Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Program de studii: Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Laurentiu IONESCU - laurentiu.ionescu@upit.ro
Directorul de department: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe ȘERBAN - serban@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modelarea și simularea proceselor și sistemelor
   - Microsisteme cu microprocesoare și microcontrolere pentru conducerea proceselor
   - Informatică industrială
   - Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare
   - Etică și integritate academică
   - Cercetare științifică și practică S1
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba engleza tehnica I
   - Limba franceza tehnica I

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Senzori și actuatoare în procese industriale
   - Achizitia, prelucrarea digitala și transmisia de imagini
   - Procesarea digitală a semnalelor pentru conducerea proceselor
   - Sisteme de comunicații industriale
   - Cercetare științifică și practică S2
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba engleza tehnica II
   - Limba franceza tehnica II

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Sisteme de control în timp real
   - Sisteme cu inteligență artificială pentru conducerea proceselor
   - Securitatea informației în conducerea proceselor
   - Cercetare științifică și practică S3
Discipline opţionale (la alegere)
   - Proiectarea de aplicaţii cu Automate programabile
   - Sisteme industriale de automatizare cu PLC
Discipline opţionale (la alegere)
   - Strategii de optimizare și control pentru sisteme hibride de putere
   - Structuri de control și acționare pentru conducerea proceselor

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Cercetare științifică și practică S4
   - Practică pentru elaborarea lucrării de disertație
   - Elaborare lucrare de disertație
Discipline facultative (liber alese)
   - Susținere și promovare lucrare de disertaţie

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

Stagii practica

- Cercetare științifică și practică S1
- Cercetare științifică și practică S2
- Cercetare științifică și practică S3
- Cercetare științifică și practică S4
- Practică pentru elaborarea lucrării de disertație
- Elaborare lucrare de disertație

arrow_upward add_shopping_cart share