Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Program de studii: Asistenţă socială
Domeniul: Asistenţă socială
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 75
- locuri subvenționate: 15

Responsabili

Decan: Conf. univ.dr. Langa Marius-Claudiu - claudiu.langa@upit.ro
Directorul de department: conf. univ. dr. CIUCUREL MANUELA MIHAELA - manuela.ciucurel@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Introducere în Sociologie
   - Introducere în Psihologie
   - Metodologia cercetării în științele sociale
   - Introducere în Asistenta sociala
   - Drept și legislație în Asistenta sociala
   - Prelucrarea statistică a datelor
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză I
   - Limba franceza I
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației
Discipline facultative (liber alese)
   - Educație fizică I

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Psihologie socială
   - Sistemul de Asistenta Sociala
   - Politici sociale
   - Tehnici de comunicare în Asistenta Sociala
   - Dezvoltare umana
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză II
   - Limba franceza II
Discipline opţionale (la alegere)
   - Politici publice
   - Gândire critică
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: -Fundamentele pedagogiei -Teoria şi metodologia curriculumului
Discipline facultative (liber alese)
   - Educație fizică II

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Diagnoza și soluționarea problemelor sociale
   - Teorii și metode de intervenție în Asistenta Sociala (persoana și familie)
   - Demografie și planificare familiala
   - Deontologie profesională
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză III
   - Limba franceza III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Calitatea vieții și politici anti-sărăcie.
   - Drepturile omului și strategii anti discriminare
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II: - Teoria şi metodologia instruirii - Teoria şi metodologia evaluării
Discipline facultative (liber alese)
   - Educație fizică III

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Asistenta Sociala a familiei
   - Psihopatologie și psihoterapie
   - Management de caz.
   - Teorii și metode de intervenție în Asistenta Sociala (grup și comunitate)
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză IV
   - Limba franceza IV
Discipline opţionale (la alegere)
   - Asistenta sociala în Uniunea Europeana
   - Asistenta sociala a șomerilor. Servicii de integrare a persoanelor vulnerabile pe piața muncii.
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etică și integritate academică/Academic Writing
   - Intervenția în criza
   - Psihopedagogie speciala și incluziune educațională
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării
Discipline facultative (liber alese)
   - Educație fizică IV

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Politici de incluziune sociala
   - Managementul și evaluarea programelor de Asistenta Sociala.
   - Asistenta Sociala a persoanelor cu dizabilități
   - Servicii de protecție a copilului.
   - Prevenire și recuperare la persoanele dependente de substanțe.
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Asistenta sociala în sistemul de probațiune
   - Abuz și violenta domestica. Servicii de suport.
Discipline facultative (liber alese)
   - Introducere în economie
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Asistenta Sociala a delincvenților.
   - Asistenta Sociala a persoanelor vârstnice.
   - Asistenta Sociala bazata pe evidente
   - Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență
   - Consiliere în Asistenta Sociala
   - Organizarea și Managementul serviciilor de Asistenta Sociala
Discipline opţionale (la alegere)
   - Asistenta Sociala a persoanelor cu boli cronice și terminale.
   - Supervizare în Asistența Socială
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovarea examenului de licenta
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 22-28

arrow_upward add_shopping_cart share