Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Matematică - conversie profesională
Domeniul: Matematică
Durata studiilor: 1,5 ani (3 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri cu taxă: 60

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN - doru.constantin@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiză matematică I
   - Algebră I
   - Logică computațională
   - Arhitectura sistemelor de calcul
   - Practica pedagogică

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Geometrie analitică și computațională
   - Analiză matematică II
   - Teoria numerelor
   - Teoria numerelor
   - Didactica specialităţii

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Ecuații diferențiale
   - Analiză reală: teoria măsurii
   - Analiză complexă
   - Calcul numeric
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)*

Total

- Puncte de credit: 90
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share