Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Program de studii: Consiliere în asistenţa socială
Domeniul: Asistenţă socială
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 75
- locuri subvenționate: 10

Responsabili

Decan: Conf. univ.dr. Langa Marius-Claudiu - claudiu.langa@upit.ro
Directorul de department: MANUELA CIUCUREL - ancaciucurel@yahoo.com

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teorii clasice și moderne în asistența socială
   - Teorii psihosociale în consiliere
   - Etică și integritate academică/Academic Writing
   - Promovarea sănătății. Educație pentru sănătate
   - Practică: Elaborarea, implementarea și evaluarea proiectelor de consiliere în asistența socială.
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Servicii de asistență și consiliere în mediile educaționale
   - Servicii de consiliere pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora
   - Practică: Elaborarea, implementarea și evaluarea proiectelor de consiliere în asistența socială.
Discipline opţionale (la alegere)
   - Servicii de asistență și consiliere pentru persoanele vârstnice
   - Managementul stresului și implicațiile socio-umane în procesul consilierii
Discipline opţionale (la alegere)
   - Drept social
   - Copiii, criminalitatea şi justiția: drepturi şi responsabilități
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Consilierea și asistența socială a persoanelor marginalizate
   - Consilierea și asistența socială a persoanelor cu adicții
   - Practica aplicată în serviciile de consiliere şi asistenţă socială. Internship într-o organizaţie de profil
Discipline opţionale (la alegere)
   - Stiluri și metode de comunicare în consiliere
   - Comunicare și relaționare în domeniul asistenței sociale
Discipline opţionale (la alegere)
   - Programe de bune practici în prevenirea abuzului și neglijării
   - Modele de politici sociale pentru familii şi vârstnici
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată)

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metode și tehnici de consiliere a copiilor și adolescenților
   - Cuplul și familia în criză. Terapie și consiliere
   - Cercetare socială avansată
   - Practică de elaborare a lucrării de disertație
Discipline opţionale (la alegere)
   - Consilierea grupurilor aflate în dificultate
   - Consiliere și asistență socială cu grupuri specifice de delincvenți
Discipline facultative (liber alese)
   - Susținerea și promovarea lucrării de dizertaţie
Discipline facultative (liber alese)
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Examen de absolvire - Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-16

arrow_upward add_shopping_cart share