Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Chimie
Domeniul: Chimie
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 25
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Lect. univ. dr. Sorin FIANU - sorin.fianu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiză matematică
   - Fenomene electromagnetice și optice
   - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
   - Chimie generală
   - Chimie analitică – calitativă
   - Educație fizică și sport I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză I
   - Limba franceza I
Discipline facultative (liber alese)
   - Securitatea și sănătatea în muncă
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Algebră liniară și geometrie analitică
   - Bazele chimiei anorganice
   - Chimie analitică – cantitativă
   - Bazele chimiei organice
   - Educație fizică și sport II
Discipline opţionale (la alegere)
   - Fizică moleculară și căldură
   - Fizică atomică și nucleară
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză II
   - Limba franceza II
Discipline facultative (liber alese)
   - Teoria cunoașterii științifice
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Chimia nemetalelor
   - Chimie organică - funcțiuni simple
   - Structura și proprietățile moleculelor
   - Analiză instrumentală
   - Educație fizică și sport III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză III
   - Limba franceza III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etică și integritate academică
   - Redactare și comunicare științifică și profesională
Discipline facultative (liber alese)
   - Chemometrie - principii și aplicații în chimie
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II - Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Chimie organică - funcțiuni mixte și compuși heterociclici
   - Bazele fizico-chimice ale tehnologiei chimice
   - Chimia metalelor
   - Cinetică chimică
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tehnici avansate în analiza instrumentală
   - Tehnici de analiză în urme
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză IV
   - Limba franceza IV
Discipline facultative (liber alese)
   - Educație fizică și sport IV
   - Chimie verde în industria medicală și farmaceutică
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Termodinamică chimică
   - Tehnologie chimică
   - Electrochimie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Chimie coordinativă
   - Compuși organometalici
Discipline opţionale (la alegere)
   - Asigurarea calității și standardizare
   - Chimia mediului
Discipline opţionale (la alegere)
   - Mecanisme de reacție în chimia organică
   - Biochimie
Discipline facultative (liber alese)
   - Tehnologii curate și biotehnologii
   - A doua limbă străină (I)
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Cataliză
   - Chimie nucleară
   - Elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Structura compușilor anorganici
   - Controlul analitic al poluanților mediului
Discipline opţionale (la alegere)
   - Compuși naturali
   - Coloizi
Discipline opţionale (la alegere)
   - Chimia materialelor
   - Compuși macromoleculari
Discipline opţionale (la alegere)
   - Metode cromatografice de analiză
   - Coroziune și protecție anticorozivă
Discipline facultative (liber alese)
   - A doua limbă străină (II)
   - Promovarea lucrării de licenţă
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire - nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 22-28

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share