Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Program de studii: Jurnalism
Domeniul: Ştiinţe ale comunicării
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 40
- locuri subvenționate: 18

Responsabili

Decan: Conf. univ.dr. Langa Marius-Claudiu - claudiu.langa@upit.ro
Directorul de department: CIUCUREL MANUELA MIHAELA - manuela.ciucurel@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Introducere (fundamente ale) în sistemul mass media
   - Introducere (fundamente ale) științele comunicării
   - Genurile presei (presă scrisă)
   - Tehnici de lucru specializate (presă scrisă)
   - Management de proiect și inovare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Organizare de evenimente
   - Comunicare politică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză I
   - Limba franceza I
Discipline facultative (liber alese)
   - Educație fizică și sport I
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metode de cercetare în științele sociale
   - Gândire critică
   - Tehnici de redactare
   - Semiotica
Discipline opţionale (la alegere)
   - Jurnalism aplicat (presă scrisă) 1
   - Jurnalism aplicat (presă online) 1
Discipline opţionale (la alegere)
   - Istoria culturii
   - Instituții politice
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză II
   - Limba franceza II
Discipline facultative (liber alese)
   - Educație fizică și sport I
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I;Fundamentele pedagogiei: Teoria si metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Etica
   - Introducere în relaţii publice
   - Genurile presei (radio)
   - Tehnici de investigare jurnalistică
   - Tehnici de colectare a informațiilor
Discipline opţionale (la alegere)
   - Jurnalism aplicat (presă scrisă) 2
   - Jurnalism aplicat (presă online) 2
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză III
   - Limba franceza III
Discipline facultative (liber alese)
   - Educație fizică
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II - Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Producția de mass-media (radio)
   - Producția în mass-media (TV)
   - Fotojurnalism
   - Tehnici de lucru specializate (radio)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Producția în mass-media (agenții de presă)
   - Producția în mass-media (presă scrisă)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Jurnalism aplicat (radio) 1
   - Jurnalism aplicat (TV) 1
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză IV
   - Limba franceza IV
Discipline facultative (liber alese)
   - Educație fizică
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Genurile presei (online)
   - Introducere în publicitate
   - Genurile presei (TV)
   - Tehnici de lucru specializate (televiziune)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Jurnalism aplicat (radio) 2
   - Jurnalism aplicat (TV) 2
Discipline opţionale (la alegere)
   - Istoria presei
   - Presa și actualitatea
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Deontologie profesională
   - Multimedia
   - Tehnici de lucru specializate (presă online)
   - Producția în mass-media (online)
   - Tehnici de lucru specializate (agenții de presă)
   - Elaborarea și redactarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Legislaţie în domeniul comunicării
   - Comunicare interculturală
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovarea examenului de licenta
Discipline facultative (liber alese)
   - Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) 2
   - Examen de absolvire I
   - Managementul clase de elevi

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 22-28

arrow_upward add_shopping_cart share