Facultatea de Științe Economice și Drept
Program de studii: Managementul strategic al resurselor umane
Domeniul: Management
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 80
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Prof. univ. dr. habil. Daniela P}RVU - daniela.pirvu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Daniela MIHAI - daniela.mihai@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Piața forței de muncă în context european
   - Resursele umane și schimbarea organizațională
   - Managementul comparat al resurselor umane
   - Tehnici de comunicare și negociere
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Simulări decizionale privind gestiunea resurselor umane
   - Strategii și politici de resurse umane
   - Organizarea ergonomică a muncii
   - Managementul grupurilor de muncă
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metode și tehnici de evaluare a resurselor umane
   - Managementul carierei. Eurocariere
   - Cercetări cantitative și calitative utilizate în managementul resurselor umane
   - Practică de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Managementul cercetării și planificării resurselor umane și materiale
   - Metode de stimulare a creativității în managementul resurselor umane
Discipline facultative (liber alese)
   - Migrația internațională a forței de muncă
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Cultura organizaţională
   - Managementul proiectelor de dezvoltare a resurselor umane
   - Managementul recompenselor
   - Metodologia cercetării științifice în vederea elaborării lucrării de disertație
   - Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie
   - Susţinerea şi promovarea examenului de disertație
Discipline opţionale (la alegere)
   - Dreptul comunitar al muncii şi securităţii sociale
   - Jurisdicția muncii şi asigurărilor sociale
Discipline facultative (liber alese)
   - Auditul resurselor umane
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire: nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-20

Stagii practica

- Practică de specialitate
- Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie

arrow_upward add_shopping_cart share