Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie - Licență
Granturile destinate candidaților de etnie rromă repartizate pe programe de studii pentru care nu există solicitări, vor fi realocate la alte programe pentru care există solicitări în acest sens.
arrow_upward