Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Program de studii: Tendințe actuale ale limbii și literaturii române
Domeniul: Filologie
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 50
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf.univ.dr. Bărbulescu Constantin Augustus - constantin.barbulescu@upit.ro
Directorul de department: DUMITRU ADINA ELENA - adina.dumitru@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teorii moderne în lingvistică
   - Teorie şi metodă în ştiinţa literaturii
   - Metode şi tehnici în lexicologia actuală
   - Tendinţe în poezia şi proza sec. al XX-lea
   - Probleme controversate de gramatică
   - Direcţii noi în critica literară
   - Tehnica cercetării ştiinţifice
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Pragmalingvistica
   - Pragmatica textului literar
   - Morfosintaxa limbii române contemporane
   - Tendinţe în poezia şi proza sec. al XX-lea
   - Probleme controversate de gramatică
   - Arte poetice din secolul al XX-lea
Discipline opţionale (la alegere)
   - Gramatica argumentaţiei (Tehnici de argumentare)
   - Retorică
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Morfosintaxa limbii române contemporane
   - Tendinţe în poezia şi proza sec. al XX-lea
   - Gramatici generative şi computaţionale
   - Postmodernismul românesc
   - Expresivitatea limbii române literare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Orientări în sociolingvistica actuală
   - Psiholingvistică şi comunicare
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1(se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Tendinţe în poezia şi proza sec. al XX-lea
   - Evoluţia dramaturgiei în perioada actuală
   - Tendinţele actuale ale limbii române
   - Expresivitatea limbii române literare
   - Practica de specialitate
   - Practica pentru elaborarea lucrării de disertație
Discipline opţionale (la alegere)
   - Atelier: Reviste şi curente literare
   - Proza şi Gulag în spaţiul literar românesc
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire, Nivelul II
Discipline facultative (liber alese)
   - Sustinerea lucrarii de disertatie

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-20

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Practica pentru elaborarea lucrării de disertație

arrow_upward add_shopping_cart share