Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Biologie medicală
Domeniul: Biologie
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 75
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Liliana Cristina SOARE - cristina.soare@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Biochimie medicală
   - Hematologie și hemostază
   - Managementul calității în laboratoarele medicale
   - Analiza, prelucrarea și interpretarea datelor în biologie și medicină
   - Epidemiologie și igienă
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Bacteriologie medicală
   - Parazitologie medicală
   - Virologie şi imunologie
   - Homeostazie și stres
   - Practica de specialitate (eșalonat în semestrul al doilea sau după sesiunea de examene din vară)
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Genetică și biologie moleculară
   - Oncobiologie
   - Patologie celulară
   - Plante medicinale
   - Practica de specialitate (eșalonat în cursul semestrului)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Microbiologie sanitară
   - Culturi de celule animale
Discipline facultative (liber alese)
   - Noțiuni de fiziologie și fiziopatologie
   - Biotehnologii medicale
   - Infecții cu transmitere sexuală
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Genomică umană
   - Hormoni și disfuncții endocrine
   - Management de proiect
   - Cercetarea ştiinţifică în biologie
   - Stagiu pentru pregătirea disertaţiei (35 orex2 săptămâni - se adaugă celor 12 săptămâni de activități didactice)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Micologie medicală
   - Embriologie și tehnici de fertilizare in vitro
Discipline facultative (liber alese)
   - Principiile terapiei antimicrobiene
   - Toxicologie medicală
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire, Nivelul II
Discipline facultative (liber alese)
   - Susținerea și promovarea disertației

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

Stagii practica

- Practica de specialitate (eșalonat în semestrul al doilea sau după sesiunea de examene din vară)
- Practica de specialitate (eșalonat în cursul semestrului)
- Stagiu pentru pregătirea disertaţiei (35 orex2 săptămâni - se adaugă celor 12 săptămâni de activități didactice)

arrow_upward add_shopping_cart share