Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Program de studii: Psihologie - conversie profesională
Domeniul: Psihologie
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 100
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ.dr. Langa Marius-Claudiu - claudiu.langa@upit.ro
Directorul de department: CIUCUREL MANUELA MIHAELA - manuela.ciucurel@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fundamentele psihologiei (Introducere în psihologie)
   - Metode de cercetare în psihologie
   - Neuropsihologie
   - Psihologia copilului
   - Psihologie socială
   - Autocunoaştere şi dezvoltare personală
   - Psihologie aplicată în instituţii şcolare - învățământ preșcolar

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fundamentele psihologiei (Mecanisme psihice)
   - Psihologia personalităţii
   - Psihologia adolescentului, adultului și vârstnicului
   - Psihodiagnoza inteligenţei şi a aptitudinilor
   - Psihologia educaţiei
   - Istoria psihologiei
   - Psihologie aplicată în instituţii şcolare - învățământ primar

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Psihopatologia copilului şi adolescentului
   - Psihodiagnoza personalităţii
   - Statistică psihologică şi prelucrarea informatizată a datelor
   - Consiliere și orientare școlară și profesională
   - Psihologia delincvenţei juvenile
   - Managementul resurselor umane
   - Psihologie aplicată în instituţii şcolare - învățământ gimnazial

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Psihologie organizaţională
   - Didactica predării psihologiei
   - Psihologie clinică
   - Psihologia familiei
   - Consilierea şi psihoterapia copilului şi adolescentului
   - Defectologie şi logopedie
   - Psihologie aplicată în instituţii şcolare - învățământ liceal
Discipline facultative (liber alese)
   - Elaborarea și promovarea lucrării de absolvire

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share