Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Program de studii: Tehnologia construcţiilor de maşini
Domeniul: Inginerie industrială
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Alin Daniel RIZEA - alin.rizea@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. ing. Daniela Monica IORDACHE - monica.iordache@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
   - Analiză matematică I
   - Chimie
   - Fizică
   - Geometrie descriptivă
   - Știința materialelor
   - Educație fizică și sport I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba franceza I
   - Limba engleză I
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiză matematică II
   - Metode numerice
   - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
   - Desen tehnic
   - Tehnologia materialelor
   - Mecanică I
   - Bazele economiei
   - Educație fizică și sport II
   - Practică de domeniu
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză II
   - Limba franceza II
Discipline facultative (liber alese)
   - Tehnici de documentare-comunicare
Discipline facultative (liber alese)
   - 1 Pedagogie I:Teoria şi metodologia instruirii Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Matematici speciale
   - Infografică
   - Mecanică II
   - Rezistența materialelor I
   - Electrotehnică și mașini electrice
   - Mecanica fluidelor și echipamente hidraulice
   - Economia întreprinderii
   - Educație fizică și sport III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză III
   - Limba franceza III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Comunicare
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Istoria tehnicii
Discipline facultative (liber alese)
   - 1 Pedagogie II:Teoria şi metodologia instruirii Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Rezistenţa materialelor II
   - Organe de mașini I
   - Prelucrări prin așchiere
   - Mecanisme
   - Vibrațiile mașinilor și utilajelor
   - Termotehnică și echipamente termice
   - Electronică şi automatizări
   - Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator
   - Educație fizică și sport IV
   - Practică de domeniu II
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză IV
   - Limba franceza IV
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației
   - Psihologia muncii
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Toleranţe şi control dimensional
   - Organe de mașini II
   - Mașini unelte
   - Proiectarea functionala
   - Proiectare funcțională - proiect
   - Proiectarea asistată de calculator a produselor - sisteme CAD
   - Tratamente termice
Discipline opţionale (la alegere)
   - Metoda elementului finit
   - Tribologie
Discipline facultative (liber alese)
   - Tehnici de prospectare a pietei muncii
   - Comunicare managerială
   - Limba engleza in domeniul profesional I
   - Limba franceza In domeniul profesional I
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Scule așchietoare
   - Scule așchietoare - proiect
   - Managementul calității
   - Dispozitive tehnologice I
   - Sisteme de fabricație cu comandă numerică
   - Tehnologii de prelucrare prin deformare plastică la rece I
   - Tehnologia construcțiilor de mașini I
   - Practica de specialitate
Discipline facultative (liber alese)
   - Metode de muncă în grup
   - Limba engleza in domeniul profesional II
   - Limba franceza In domeniul profesional II
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Semestrul VII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fabricarea pieselor din mase plastice si compozite
   - Tehnologii de prelucrare prin deformare plastică la rece II
   - Tehnologia construcțiilor de mașini II
   - Tehnologia construcțiilor de mașini - proiect
   - Dispozitive tehnologice II
   - Dispozitive tehnologice - proiect
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tehnologii neconventionale
   - Fiabilitate si mentenanta
Discipline opţionale (la alegere)
   - Managementul producţiei şi al operaţiunilor I
   - Logistică
Discipline facultative (liber alese)
   - Ecologie industrială
   - Limba franceza In domeniul profesional III
   - Limba engleza in domeniul profesional III

Semestrul VIII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Tehnologii de montaj
   - Tehnologii de prelucrare prin deformare plastică la rece - proiect
   - Tehnologia produselor din materiale nemetalice
   - Fabricație asistată de calculator - sisteme CAM
   - Cultură organizațională
   - Elaborarea Proiectului de diplomă
   - Practică pentru Proiectul de diplomă
Discipline opţionale (la alegere)
   - Ergonomie
   - Inginerie concurenta
Discipline opţionale (la alegere)
   - Managementul producţiei şi al operaţiunilor II
   - Managementul riscului
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba engleza in domeniul profesional IV
   - Limba franceza In domeniul profesional IV
   - Sustinere si promovare Examen de Diploma

Total

- Puncte de credit: 240
- Ore/săpt.: 26-28

Stagii practica

- Practică de domeniu
- Practică de domeniu II
- Practica de specialitate
- Practică pentru Proiectul de diplomă

arrow_upward add_shopping_cart share