1.2/G/141632

 

Responsabil Birou Mediere cu mediul de afaceri

Solicitant

-

"Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii a studentilor si absolventilor prin consiliere si plasamente practice"

Proiectul POSDRU160/2.1/5/133020

director de proiect - lect.dr. Nistor Gheorghe

Solicitant

UPIT per 2015 -500000 lei

2016

“Informarea, consilierea și orientarea în carieră a elevilor argeșeni, pentru creșterea accesului la învățământul superior în condiții de echitate și incluziune socială” (AG‑GUIDING‑CAREER)

CNFIS‑FDI‑2016-0037

Responsabil analiză, proiectare și integrare virtuală

Solicitant

Valoare proiect de cercetare UPIT- 275.000 lei

2018

Activităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii în condiţii de nediscriminare şi incluziune social

POCU 106731

Universitatea din Pitești

Solicitant

-

Creșterea competitivității exploatațiilor agricole, în contextul actual al politicii agricole, prin acțiuni de formare profesională și dobândire de cunoștințe în rândul fermierilor

POCU aprobat în 05.02.2018

Universitatea din Pitești

Solicitant

-

MOTIVAȚIE, STABILITATE ȘI COMPETENȚĂ [MSC-EDU]- perspectiva calității formării resursei umane din școli defavorizate

POCU/73/6/6/106918, Cod: POCU/73/6/6/

beneficiar: Grupul pentru Integrare Europeană, domeniul stiintific: Axa prioritară (AP) 6. Educație si competențe, OS 6.6. „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluziv, activități de formare și responsabil program „Soluții de e-learning pentru formarea specialiștilor în educație”, 2018-2019, parteneri: UPIT, ISJ Covasna și Mureș

Solicitant

-

TEHNOLOGII DE FABRICARE INTELIGENTE PENTRU PRODUCTIA AVANSATĂ A PIESELOR DIN INDUSTRIILE DE AUTOMOBILE ȘI AERONAUTICĂ (TFI PMAIAA)

Cod: Programul P1 - Dezvoltarea sistemului naţional de Cercetare-Dezvoltare Axa prioritară 2 -Subprogramul 1.2 - Performanţă institutională. Proiecte de dezvoltare instituţională - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI

beneficiar: Univ. "V. Alecsandri" din Bacau, Universitatea din Piteşti, STANESCU NICOLAE DORU & alți colaboratori

Partener

Valoare UPIT: 306675.00 lei

2019

Empowering Practitioners in Social Work from Rural Communities (EPSWRA)

Cod: Nr proiect: 2018-1-RO01-KA204-049515, beneficiar: Universitatea din Pitesti, anul: 2019, domeniul stiintific: KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good practices / KA204 – Strategic Partnership for Adult Education

Universitatea din Piteşti, CONSTANTIN DORU, RADUT-SELISTE DIANA-VALENTINA, LANGA MARIUS CLAUDIU, TUDOR SOFIA LOREDANA, CIUCUREL MANUELA MIHAELA, BLOJU CRISTINA LOREDANA, GRUIONIU OCTAVIAN CRISTINEL, DOBRE RADUCU RAZVAN, CIUCA SIMONA GABRIELA, NEAGOE LUCIA, DUMITRESCU ANA MARIA

Partener

Valoare proiect - 55335.00 euro

Activităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii în condiţii de nediscriminare şi incluziune social

POCU 106731

Universitatea din Pitești

Solicitant

-

TEHNOLOGII DE FABRICARE INTELIGENTE PENTRU PRODUCTIA AVANSATĂ A PIESELOR DIN INDUSTRIILE DE AUTOMOBILE ȘI AERONAUTICĂ (TFI PMAIAA)

Cod: Programul P1 - Dezvoltarea sistemului naţional de Cercetare-Dezvoltare Axa prioritară 2 -Subprogramul 1.2 - Performanţă institutională. Proiecte de dezvoltare instituţională - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI

beneficiar: Univ. "V. Alecsandri" din Bacau, Universitatea din Piteşti, STANESCU NICOLAE DORU & alți colaboratori

Partener

Valoare UPIT: 306675.00 lei

MOTIVAȚIE, STABILITATE ȘI COMPETENȚĂ [MSC-EDU]- perspectiva calității formării resursei umane din școli defavorizate

POCU/73/6/6/106918, Cod: POCU/73/6/6/

beneficiar: Grupul pentru Integrare Europeană, domeniul stiintific: Axa prioritară (AP) 6. Educație si competențe, OS 6.6. „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluziv, activități de formare și responsabil program „Soluții de e-learning pentru formarea specialiștilor în educație”, 2018-2019, parteneri: UPIT, ISJ Covasna și Mureș

Solicitant

-

2020

Empowering Practitioners in Social Work from Rural Communities (EPSWRA)

Nr proiect: 2018-1-RO01-KA204-049515, Cod: Erasmus +, beneficiar: upit, anul: 2020, domeniul stiintific: KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good practices / KA204 – Strategic Partnership for Adult Education

Universitatea din Piteşti, DUMINICA DELIA RODICA, CIUCUREL MANUELA MIHAELA, GRUIONIU OCTAVIAN CRISTINEL, DOBRE RADUCU RAZVAN, CIUCA SIMONA GABRIELA, NEAGOE LUCIA, DUMITRESCU ANA MARIA, DARIE NADINA IONELA, IONESCU CLAUDIU EDUARD, STAN ANDREEA, CONSTANTIN DORU, BADULESCU ANDREEA

Partener

valoare: 0.00, 2020

Dezvoltarea infrastructurii suport pentru internaționalizare - UPIT

Cod: Proiecte FDI, beneficiar: Universitatea din Pitesti, anul: 2020, domeniul stiintific: Internaționalizarea învățământului superior din România

Universitatea din Piteşti, MIROIU MARIA, BLOJU CRISTINA LOREDANA, GEORGESCU CORINA AMELIA, STINGA IONELA VALENTINA, VOICULESCU LILIANA, MIRON CRISTINA, SERBANICA FLORINELA, MIROIU MARIA, LEMNARU ANA CRISTINA

Solicitant

valoare: 225000.00

FLASHMINDS

Cod: ERASMUS KA2, beneficiar: EDULOG, anul: 2020, domeniul stiintific: Educație școlară

Universitatea din Piteşti, DUMITRU CRISTINA, STAN MARIA MAGDALENA, LANGA MARIUS CLAUDIU, BUCUROIU FLORENTINA, CUCEANU AURELIA MADALINA, CONSTANTIN DORU, STEFAN FLORENTINA ALINA

Partener

valoare: 286590.00, 2020

Tranziția de la școală la piața muncii prin stagii de practică și intreprinderi simulate

POCU ID 131005 / 2019-2022

Universitatea din Piteşti, Popescu Doru Anastasiu, Constantin Doru, Ștefan Alina Florentina

Solicitant

-

Activități și măsuri integrate de asistență educațională, consiliere antreprenorială și mentorat

POCU ID 125165 / sprijin financiar pentru creșterea accesului și participării la învățământul terțiar în regiunea Sud-Muntenia în condiții de nediscriminare și echitate socială (ACTIV PRO-UPit), 2019-2022

Universitatea din Piteşti, Popescu Doru Anastasiu, Constantin Doru, Tudose Cristina

Solicitant

-

„Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”, Titlul proiectului: „Inserția pe piața muncii - vectorul învățământului terțiar”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: “Educaţie şi competenţe”, Cod apel: POCU/320/6/21/ - Cod SMIS 2014+: 121221

Beneficiar: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava – lider de parteneriat, Parteneri: Universatea din Piteşti -P1, Universitatea de Vest din Timişoara -P2, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău -P3 (Heroiu (Georgescu) Raluca Mihaela, Necu (Cumpenașu) Florentina Gisela, Nuică Antonio Mihail, Stănescu (Ștefan) Florentina-Alina, Țuculan (Diaconu) Maria Crina), 2019-2020

Solicitant

-

ROSE - Program educational integrat pentru sprijinirea studenților înmatriculați in primul an de studii care sunt expuși riscului de abandon -

UPITStud-Integrat, 2019-2021

Universitatea din Piteşti, Nuică Antonio, Georgescu Raluca, Andronescu Corneliu, Bălcău Costel, Popescu Doru Anastasiu, Ștefan Florentina Alina, Constantin Doru, Miroiu Maria, Dincă Ionuț,

Solicitant

-

Cercetări privind implementarea Inteligenței Artificiale în proiectarea componentelor de automobile, în vederea fabricației prin 3D Printing/Proiect complex:"Implementarea tehnologiilor aditive în fabricarea componentelor complexe şi suprasolicitate”

Cod: PCCDI, anul: 2020, domeniul stiintific: Tehnologii noi și emergente, Detalii: Proiectul complex “Implementarea tehnologiilor aditive în fabricarea componentelor complexe şi suprasolicitate”, Cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0224, contract nr. 77 PCDI/2018, Proiectul component Cercetări privind implementarea Inteligenței Artificiale în proiectarea componentelor de automobile, în vederea fabricației prin 3D Printing

STANESCU NICOLAE DORU, RIZEA ALIN DANIEL, STANESCU NICOLAE DORU, IORDACHE DANIELA MONICA, ANGHEL DANIEL CONSTANTIN, TABACU STEFAN LUCIAN, NITU EDUARD LAURENTIU, PLAIASU ADRIANA GABRIELA, Besliu-Gherghescu  Maria-Luiza
 

Solicitant

valoare: 238526.00

 

 

6. Manifestări științifice organizate în cadrul centrului de cercetare

6.1. Perioada 2008-2011

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Perioada de desfăşurare

 

The 3rd General AMAMEF Conference Advances in Mathematical Finance

5-10 mai 2008

 

Sesiunea de comunicari stiintifice pentru studenţi

24-25 mai 2008

 

International Conference on Complex Analysis and Related Topics,the 11th Romanian - Finnish Seminar

14-19 august 2008

 

Potential Analysis: Third Workshop Series on Mathematics

15 octombrie 2008

 

Concursul anual al rezolvitorilor revistei Gazeta matematică

14-18 august 2008

 

Sesiunea de comunicări Ştiinţifice pentru studenţi

15-16 mai 2009

 

The First Doctoral Student Workshop

23 mai 2009

 

Concursul anual al rezolvitorilor revistei Gazeta matematică

14-18 august 2009

 

Tenth Workshop on Membrane Computing – WMC10

24-27 august 2009

 

Sesiunea de comunicări Ştiinţifice pentru studenţi

7-8 mai 2010

 

The Second Doctoral Student Workshop

8-9 mai 2010

 

Sesiunea de comunicări Ştiinţifice pentru studenţi

13-14 mai 2011

 

The Third Doctoral Student Workshop

14-15 mai 2011

 

Sesiunea de comunicări Ştiinţifice pentru studenţi

13-14 mai 2011

 

6.2. Perioada 2002-2016

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Perioada defăşurării

Număr de secţiuni

Programe de studii implicate

Număr de lucrări susţinute

Anul 2012

 

Sesiunea de comunicări științifice studențești

mai 2016

4

4

60

 

Doctoral Workshop in Computer Science

mai 2016

6

1

7

 

Doctoral Workshop in Mathematics

mai 2016

2

1

6

Anul 2013

 

Sesiunea de comunicări științifice studențești

mai 2016

4

4

50

 

Doctoral Workshop in Computer Science

mai 2016

6

1

7

 

Doctoral Workshop in Mathematics

mai 2016

2

1

8

Anul 2014

 

Sesiunea de comunicări științifice studențești

mai 2016

4

4

70

 

Doctoral Workshop in Computer Science

mai 2016

6

1

6

 

Doctoral Workshop in Mathematics

mai 2016

2

1

7

Anul 2015

 

Sesiunea de comunicări științifice studențești

mai 2016

4

4

60

 

Doctoral Workshop in Computer Science

mai 2016

6

1

7

 

Doctoral Workshop in Mathematics

mai 2016

2

1

9

Anul 2016

 

WAC&WS / Web Applications Contest and

Workshop for Students

mai 2016

2

6

30

 

Sesiunea de comunicări științifice studențești

mai 2016

4

4

80

 

Doctoral Workshop in Computer Science

mai 2016

6

1

5

 

Doctoral Workshop in Mathematics

mai 2016

2

1

9

6.3. Perioada 2011-2021

 

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Perioada de desfăşurare

Locul de desfăşurare

Domeniul abordat

Site-ul manifestării

1.

Sesiunea de comunicări

Ştiinţifice pentru studenţi

mai 2011

Universitatea din Piteşti

Matematică şi informatică

http://fmi.upit.ro/scss/scss_2011.htm?i=2399

2.

The Third Doctoral Student Workshop

mai 2011

Universitatea din Piteşti

Matematică şi informatică

http://fmi.upit.ro/dsw/DSW_2011.htm?i=2415

3.

Sesiunea de comunicări

Ştiinţifice pentru studenţi

mai 2011

Universitatea din Piteşti

Matematică şi informatică

-

4.

Sesiunea de comunicări

Ştiinţifice pentru studenţi

mai 2012

Universitatea din Piteşti

Matematică şi informatică

-

5,.

The Fourth Doctoral Student Workshop

mai 2012

Universitatea din Piteşti

Matematică şi informatică

http://fmi.upit.ro/DSW/DSW_2012.htm

6.

  The 5th Workshop Series on Mathematics

 

octombrie 2012

Universitatea din Piteşti

PDEs and Stochastic Processes

http://imar.ro/PDE&StoPr-Pitesti12/conf.php

7.

The Fifth Doctoral Student Workshop

mai 2013

Universitatea din Piteşti

Matematică şi informatică

http://fmi.upit.ro/dsw/dsw_2013.htm

8.

Sesiunea de comunicări

Ştiinţifice pentru studenţi

mai 2013

Universitatea din Piteşti

Matematică şi informatică

http://fmi.upit.ro/~scss/

9.

Sesiunea de comunicări științifice studențești

mai 2014

Universitatea din Piteşti

Matematică şi informatică

http://fmi.upit.ro/~scss/

10.

Doctoral Workshop in Computer Science

mai 2014

Universitatea din Piteşti

Informatică

http://fmi.upit.ro/dsw/dsw_2014.htm

11.

Doctoral Workshop in Mathematics

mai 2014

Universitatea din Piteşti

Matematică

http://fmi.upit.ro/dsw/dsw_2014.htm

12.

Sesiunea de comunicări științifice studențești

mai 2015

Universitatea din Piteşti

Matematică şi informatică

http://fmi.upit.ro/~scss/

13.

Doctoral Workshop in Computer Science

mai 2015

Universitatea din Piteşti

Informatică

http://fmi.upit.ro/dsw/dsw_2015.htm

14.

Doctoral Workshop in Mathematics

mai 2015

Universitatea din Piteşti

Matematică

http://fmi.upit.ro/dsw/dsw_2015.htm

15.

Sesiunea de comunicări științifice studențești

mai 2016

Universitatea din Piteşti

Matematică şi informatică

http://fmi.upit.ro/~scss/

16.

Doctoral Workshop in Computer Science

mai 2016

Universitatea din Piteşti

Informatică

http://fmi.upit.ro/dsw/dsw_2016.htm

17.

Doctoral Workshop in Mathematics

mai 2016

Universitatea din Piteşti

Matematică

http://fmi.upit.ro/dsw/dsw_2016.htm

18.

WAC&WS / Web Applications Contest and Workshop for Students

aprilie 2016

Universitatea din Piteşti

Informatică

http://dopopan.ro/wacws/index.html

19.

The 6th Workshop Series on Mathematics

iunie 2016

Universitatea din Piteşti

Matematică

https://www.upit.ro/ro/academia- /departamentul-matematica-informatica2

20.

WAC&WS / Web Applications Contest and Workshop for Students

mai 2017

Universitatea din Piteşti

Informatică

http://dopopan.ro/wacws2017/indexWAC.html

21.

Concursul “Programming Day”

mai 2017

Universitatea din Piteşti

Informatică

http://dopopan.ro/wacws2017/indexDay.html

22.

Sesiunea de comunicări științifice studențești

mai 2017

Universitatea din Piteşti

Matematică şi informatică

https://www.upit.ro/ro/academia- /manifestari-tiintifice-pentru-studeni-masteranzi-i-doctoranzi2

23.

Doctoral Workshop in Computer Science

mai 2017

Universitatea din Piteşti

Informatică

https://www.upit.ro/ro/academia- /informaii-pentru-studeni2

24.

Doctoral Workshop in Mathematics

mai 2017

Universitatea din Piteşti

Matematică

https://www.upit.ro/ro/academia- /informaii-pentru-studeni2

25.

Workshop of the Scientific Research Center Computational Models and Programming Methodologies

WSRC-CMPM 2017

Decembrie 2017

Universitatea din Piteşti

Matematică-Informatică

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/departamente-la-nivelul-facultatii-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/departamentul-matematica-informatica2/cercetare-tiinifica2/manifestari-tiinifice2

26.

Ziua Porților
Deschise la DMI UPIT

noiembrie 2018

Universitatea din Piteşti

Informatică

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/departamente-la-nivelul-facultatii-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/departamentul-matematica-informatica2

27.

Workshop of the Scientific Research Center Computational Models and Programming Methodologies

WSRC-CMPM 2018

December 2018

Universitatea din Piteşti

Matematică și Informatică

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/departamente-la-nivelul-facultatii-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/departamentul-matematica-informatica2

28.

WAC&WS

Web Applications Contest and Workshop for Students

mai 2018

Universitatea din Piteşti

Informatică

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/departamente-la-nivelul-facultatii-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/departamentul-matematica-informatica2

29.

Programming Day for High School, May 2018

mai 2018

Universitatea din Piteşti

Informatică

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/departamente-la-nivelul-facultatii-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/departamentul-matematica-informatica2

30.

Sesiunea de comunicări științifice studențești

mai 2018

Universitatea din Piteşti

Matematică și Informatică

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/departamente-la-nivelul-facultatii-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/departamentul-matematica-informatica2

31.

Doctoral Workshop in Computer Science

mai 2018

Universitatea din Piteşti

Informatică

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/departamente-la-nivelul-facultatii-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/departamentul-matematica-informatica2

32.

Doctoral Workshop in Mathematics

mai 2018

Universitatea din Piteşti

Matematică

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/departamente-la-nivelul-facultatii-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/departamentul-matematica-informatica2

Imagini reprezentative

 

Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.