Faculty: Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Program de studii: Managementul logisticii
Domeniul de licență/master: Master
Durata studiilor: 1,5 ani (3 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate:
- locuri cu taxă:

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Rizea Alin - Daniel - alin.rizea@upit.ro
Directorul de department: ANGHEL DANIEL-CONSTANTIN - daniel.anghel@upit.ro

Semestrul I, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Cunoaşterea resurselor logisticii
   - Metode şi instrumente de management în logistică
   - Gestiunea producţiei şi a stocurilor
   - Managementul lanțului logistic (SCM)
   - Practică profesională I
Discipline facultative (liber alese)
   - Franceza tehnico-ştiintifică 1
   - Engleza tehnico-ştiintifică 1

Semestrul II, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Gestiunea integrată a producţiei
   - Organizarea fluxurilor logistice
   - Ergonomia echipamentelor logistice
   - Modelarea și simularea sistemelor de producție
   - Etică și integritate academică
   - Practica profesionala 2
Discipline opţionale (la alegere)
   - Proprietate industriala
   - Calitatea şi auditul proceselor
Discipline facultative (liber alese)
   - Franceza tehnico-ştiinţifică 2
   - Engleza tehnico-ştiintifică 2

Semestrul III, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Organizarea depozitelor
   - Organizarea transportului și a distribuției
   - Fiabilitatea și mentenanţa echipamentelor de producţie
   - Tendințe și dezvoltări în logistică
   - Elaborarea lucrarii de disertate
   - Practica pentru elaborarea lucrării de disertație
Discipline opţionale (la alegere)
   - Managementul proiectelor logistice
   - Metode de îmbunătățirea continuă a fluxurilor logistice
Discipline facultative (liber alese)
   - Susținere examen de disertație

Total

- Puncte de credit: 90
- Ore/săpt.: 14

arrow_upward share