Colegiul Terțiar Nonuniversitar
Program de studii: Tehnician echipamente de calcul
Domeniul: Informatică
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 30
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro
Directorul de department: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro

Semestrul I, 18 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I. Comunicare profesională în limba modernă
   - Modulul II. Comunicare profesională
   - Modulul III. Managementul calităţii
   - Modulul IV. Arhitectura unui sistem de calcul
   - Modulul V. Asamblarea functională a unui sistem de calcul
   - Modulul VI. Managementul sistemelor de operare
   - Modulul VII. Administrarea dispozitivelor periferice

Semestrul II, 15 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I. Comunicare profesională în limba modernă
   - Modulul II. Comunicare profesională
   - Modulul III: Managementul calitatii
   - Modulul VII. Administrarea dispozitivelor periferice
   - Modulul VIII. Dispozitive portabile
   - Modulul IX. Circuite electronice în tehnica de calcul
   - Modulul X. Retele de calculatoare – notiuni generale

Semestrul III, 16 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul XI. Conectarea la o reţea LAN
   - Modulul XII. Comunicaţii Wireless pentru echipamente de calcul
   - Modulul XIII. Unelte de întreţinere şi depanare
   - Modulul XIV. Întreţinere şi depanare echipamente de calcul
   - Modulul XV. Managementul proiectelor

Semestrul IV, 14 săptămâni

Total

- Puncte de credit: 90
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share