Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Program de studii: Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual
Domeniul: Teologie
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 50
- locuri subvenționate: 2

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Constantin Augustus BĂRBULESCU - constantin.barbulescu@upit.ro
Directorul de department: Pr. conf. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA - gheorghe.girbea@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Limbajul mimico-gestual românesc
   - Simbolistica semnelor
   - Gramatica limbajului mimico-gestual românesc
   - Etică şi integritate academică
   - Fundamentele biblice
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Teoria şi practica traducerii
   - Comunicare non-verbală
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba engleză – curs practic
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Limbajul mimico-gestual românesc
   - Simbolistica semnelor
   - Gramatica limbajului mimico-gestual românesc
   - Limbajul mimico-gestual american
   - Teologia sistematică şi simbolică
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Istoria limbajului mimico-gestual
   - Tehnici de argumentare
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba engleză – curs practic
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Limbajul mimico-gestual românesc
   - Simbolistica semnelor
   - Gramatica limbajului mimico-gestual românesc
   - Persoana surdă – cultură şi comunitate
   - Misiune şi Slujire
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Coregrafia gestuală (cor – teatru)
   - Manipularea prin limbaj
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba engleză – curs practic
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Limbajul mimico-gestual românesc
   - Simbolistica semnelor
   - Gramatica limbajului mimico-gestual
   - Statutul interpretului de limbaj mimico-gestual
   - Interpretarea simultană şi consecutivă
   - Elaborarea lucrării de disertaţie
   - Susţinere lucrare disertaţie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Coregrafia gestuală (cor – teatru)
   - Gesturi şi comunicare culturală
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba engleză – curs practic
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire, Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-20

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Elaborarea lucrării de disertaţie

arrow_upward add_shopping_cart share