Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Program de studii: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Alexandria)
Domeniul: Ştiinţe ale educaţiei
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 16
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ.dr. Langa Marius-Claudiu - claudiu.langa@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. STAN Maria Magdalena - magdalena.stan@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fundamentele pedagogiei
   - Fundamentele psihologiei
   - Limba română
   - Literatura română
   - Matematică - învățământ preșcolar
   - Literatura pentru copii
   - Practică observativă primar și preșcolar
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Asistență și protecția drepturilor copilului
   - Tehnici de argumentare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Autocunoaştere şi dezvoltare personală
   - Limba română - ortografie și ortoepie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Educație pentru valorile democratice
   - Muzica pentru copii
   - Educaţie antreprenorială

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria și metodologia instruirii
   - Teoria și metodologia curriculumului
   - Psihologia dezvoltării
   - Limba română
   - Tehnologii de informare și comunicare (aplicații domeniu)
   - Matematica - învățământ primar
   - Practică pedagogică în învăţământul primar şi preşcolar
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Metode și tehnici de învățare eficientă
   - Literatura română pentru învăţământul primar
Discipline opţionale (la alegere)
   - Psihopedagogia creativității
   - Pedagogie comparată
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Educație ecologică
   - Tehnici de analiză literară

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria și metodologia evaluării
   - Fundamentele psihopedagogiei speciale
   - Psihologia personalității
   - Didactica domeniului Limbă și comunicare (învățământ preșcolar)
   - Didactica activităților matematice în învățământ preșcolar
   - Practică pedagogică – învățământ preșcolar
   - Practică pedagogică – învățământ primar
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Sociologia educației
   - Alternative educaționale
Discipline opţionale (la alegere)
   - Educație nonformală și dezvoltare comunitară
   - Etică și integritate academică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Istoria Europei
   - Cultură și civilizație europeană

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metodologia cercetării în științele educației
   - Pedagogia învățământului primar și preșcolar
   - Psihologia educației
   - Didactica limbii și literaturii române - învățământ primar
   - Didactica matematicii în învățământul primar
   - Practică pedagogică – învățământ preșcolar
   - Practică pedagogică – învățământ primar
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Aritmetică
   - Educație interculturală
Discipline opţionale (la alegere)
   - Managementul programelor și proiectelor educaționale
   - Matematică distractivă
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Etnologie și folclor
   - Educație pentru sănătate

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Istoria ideilor/ paradigmelor educaționale
   - Psihopedagogia jocului
   - Muzică și didactica educației muzicale (învățământ preșcolar și primar)
   - Geografie și didactica geografiei
   - Educație plastică și didactica educației plastice (învățământ preșcolar și primar)
   - Istoria și didactica istoriei
   - Științe și didactica domeniului științe (învățământ preșcolar și primar)
   - Integrare și incluziune la vârstele mici (educație timpurie și învățământ primar)
   - Practică pedagogică – învățământ preșcolar
   - Practică pedagogică – învățământ primar
Discipline opţionale (la alegere)
   - Psihopedagogia comunicării
   - Educația copiilor cu cerințe educaționale speciale CES
Discipline opţionale (la alegere)
   - Instruire asistată de calculator
   - Educație pentru valorile democratice
Discipline facultative (liber alese)
   - Strategii de dezvoltare a gândirii critice
   - Literatura universala
   - Comunicare didactică prin tehnici digitale inovative

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Politici educaționale și sociale
   - Educație timpurie
   - Managementul clasei de elevi
   - Didactica domeniului Om și societate (învățământ preșcolar și primar)
   - Didactica educației fizice și psihomotorii (învățământ preșcolar și primar)
   - Didactica educației tehnologice
   - Practică pedagogică – învățământ preșcolar
   - Practică pedagogică – învățământ primar
   - Practică pentru elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Consiliere educațională
   - Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română
Discipline facultative (liber alese)
   - Filosofia pentru copii
   - Psihosociologia familiei
   - Susținerea lucrării de licență

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 24-28

Stagii practica

- Practică pentru elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share