Faculty: Facultatea de Științe Economice și Drept
Program de studii: Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii de ospitalitate
Domeniul de licență/master: Master
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate:
- locuri cu taxă:

Responsabili

Decan: Prof. univ. dr. Chelaru Eugen - eugen.chelaru@upit.ro
Directorul de department: DEPT_DMAA - daniela.mihai@upit.ro

Semestrul I, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Managementul schimbării și dezvoltării în servicii
   - Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri
   - Dreptul muncii şi securitatea consumatorului
   - Simulări decizionale în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Tehnici şi instrumente de diagnosticare şi evaluare a afacerii
   - Finanţe corporative
   - Turism durabil, ecoturism şi ecoetichetare în turism
   - Politici și strategii în comerțul intern și internațional
   - Tehnici şi instrumente de planificare şi dezvoltare a afacerii
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Conducerea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate
   - Strategii şi politici comerciale în turism şi servicii de ospitalitate
   - Etică și integritate academică
   - Strategii de dezvoltare a sectorului terţiar
   - Practică de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Managementul recompenselor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate
   - Managementul proiectelor pentru afaceri în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate
Discipline facultative (liber alese)
   - Strategii, metode şi tehnici de dezvoltare a vânzărilor
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 12 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Strategii şi politici de resurse umane în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate
   - Strategii concurenţiale în afaceri
   - Politici în turismul mondial
   - Metodologia cercetării științifice în vederea elaborării lucrării de disertație
   - Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație
   - Susţinerea şi promovarea examenului de disertație
Discipline opţionale (la alegere)
   - Strategii de management în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate
   - Strategii în asigurarea și gestiunea resurselor materiale
Discipline facultative (liber alese)
   - Start-up și antreprenoriat în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire, Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-20

Stagii practica

- Practică de specialitate
- Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație

arrow_upward share