Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Performanţă în sport
Domeniul: Știința sportului și educației fizice
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Fleancu Julien Leonard - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: conf. univ. dr .Mihailescu Liviu - .liviu.mihailescu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Organizare și conducere în sportul competițional
   - Etică și integritate academică
   - Pregătire specializată într-o disciplină sportivă 1 (A, B, H, V, F, J, N,D)
   - Orientări metodologice moderne în antrenamentul sportiv
Discipline opţionale (la alegere)
   - Capacitatea de performantă
   - Rationalizare și standardizare în sportul de performanță
Discipline opţionale (la alegere)
   - Teoria sportului
   - Coaching și performanța în sport
Discipline facultative (liber alese)
   - Activități complementare, liosir
   - Rafting, canoiyng
   - Escaladă
   - Fiziologia efortului sportiv
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților (Psycho-pedagogy of adolescents, young people and adults)
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale (Design and management of educational programs)

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metode și tehnici de pregătire musculară aplicată
   - Nutriție și alimentație
   - Metodologia cercetării performanței sportive
   - Pregătire specializată într-o disciplină sportivă 2 ( A,B,H, V, F, J, N, D)
   - Practica de specialitate Aplicatii metodologice ale antr. sp. pe grupe la copii si juniori
Discipline opţionale (la alegere)
   - Teoria competitiei
   - Dirijarea efortului în antrenament și competiție
Discipline opţionale (la alegere)
   - Strategii de realizare a programelor de pregătire în sportul de performanță
   - Psiho-sociologia grupurilor sportive
Discipline facultative (liber alese)
   - Metodica antrenamentului pe ramură de sport (atletism, baschet, caiac, dans sportiv, fotbal, handbal, judo, înot, schi, tenis, volei)
   - Terapii neconvenționale de refacere
   - Psihologia sportului
   - Bazele generale ale antrenamentului sportiv
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Ergofiziologie
   - Fundamente biomecanice in analiza comportamentului motric
   - Pregătire specializată într-o disciplină sportivă III (A, B, H, V, F, J, N,D)
   - Integrare socială prin activități sportive
   - Elaborarea lucrării de disertație
Discipline opţionale (la alegere)
   - Educație pentru sănătate și prim ajutor
   - Profilaxia şi recuperarea traumatismelor în sport
Discipline opţionale (la alegere)
   - Dirijarea metodologica a capacității motrice pe ramuri de sport la seniori I
   - Pliometria coordonare:;concepte teoretice și practice
Discipline facultative (liber alese)
   - Metodica antrenamentului pe ramură de sport (atletism, baschet, caiac, dans sportiv, fotbal, handbal, judo, înot, schi, tenis, volei)
   - Stagiu de practică în centre de inițiere în sport
   - Psihopedagogie
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Suportul informational al performanței sportive
   - Planificarea și programarea în antrenamentul sportiv
   - Tehnici și instrumente pentru analiza comportamentului motric
   - Pregătire specializată într-o disciplină sportivă 4 ( A,B,H, V, F, J, N, D)
   - Practica de specialitate Aplicații metodologice ale antrenamentului sportiv la seniori
Discipline opţionale (la alegere)
   - Masurare și evaluare în sport
   - Terapii neconvenționale de refacere
Discipline opţionale (la alegere)
   - Dirijarea metodologica a capacității motrice pe ramuri de sport la seniori II
   - Socializare prin activitati sportive competitionale
Discipline facultative (liber alese)
   - Sporturi extreme
   - Fitness
   - Sustinerea lucrarii de disertatie
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire, Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14-16

Stagii practica

- Practica de specialitate Aplicatii metodologice ale antr. sp. pe grupe la copii si juniori
- Elaborarea lucrării de disertație
- Practica de specialitate Aplicații metodologice ale antrenamentului sportiv la seniori

arrow_upward add_shopping_cart share