Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică - Masterat
Granturile destinate candidaților de etnie rromă repartizate pe programe de studii pentru care nu există solicitări, vor fi realocate la alte programe pentru care există solicitări în acest sens.
arrow_upward