Colegiul Terțiar Nonuniversitar
Program de studii: Asistent manager unități hoteliere
Domeniul: Turism și alimentație
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 30
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro
Directorul de department: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro

Semestrul I, 15 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Comunicare profesională într-o limbă străină (limba 1)
   - Modulul III - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată (TIC)
   - Modulul IV - Comunicare profesională
   - Modulul VI - Managementul calitatii
   - Modulul VII - Gestionarea activităților curente
   - Modulul XI - Promovarea hotelului

Semestrul II, 15 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Comunicare profesională într-o limbă străină (limba 1)
   - Modulul II - Comunicare profesională într-o limbă străină (limba 2)
   - Modulul V - Managementul proiectelor
   - Modulul VII - Gestionarea activităților curente
   - Modulul IX - Monitorizarea proceselor productive
   - Modulul X - Mediul de afaceri al hotelului
   - Modulul XI - Promovarea hotelului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul II - Comunicare profesională într-o limbă străină (limba 2)
   - Modulul V - Managementul proiectelor
   - Modulul VIII - Resurse umane
   - Modulul IX - Monitorizarea proceselor productive
   - Modulul X - Mediul de afaceri al hotelului
   - Modulul XII - Gestiunea economico-financiară a hotelului

Semestrul IV, 14 săptămâni

Total

- Puncte de credit: 90
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share