Facultatea de Științe Economice și Drept - Licență
Granturile destinate candidaților de etnie rromă repartizate pe programe de studii pentru care nu există solicitări, vor fi realocate la alte programe pentru care există solicitări în acest sens.

FORMULAR PENTRU TESTAREA CUNOȘTINȚELOR SPECIFICE ADMITERE PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT – SESIUNEA IULIE 2020
DOMENIUL CONTABILITATE
DOMENIUL FINANȚE
DOMENIUL ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
DOMENIUL DREPT
DOMENIUL ADMINISTRAREA AFACERILOR
DOMENIUL MANAGEMENT
THE FIELD OF MASTER STUDIES: MANAGEMENT
arrow_upward