Colegiul Terțiar Nonuniversitar
Program de studii: Funcționar bancar
Domeniul: Economie
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri cu taxă: 30

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Marian Mădălina - madalina.marian@upit.ro
Directorul de department:

Semestrul I, 18 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Comunicare profesională în limba modernă 1
   - Modulul II - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată (TIC)
   - Modulul III - Comunicare profesională
   - Modulul IV - Coordonarea și lucrul în echipă
   - Modulul V - Fundamentele profesiei bancare
   - Modulul VI - Bazele contabilității
   - Modulul VII - Instrumente de plată

Semestrul II, 17 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Comunicare profesională în limba modernă 1
   - Modulul II - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată (TIC)
   - Modulul III - Comunicare profesională
   - Modulul IV - Coordonarea și lucrul în echipă
   - Modulul V - Fundamentele profesiei bancare
   - Modulul VI - Bazele contabilității
   - Modulul VII - Instrumente de plată

Semestrul III, 18 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Comunicare profesională în limba străină 2
   - Modulul II - Managementul proiectelor
   - Modulul III - Managementul calității
   - Modulul IV - Contabilitate bancară
   - Modulul V - Produse și servicii bancare
   - Modulul VI - Promovarea produselor bancare

Semestrul IV, 17 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Comunicare profesională în limba străină 2
   - Modulul II - Managementul proiectelor
   - Modulul III - Managementul calității
   - Modulul IV - Contabilitate bancară
   - Modulul V - Produse și servicii bancare
   - Modulul VI - Promovarea produselor bancare

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share