Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Program de studii: Sisteme de conversie a energiei - 4 sem
Domeniul: Inginerie electrică
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 50
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Laurentiu IONESCU - laurentiu.ionescu@upit.ro
Directorul de department: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SERBAN - gheorghe.serban@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Chestiuni speciale de electrotehnica
   - Tehnici CAD in inginerie electrica
   - Sisteme de control pentru surse regenerabile
   - Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare
   - Etica si integritate academica
   - Practică profesională 1
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba engleza tehnica I
   - Limba franceza tehnica I

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modelarea si simularea sistemelor de conversie a energiei
   - Sisteme fotovoltaice
   - Sisteme eoliene
   - Calitatea energiei
   - Practica profesionala 2
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba engleza tehnica II
   - Limba franceza tehnica II

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Sisteme hibride de energie electrica
   - Practica profesionala 3
Discipline opţionale (la alegere)
   - Auditul energetic al sistemelor de conversie a energiei
   - Managementul energetic al sistemelor de conversie a energiei
Discipline opţionale (la alegere)
   - Senzori si retele senzoriale inteligente
   - Informatica industriala
Discipline opţionale (la alegere)
   - Perturbatii si emisii electromagnetice in sisteme electroenergetice
   - Sisteme de stocare magnetica a energiei

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Cercetare ştiinţifică
   - Practica pentru elaborarea lucrării de disertație
   - Elaborarea lucrarii de disertate
Discipline facultative (liber alese)
   - Sustinerea si Promovarea lucrării de disertaţie

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

Stagii practica

- Practică profesională 1
- Practica profesionala 2
- Practica profesionala 3
- Cercetare ştiinţifică
- Practica pentru elaborarea lucrării de disertație
- Elaborarea lucrarii de disertate

arrow_upward add_shopping_cart share