Facultatea de Științe Economice și Drept
Program de studii: Administraţie publică și integrare europeană
Domeniul: Ştiinţe administrative
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 75
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Prof. univ. dr. Pirvu Daniela - daniela.pirvu@upit.ro
Directorul de department: Iancu Daniela - daniela.iancu@upit.ro

Semestrul I, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria administrației publice
   - Instituții administrative
   - Instituții europene
   - Finanțe publice aprofundate
   - Practica
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea si managementul programelor educationale
Discipline facultative (liber alese)

Semestrul II, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Regimul juridic al autonomiei locale
   - Administrarea patrimoniului unitătilor administrativ teritoriale
   - Protecția juridică a drepturilor copilului
   - Practica
Discipline opţionale (la alegere)
   - Instituții de drept financiar internațional
   - Control financiar și audit public
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului si dezcoltari in didactica specializarii (invatamant liceal, postliceal, dupa caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Drept administrativ comparat
   - Management strategic în administrația publica
   - Protecția datelor cu caracter personal
   - Cercetare ştiinţifică în științe administrative
   - Etică și integritate academică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Funcția publică în Uniunea Europeană
   - Economie și dezvoltare durabilă
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Politici ;si institutii europene in domeniul protectiei mediului
   - Proceduri administrative europene
   - Achiziții publice
   - Practica de elaborare a lucrarii de disertație
   - Sustinerea lucrarii de disertatie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Publicitate imobiliară
   - Marketing public
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire, Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-20

Stagii practica

- Practica
- Practica de elaborare a lucrarii de disertație

arrow_upward add_shopping_cart share