Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Organizare și conducere în sport
Domeniul: Știința sportului și educației fizice
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 75
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Fleancu Julien Leonard - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: conf. univ. dr. Liviu Emanuel MIHĂILESCU - liviu.mihailescu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria antrenamentului sportiv
   - Gestionarea resurselor umane in sport
   - Obiectul şi instrumentele conducerii în sport
   - Comunicare în Știința Sportului și Educației Fizice
   - Etică și integritate academică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Cercetare stiintifica specifica organizarii si conducerii in sport
   - Managementul industriei sportive
Discipline facultative (liber alese)
   - Proiectare plan de afaceri
   - Start up in servicii sportive
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale*

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Impresariat sportiv
   - Limba engleză
   - Determinanţi psiho-sociologici ai conducerii în sport
Discipline opţionale (la alegere)
   - Orientări şi concepte moderne de organizare şi conducere în sport
   - Legile sportului si practica
Discipline opţionale (la alegere)
   - Organizarea şi conducerea sistemelor şi proceselor în sport
   - Sportul international si eveniment
Discipline opţionale (la alegere)
   - Management comparat in sport
   - Sustinerea discursului in public
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul proiectelor in sport
   - Marketing in vanzarea serviciilor sportive
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului si dezcoltari in didactica specializarii (invatamant liceal, postliceal, dupa caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Normativitatea sportului
   - Mediul şi cultura organizaţională în sport
   - Organizarea şi conducerea în sportul competiţional
   - Practica elaborării disertaţiei
   - Aplicatii practice în organizatiile sportive publice
Discipline opţionale (la alegere)
   - Organizarea şi conducerea evenimentelor sportive
   - Afacerile si economia sportului
Discipline opţionale (la alegere)
   - Metode si tehnici de conducere in sport
   - Strategii de proiectare in sport
Discipline opţionale (la alegere)
   - Sport Marketing
   - Prospectarea inteligenta a pietei sportului
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată)

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Antreprenoriat în sport
   - Sisteme de conducere în sport
   - Istorie şi olimpism
   - Tehnici informatice în sport
   - Aplicatii practice în organizatiile sportive private
   - Stagiu de practică evenimente sportive
Discipline opţionale (la alegere)
   - Conducere şi gestionare de proiecte
   - Modele de afaceri si planuri de afaceri
Discipline opţionale (la alegere)
   - Politici publice in sport
   - Stilul de viata al consumatorului de sport
Discipline facultative (liber alese)
   - Relatii publice in sport
   - Sustinerea discursurilor in public
   - Promovarea lucrării de disertaţie
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Examen de absolvire - Nivelul II
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14-16

Stagii practica

- Practica elaborării disertaţiei
- Aplicatii practice în organizatiile sportive publice
- Aplicatii practice în organizatiile sportive private
- Stagiu de practică evenimente sportive

arrow_upward add_shopping_cart share